Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs för småhusägare: Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs för småhusägare: Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar!"— Presentationens avskrift:

1 Kurs för småhusägare: Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar!
I samarbete med: Finansieras av:

2 Hur mycket kan du spara? Personlig och oberoende energi- och klimatrådgivning av kommunala energi- och klimatrådgivare! Utställning Energiverkstad

3 Tfn: 020-319 319 E-post: info@energicentrum.nu
Öppettider för besök: Måndag-torsdag Lördag Telefonrådgivningens öppettider: Måndag-fredag Lördag Drop-in eller boka besök!

4 Kvällens program 18.00-19.00 – Föreläsning
– Fika, mingel i utställningen – Föreläsningen fortsätter – Visning av utställningen grupp 1, diskussionsstund grupp 2 – Visning av utställningen grupp 2, diskussionsstund grupp 1

5 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-03-30

6 Kristina Landfors Energi & Projekt i Värmland Tel: 054-87 27 70

7 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till
Klimatskal och isolering Fukt Ventilation Värmesystem Bygga nytt Lågenergihus

8 Bra boendemiljö till vettig kostnad
Behov: Lagom varmt Frisk luft Ljust Tyst Lösningar: Klimatskal Värmesystem Ventilationssystem Belysning

9 U-värde U-värdet är ett mått på hur väl en byggnadsdel isolerar mot värmeförluster. Det mäts i Watt per kvadratmeter och grad, W/(m2·K). U-värdet 1 innebär att byggnadsdelen läcker ut en watt per kvadratmeter av byggnadsdelens area vid en grads temperaturskillnad. Ju lägre U-värde desto bättre värmeisoleringsförmåga!

10 Gammalt timmerhus Fakta om huset: Byggår: 1880
Boarea: 136 kvadratmeter Stomme: timmer Fasad: trä och masonit Bjälklag: trä Tak: tegelpannor Grund: torpargrund Fönster: 1- och 2-glas med U värde 2,8 Uppvärmning: vedpanna Ventilation: självdrag

11 70-tals kedjehus Fakta om huset: Byggår: 1975 Boarea: 120 kvadratmeter
Stomme: trä Fasad: trä Bjälklag: trä Tak: betongpannor Grund: platta på mark Fönster: tvåglas med U-värde 2,8 Uppvärmning: direktel Ventilation: mekanisk frånluftsventilation

12 Lågenergivilla Fakta om huset: Byggår: 2007 Boarea: 170 kvadratmeter
Yttervägg: genomsnittligt U-värde 0,09 Fasad: trä Bjälklag: trä, stående reglar Tak: plåt, extra isolerat, genomsnittligt U-värde 0,08 Grund: extra isolerad platta på mark, golvbjälklag: genomsnittligt u-värde 0,09 Fönster: 3 glas, U-värde 0,84 Dörr: U-värde 1,4 Uppvärmning: fjärrvärme Ventilation: FTX

13 Se till helheten Värmesystem Klimatskal Ventilation

14 Bygga till och renovera
Tänk långsiktigt! Vattenburet värmesystem ger flexibilitet Passa på att förbättra huset! Utgå från det befintliga huset Går nuvarande system att bygga på? Värmesystem Klimatskal Ventilation

15 Renovera tar tid och kostar pengar.
Långsiktiga lösningar och hållbara material.

16 Grunden Värme Ventilation
Taket Solfångare? Isolering Väggar Golvvärme Fönster

17 Tilläggisolerad vind Lösull: 35 cm på 135 kvm
Insulsafe Tilläggisolerad vind Lösull: 35 cm på 135 kvm Pris: kr med moms, utan byggarbete

18 I ett 70-talshus ligger ofta 15 cm isolering på vinden!
Klimatskal I nybyggda småhus är följande isolertjocklekar vanliga : Vindsbjälklag 500 mm (U-värde 0,1) Ytterväggar 300 mm (U-värde 0,16) Snedtak 400 mm (U-värde 0,13) Golv mot mark 150 mm (U-värde 0,19) I ett 70-talshus ligger ofta 15 cm isolering på vinden!

19 Tilläggsisolera vinden
+ Relativt enkelt + Billigt + Spar mycket energi + Svalare hus på sommaren - Fuktproblem kan uppstå - Tar plats på vinden

20 Stoppa den fuktiga luften
Här kan fuktig luft tränga upp i vindsutrymmet. Vid tilläggsisolering blir vinden kallare och risken med fukt ökar. Täta!

