Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnadsfri och opartisk kommunal service

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnadsfri och opartisk kommunal service"— Presentationens avskrift:

1 www.energiradgivningen.se Fråga rådgivarna 08-29 11 29
Kostnadsfri och opartisk kommunal service i 25 kommuner i Stockholmsregionen: Fråga rådgivarna

2

3 BRF Energieffektiv Exempel 1. 2. 3. 4. 5. 6. BRF Bellman
Tre steg mot effektivare energianvändning Effektivisera energianvändningen Byt till bättre värmesystem Så här byter man värmesystem Energianvändning och miljöpåverkan Ekonomi och lönsamhet

4 Exempel: BRF Bellman Byggt i slutet av 60-talet. Ca 400 lägenheter.
Varför energieffektivisering? Elementen varma mitt i sommaren! Systematiskt arbete ger sänkta kostnader.

5 Exempel på åtgärder i BRF Bellman
kWh/m2 Injustering av värmesystem. Isolering av vindarna. Byte av alla vattenkranar. Ny utrustning i tvättstugorna. Ny datastyrning för värme och varmvatten. Nya dörrar i portarna. Först gjordes åtgärder som inte krävde investering. Sedan följde investeringsåtgärder. I bilden visas endast några av alla åtgärder. Efter effektiviseringarna är besparingen 35 % eller 1,5 Mkr/år Exempel: BRF Bellman Exempel på åtgärder i BRF Bellman

6 • Delaktighet i föreningen. • Systematiskt arbete.
Framgångsfaktorer • Engagerad styrelse. • Delaktighet i föreningen. • Systematiskt arbete. Föreningen har haft en långsiktig plan. Besparingar mm har kontinuerligt presenterats för medlemmarna. Exempel: BRF Bellman

7 1. Tre steg mot effektivare energianvändning Var står vi nu ?
Vart vill vi ? Hur når vi dit ?

8 Kartlägg energianvändningen och jämför med andra
Steg 1: Kartlägg energianvändningen och jämför med andra Förbrukar fastigheten ovanligt mycket energi? Använder föreningen ett energislag med stor miljöpåverkan? Finns det billigare eller miljövänligare alternativ för uppvärmningen? Hitta förbättringsmöjligheter! Tre steg mot effektivare energianvändning

9 Fastighetsel 10% Hushållsel 16% Värme 62% Varmvatten 12%
Exempel på energianvändning i ett mindre flerbostadshus Fastighetsel 10% Hushållsel 16% Värme 62% Varmvatten 12% Fastighetsel = allmän belysning, hissar, tvättstugor, fläktar, pumpar Värme och varmvatten störst Läs av mätarna varje månad. Energileverantören kan ge information. Många faktorer påverkar totalförbrukning och fördelning. Tre steg mot effektivare energianvändning

10 1 2 3 4 Sveriges temperaturzoner Graddagsjustera energi-
användningen för att kunna jämföra med normalåret 2 Har det varit kallare eller varmare? Graddagsjustera energianvändningen för att jämföra mellan olika år och med andra. Tex 2005 var ca 94 % av normalförbrukning eftersom det var varmare än normalt OBS! endast VÄRME-energin 3 4

11 Identifiera möjligheter till förändringar
Steg 2: Identifiera möjligheter till förändringar Tre steg mot effektivare energianvändning

12 Hitta åtgärder som inte försämrar innemiljön
Hitta åtgärder som inte försämrar innemiljön. Mål: Samma komfort med mindre energi! Skapa en prioriteringslista för åtgärderna: Besparing, investering, genomförbarhet. Gör en boendeenkät. Tre steg mot effektivare energianvändning

13 Genomför åtgärder på kort och lång sikt
Steg 3: Genomför åtgärder på kort och lång sikt Samråd och beslut i föreningen. Genomför åtgärder. Följ upp energianvändningen, för statistik. Uppmärksamma uppnådda mål! Tre steg mot effektivare energianvändning

14 för flerbostadshus ska vara upprättad senast
Energideklaration för flerbostadshus ska vara upprättad senast 31 dec 2008. Ny lag från 1 oktober 2006, grundas på ett EU-direktiv för tips om konsulter Tre steg mot effektivare energianvändning

15 2. Effektivisera energianvändningen Exempel på åtgärder
Vanor och beteende Minska energibehovet !

