Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU 2020 strategin •Bakgrund –Den ekonomiska krisen har raderat bort flera års ekonomisk och social utveckling. –Samtidigt rör sig världen snabbt framåt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU 2020 strategin •Bakgrund –Den ekonomiska krisen har raderat bort flera års ekonomisk och social utveckling. –Samtidigt rör sig världen snabbt framåt."— Presentationens avskrift:

1 EU 2020 strategin •Bakgrund –Den ekonomiska krisen har raderat bort flera års ekonomisk och social utveckling. –Samtidigt rör sig världen snabbt framåt med globaliseringen, pressat resursutnyttjande, åldrande befolkning. –EU måste ta initiativ för framtiden!

2 EU 2020 strategin •Europa 2020 –Smart tillväxt •Kunskap och innovation –Uthållig tillväxt •Effektivt resursutnyttjande, grönare och konkurrenskraft –Integrerad tillväxt •Hög sysselsättning som skapar social och territoriell sammanhållning

3 EU 2020 strategin •Mål 2020 –75% av 20-64 år sysselsatta –3% av EU:s BNP investerad i FoU –20/20/20 klimat och energi mål –< 10% unga lämnar skolan i förtid –> 40% satsar på akademisk utbildning –20 miljoner mindre riskerar fattigdom

4

5

6

7 Flaggskepps initiativ •Innovativ Union – FoU, Innovationer, (I.part. hälsa) •Ungdom på gång – Höja kvalitet, Mobilitet •En digital agenda – Ultra snabbt internet •Resurs effektivt Europa – Infrastr, CO2, int. energi •Industri policy för globaliseringens tidevarv- Entrepreneurer, Turism, Gallileo, CSR. •Agenda för kunskap och jobb-arbetsmarkn •Platform mot fattigdom-social/territor samm

8 EU 2020 strategin •Utmaningar –Sämre utveckling än USA och Asien –Sysselsättningen lägre •69% (20-64år) •63% kvinnor mot 76% män •46% äldre arbetskraft (55-64) jmfr 64% US, Japan. •Europé arbetar 10% mindre timmar –Demografin förändras snabbt •> 60 år ökar dubbelt så snabbt som -2007 •2 miljoner jmfr med 1 miljon •Kombi mindre pop. Ökad pensionering

9 EU 2020 strategin •Utmaningar –FoU, Europa < 2%, 2,6% USA, 3,4% Japan –Utbildning •C:a 30% universitets utbildning, 40% USA, 50% Japan •2 Europeiska universitet på topp 20 listan i världen –Digitala samhället •Marknad € 2000 Miljarder, enbart ¼ från Europeiska företag •Efter i höghastighets internet

10 EU 2020 strategin •Utmaningar –Uthållig tillväxt •Fortsätta ledarskapet i den gröna ekonomin –Möta våra klimat mål •Reducera utsläpp signifikant snabbare än tidigare –Ren och effektiv energi •Att möta våra energimål = € 60 Miljarder mindre import av olja/gas.

11 EU 2020 strategin •Utmaningar –Sysselsättning •Arbetsstyrkan minskar i Europa •Enbart 60% sysselsatta jmfr US, Japan 70% –Kunskap. •80 miljoner har låg eller basic kunskap. LLL utbildade. •2020 kräver 16 miljoner mer jobb högre utbldning –Fattigdomsbekämpning •80 miljoner riskerade före krisen •8 % tjänar inte över fattigdomsnivå •19 miljoner barn


Ladda ner ppt "EU 2020 strategin •Bakgrund –Den ekonomiska krisen har raderat bort flera års ekonomisk och social utveckling. –Samtidigt rör sig världen snabbt framåt."

Liknande presentationer


Google-annonser