21 Tilläggsisolera väggar
Passa på när fasaden ska bytas ut! + Spar mycket energi + Minskat drag Stor åtgärd Kan påverka husets utseende negativt - Fuktproblem kan uppstå Invändig isolering ger en kallare vägg med ökad risk för fuktproblem

22 Tilläggsisolera källare
Passa på när du ska dränera om runt huset. + Lönsamt om källaren värms upp Invändig isolering i källare är en riskkonstruktion! Utvändig isolering (pordrän/isodrän) Invändig isolering med plåtregel och luftspalt

23 Byta fönster +Minskar kallras/förbättrat inomhusklimat
+Minskar buller utifrån +Kan ge minskat underhållsbehov -Tveksam ekonomi

24 Renovera fönster (med energiglas)
+Minskar kallras/förbättrat inomhusklimat +Påverkar inte utseendet på gamla fönster +Minskar buller utifrån +Relativt låg investering

25 U-värden för fönster 2-glas fönster 3,0 Äldre 3-glasfönster 2,0
Högisolerat fönster 0,9 Renoverade fönster 2-glas där inre glaset - ersätts med ett energiglas 1,8 - ersätts med en dubbel isoler- ruta med argonfyllning 1,4

26 Ventilation Förbrukar energi men ett måste för gott inneklimat
0,5 oms/h krav vid nybyggnation Självdrag, frånluft och FTX är vanligast i villor

27 Självdrag

28 Frånluftsventilation

29 Frånluft med värmepump

30 Från- och tilluft med återvinning (FTX)

31 Olika värmekällor Fjärrvärme Värmepump Pellets Ved El Solvärme

32 Villans värmesystem Vattenburen värme Luftburen värme Radiatorer
Golvslingor Direktel

33 Rätt inomhusklimat Anpassad värme med styrsystem
För villaägaren betyder varje grads högre medeltemperatur cirka 5 procents högre kostnad för uppvärmningen. Satsa på ett styrsystem som uppfyller dina krav på temperatur

34 Golvvärme Kallras Radiatorn motverkar kallras. 30 cm isolering
För att radiatorer inte ska behövas under fönstren bör U-värdet vara 1,0 W/m2K för hela fönsterkonstruktionen +Ger god komfort +Tar ej väggutrymme i anspråk +Kräver lägre framledningstemp -Trögt system -Kan ge stora energiförluster

35 Kondens på insidan av fönstren på vintern?
Fukt Se upp med: Invändig isolering Otäta våtrum Läckage från diskmaskin och rör Otillräcklig ventilation Dåligt fungerande dränering Igensatta hängrännor och stuprör Kondens på insidan av fönstren på vintern? Se över ventilationen

36 Mögellukt i var 10:e villa

37 Bygga nytt Tänk långsiktigt! Bra klimatskal Flexibel värmelösning
Hållbara material Värmesystem Klimatskal Ventilation

38 Boverkets energikrav-nybyggnation

39 Ett 70-talshus skulle behöva ungefär 14 500 kWh/år (104 kWh/m2)
Uppvärmning i nytt hus Bara uppvärmning, inte varmvatten. Beräkning av 70-talshus gjord med Elspar. Ett 70-talshus skulle behöva ungefär kWh/år (104 kWh/m2)

40 Huset ska vara tätt och andas genom ventilationen!
Ställ krav vid nybygge Grund Välisolerad grund med U-värde under 0,13 W/m2, K Väggar U-värde under 0,15 Undvik köldbryggor Lufttät konstruktion Tak U-värde under 0,12 ( cm isolering) Fönster Välj energiklass A ( U-värde 0,9) Begränsa fönsterytan till max 20 % av golvytan Dörrar U-värde lägre än 1,1 Huset ska vara tätt och andas genom ventilationen!

41 Checklista energiaspekter Nybygge
Bara uppvärmning, inte varmvatten. Beräkning av 70-talshus gjord med Elspar. Hela checklistan finns i ”Att bygga energieffektivt”

42 Lågenergi hus Passivhus Nollenergihus Plusenergihus

43 Lågenergi hus/Passivhus
Mycket bra isolering i klimatskalet (väggar, golv, tak, fönster och dörrar) Tätt! Ventilationssystem där värmen i den utgående luften tas tillvara och används för att värma den nya luften och för att värma varmvatten Värms till största delen av människor och värme från apparater i hemmet Krav för passivhus Nivå för elvärmda byggnader idag: Max 32 kWh/m2Atemp+garage Ger ett årsbehov på kWh/år! Passivhus i Lidköping

44 Nollenergihus/Plusenergihus
Krav för Nollenergihus Utöver kraven för passivhus så ska summan använd energi vara mindre än eller lika med summan producerad energi under ett år. Plusenergihus Producerar mer energi än de använder. Energi produceras exempelvis via solceller på taket. Mer info om energieffektiva hus: Villa Åkarp

45

46 Lästips Att tilläggsisolera hus - fakta, fördelar och fallgropar, Energimyndigheten Att bygga energieffektivt – fakta råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar, Energikontoret i Skåne Omboende.se Boverket/konsumentverket Mittbygge.se - innehållet granskats av ansvariga myndigheter och kommuner. För vissa sidor ansvarar myndigheterna Lantmäteriet, Boverket, Statens geologiska undersökning (SGU) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - se uppgift längst ned på sidorna.


Ladda ner ppt "Kurs för småhusägare: Ta hand om ditt hus – spara energi och pengar!"

Liknande presentationer


Google-annonser