Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund Inför valrörelsen 2010: 33 säkra tips från Sveriges gröna näringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund Inför valrörelsen 2010: 33 säkra tips från Sveriges gröna näringar."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund Inför valrörelsen 2010: 33 säkra tips från Sveriges gröna näringar

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Valrörelsen startar •Aldrig tidigare har de avgörande frågorna på ett så tydligt sätt som nu varit bondens frågor. •Vi bönder är övertygade om att jorden, skogen, trädgården och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas än mer för att möta gemensamma globala och lokala utmaningar. •LRF presenterar 33 säkra tips för fler småföretag och en hållbar tillväxt. Denna presentation redovisar 8 av dessa 33 tips. •Tipsen är indelade efter: •Jobben •Maten •klimatet

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Bönderna står redo! •LRF har låtit göra en undersökning där 1 006 företagare inom de gröna näringarna med en årlig omsättning över 500 000 kr tillfrågats. •Undersökningen redovisar hur bönderna skulle utveckla sina företag om tipsen realiserades. •Undersökningen är genomförd av LRF Media Dialogcenter mellan 9-19 november 2009, och bestod av 15 frågor rörande villkoren för bönder idag och i framtiden.

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund FYRA SÄKRA TIPS FÖR FLER JOBB

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Tips: Fortsatt sänkta sociala avgifter •Sverige måste investera sig ur krisen och skapa grogrund för småföretagande och fortsatt miljövänlig tillväxt. •De gröna näringarna har stora möjligheter att fortsätta växa. •En direkt avgörande fråga för företagare inom de gröna näringarna är egen- och arbetsgivaravgifterna (socialavgifterna) sänks. •I LRFs undersökning uppger en tredjedel att de skulle anställa minst en person om social- avgifterna sänks med tio procentenheter. •I Sverige finns över 28 000 företag inom de gröna näringarna med en årlig omsättning över 500 000 kr. •En sänkning av arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter skulle kunna ge tusentals nya jobb. Fråga: Om egen- och arbetsgivareavgifterna sänks med tio procentenheter, kommer jag att utveckla företaget som exempelvis göra nyanställningar, investeringar eller bredda verksamheten.

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Nyanställningar är den första åtgärden •Om egen– och arbetsgivaravgifterna sänks med tio procentenheter kommer 65 procent av bönderna att utveckla företaget •De bönder som angett att de kommer att utveckla företaget vid en sänkning av arbetsgivaravgifterna har fått tre alternativ för hur de kommer att utveckla företaget. De har fått välja alla alternativ. •De främsta utvecklingarna kommer inom: •Nyanställningar 32% av samtliga bönder •Bredda/utveckla verksamheten 29% av samtliga bönder •Göra investeringar 25% av samtliga bönder Fotnot. Frågan löd Om egen- och arbetsgivareavgifterna sänks med tio procentenheter, kommer jag att utveckla företaget genom att:

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund 200 nya jobb i Norrbotten •I Norrbotten finns enligt 628 företag inom de gröna näringarna med en årlig omsättning över 500 000 kr. •Var tredje bonde skulle anställa minst en person om egen- och arbetsgivaravgifterna sänks med tio procentenheter. •I Norrbotten skulle därmed 200 nya jobb kunna skapas med enbart denna åtgärd.

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Tips: Minska regelbördan •Regelverk som LAS utgår från stora företag och upplevs som krångliga för små företag. •Inför ett regeltak och nolltolerans för ökad regelbörda för småföretagen – och minska den befintliga regelbördan. •LRFs beräkningar visar att det är fullt möjligt att minska regelbördan i de gröna näringarna med minst 40 procent. •Två tredjedelar av de tillfrågade i LRFs under- sökning anser att många lagar och regler är extra betungande på grund av att reglerna är anpassade för storföretag. Fråga: Många lagar och regler som jag måste följa är anpassade för storföretag och blir extra betungande för mig som småföretagare.