16 Lägenhetsvis mätning minskar energianvändningen
Egenkontroll Utbilda styrelsen Vanor påverkar Lägenhetsvis mätning minskar energianvändningen Egenkontroll: installationerna fungerar på rätt sätt. Checklistor finns Styrelsen kan gå på kurser och göra studiebesök Delaktighet bland de boende Ca 20% minskning vid individuell mätning mer än 4000 kr investering per lägenhet Effektivisera energianvändningen

17 Förbättra husets klimatskal Injustera fastighetens värmesystem
Åtgärda ventilationen Vindsisolering, fönster Vattenburna värmesystem, gör injustering återkommande Ventiler styr flöden Ventilation – fukt och matos ut – frisk luft in. Ibland svårt med självdrag Fläktar kan bytas Effektivisera energianvändningen

18 Ventilation 33 % Exempel på fördelning av värmeförluster Tak, vind 7 %
Väggar 20 % Fönster 20 % Spillvatten 17 % Golv 3 % Effektivisera energianvändningen

19 Optimera drift och underhåll Varmvatten Fastighetsel
Regelbunden trimning och justering av värmeanläggningen lönar sig. Rätt temperatur på varmvattnet! Munstycken och armaturer Äldre hus har mindre fastighetselförbrukning (inga hissar och fläktar) Det finns mycket att göra i tvättstugor och allmänbelysning. Effektivisera energianvändningen

20 Energieffektiv belysning
80 % mindre energi 10 ggr längre livslängd Energieffektiv belysning Effektivisera energianvändningen

21 3. Byt till bättre värmesystem
En av åtgärderna kan vara att byta uppvärmning Annan energieffektivisering kan påverka dimensioneringen av ett nytt system

22 Alternativ Direktverkande el ? Bidrag finns att söka !
Vattenburen värme ? Fjärrvärme Värmepumpar Biobränsle Solvärme Gas Färdig-värmelösningar Att byta system är en stor investering Systemet ska ha en lång livslängd Förutsättningar kommer att ändras under tiden. MÅL: Långsiktighet Förnyelsebart Flexibelt Många faktorer påverkar val av system Byt till bättre värmesystem

23 Igelstaverket i Södertälje
Fjärrvärme från Igelstaverket i Södertälje Centralt producerad ger bra ekonomi och miljö Begränsad tillgänglighet I princip monopol Minst utrymmeskrävande Byt till bättre värmesystem

24 Bergvärmepumpar dimensioneras ofta för att
täcka 90% av värmebehovet under året. 100 % effekt 10 % spetsenergi 60 % effekt 90 % Bergvärme kr / kW investering Kräver flera hål då maxdjup är ca 200 meter Luft/vatten-värmepump täcker ca 60 % av behovet Byt till bättre värmesystem

25 Pellets har blivit vanligare och är mycket bra ur miljösynvinkel.
3.000 kr /kW investering Förnyelsebart, CO2-neutralt Pannrum krävs och stort bränsleförråd D&U-personal Pellets har blivit vanligare och är mycket bra ur miljösynvinkel. Byt till bättre värmesystem

26 4. Så här byter man värmesystem
Att byta system är mycket kostsamt – det är viktigt att gå grundligt tillväga Arbetsgången är användbar även till andra investeringar

27 Förfrågningsunderlag Offertanalys Beslut
1. 2. 3. 4. 5. Faktainsamling Förstudie Förfrågningsunderlag Offertanalys Beslut Föreningen kan själv göra 1 & 5 En konsult kan hjälpa till med 2-4 Gör föreningens medlemmar delaktiga genom information och kanske även praktiskt! Så här byter man värmesystem

28 På Bjulevägen i Enskede konverterade man från
oljeuppvärmning till bergvärme och solvärme Så här byter man värmesystem

29 5. Energianvändning och miljöpåverkan
Utvinning, omvandling och användning av energi ger upphov till miljöpåverkan Växthuseffekt, lokalt miljö/hälsa, buller, transporter, produktion etc

30 Bergvärmepump – bra miljöval Bergvärmepump – nordisk mix
Jämförelse ur hälso- och miljösynvinkel 5,00 4,50 4,40 4,10 3,80 3,70 3,35 3,10 2,80 2,40 2,00 Solvärme Fjärrvärme Pellets Bergvärmepump – bra miljöval Bergvärmepump – nordisk mix Elpanna – bra miljöval Stadsgas Elpanna – nordisk mix Olja Bergvärmepump – dansk kolkondens Elpanna – dansk kolkondens Skalan är 1-5 där 5 är bäst. Viktning har gjorts där växthuseffekten har störst vikt, 40% Energianvändning och miljöpåverkan

31 ”Grön el” kommer från förnybara energikällor
som vattenkraft, vindkraft och biobränsle Bra miljöval – ”Grön el” Nordisk mix Dansk kolkraft – ”Marginalel” Energianvändning och miljöpåverkan

32 Sverige har stora biobränsleresurser, men uttaget måste ske varsamt
Askåterföring – näringsämnen Pellets – idag restprodukter från sågverk GROT = grenar, rötter och toppar Sverige har stora biobränsleresurser, men uttaget måste ske varsamt Energianvändning och miljöpåverkan

33 6. Ekonomi och lönsamhet Det finns många olika kalkylmetoder. Här:
Pay-off Förenklad LCC Osäkerhet, t.ex prisutveckling och räntor

34 Kostnadsutvecklingen 1996 – 2006
260 240 220 200 180 160 140 120 100 olja el fjärrvärme kpi 1996 2006 Ekonomi och lönsamhet

35 BRF Energieffektiv Saga Ekelin Christina Andersson Kristina Landfors

36 Fråga rådgivarna


Ladda ner ppt "Kostnadsfri och opartisk kommunal service"

Liknande presentationer


Google-annonser