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Tips: Mindre administrations- och rapporteringskrav •Ta bort ett antal rapporterings- och dokumentationskrav som tar onödig tid från företagandet. •Hälften av de tillfrågade utvecklar företaget om den administrativa bördan minskar Fråga: Om mitt företag behövde ägna mindre tid åt tillsyn, blanketter och annan företagaradministration så kommer jag att utveckla företaget, som exempelvis göra nyanställningar, investeringar eller bredda verksamheten

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Tips: Respektera äganderätten •Ge markägaren högre ersättning när staten eller annan aktör med tvång tar mark i anspråk för olika infrastruktursatsningar. •Lagstiftningen ska eftersträva ersättningar i paritet med vad parterna skulle ha kommit överens om vid en vanlig affärsuppgörelse. •Vid expropriationer med starka kommersiella inslag ska markägaren få del av den vinst som expropriationen ger upphov till. •Fyra av tio tillfrågade anser att förutsättningarna att utveckla företaget stärks om t ex skyddet för åkermarken stärks. Fråga: Om ersättningarna vid markintrång och expropriering bättre motsvarar förlusten och - eller om skyddet för åkermarken stärks, kommer mina förutsättningar att utveckla företaget stärkas.

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund TVÅ SÄKRA TIPS FÖR BÄTTRE MAT

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund Tips: Högre krav på den upphandlade maten i kommunerna •Idag finns stort utrymme för kommunala politiker att styra upphandlingarna så att barnen och de äldre verkligen får kvalitativ och miljövänlig mat som dessutom gynnar den lokala bonden. •Ställ samma produktionskrav, bland annat gällande miljö och djuromsorg, på importerad mat som på svensk mat vid inköp i kommuner, landsting och stat. •Sex av tio tillfrågade företagare i LRFs undersökning uppger att de skulle öka produktionen och/eller utveckla företaget om kraven på importerad blev lika hårda som på svensk mat. Fråga: Om stat, kommun och landsting i sin upphandling ställer samma krav på importerad mat som på svensk, kommer jag att öka min produktion för att möta den ökade efterfrågan.

13 Sid 13 | Lantbrukarnas Riksförbund Tips: Obligatorisk ursprungsmärkning på all mat •I stort sett alla undersökningar visar samma sak – svenska konsumenter vill veta var maten kommer ifrån. Man vill ha en tydlig ursprungsmärkning för att kunna göra egna val. •Inför obligatorisk ursprungsmärkning på all mat, inte bara på nötkött, ägg, honung, frukt och grönsaker. •Inför märkningen såväl i butik som på restaurang och i storhushåll. •Över hälften av alla företagare i LRFs undersökning uppger att de kommer att öka produktionen om ursprungsmärkning genomförs. Fråga: Om ursprungsmärkning på all mat blir obligatorisk kommer efterfrågan på det jag kan producera att öka, och jag kommer att öka min produktion för att möta efterfrågan.

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund ETT SÄKERT TIPS FÖR MER FÖRNYBAR ENERGI

15 Sid 15 | Lantbrukarnas Riksförbund Tips: Öka andelen förnybar energi •Både regering och opposition har för låga ambitionsnivåer i omställningen till ett förnybart energisystem. •Öka målsättningen för andelen förnybar energi från 50 till 70 procent till år 2020. •Med rätt förutsättningar kan målet nås genom att öka andelen förnybar energi med 70 TWh, samtidigt som vi minskar energianvändningen med fyra procent per år (i förhållande till BNP). •LRFs undersökning visar att fyra av tio företagande bönder kommer att öka produktionen och/eller utveckla företaget om detta mål instiftas. Fråga: Om andelen förnybar energi som förbrukas i Sverige ökar från 50 % till 70 %, kommer efterfrågan på det jag kan producera att öka och jag kommer att öka produktionen och/eller utveckla företaget.

16 Sid 16 | Lantbrukarnas Riksförbund Mest efterfrågade tipset •Sänkta arbetsgivaravgifter är den åtgärd som på bästa sätt spås bidra till utvecklingen för företaget •Om åtgärderna delas in efter Jobben, Maten och Klimatet blir det som följer: •Jobben: Sänkta arbetsgivaravgifter •Maten: Samma krav på importerad och svensk mat •Klimatet: Ökad andel förnybar energi

17 Sid 17 | Lantbrukarnas Riksförbund Gröna näringarna - framtidsbransch •Människors efterfrågan på god och närproducerad mat, förnybar energi och upplevelser på landsbygden ökar. •Med rätt politik kan de gröna näringarna tillgodose detta, och ge många nya jobb, inte minst i områden där sysselsättningen i dag inte är så hög och där grundläggande service går förlorad utan ett aktivt företagande. •Sveriges bönder står redo.


Ladda ner ppt "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund Inför valrörelsen 2010: 33 säkra tips från Sveriges gröna näringar."

Liknande presentationer


Google-annonser