Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp"— Presentationens avskrift:

1 Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp
1

2 Hur flödar energin i traditionella byggnader ?

3 Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel
100 kWh/m² Exempel 1000 m2 =

4 Hur blir de energieffektiva?

5 Uppvärmning, varmvatten o fastighetsel
Exempel 1000 m2 = =

6 Var är ett passivhus? ”En byggnad som använder hälften så mycket energi i jämförelse med ett BBR-hus”

7 Passivhus i Sverige 1331 lägenheter 103 radhus 26 småhus 2 förskolor
1 äldreboende

8 1 byggnadsteknik 3 Energistjärnor 2 installationer

9 Spec energianvändning <45 kWh/m² projekterat
Äppelgårdens förskola, inflyttning 2011 Platta på mark 400 mm isolering Betong YV mm Betong tak 520 mm Fönster 0,85 W/(m²·K) 28 cm isolering – 10 kWh/m² Ale kommun Spec energianvändning <45 kWh/m² projekterat

10 Skola 1-plan ca mm U=0,13 4 dm isolering U=0,08 1 10

11 520 mm isolering U=0,07 Skola 1-plan ca mm U=0,13 11

12 Spec energianvändning <45 kWh/m² projekterat
Emiliaskola, inflyttning 2011 Platta på mark 300 mm isolering TräregelYV mm Trätakstolar tak 350 mm Fönster 0,90 W/(m²·K) 28 cm isolering – 10 kWh/m² Landskrona Spec energianvändning <45 kWh/m² projekterat 12

13 ekonomi / mer- mindre kostnader
bortfaller uppvärmningssystem kulvertsystem minskar innervägg, ytskikt, kök tillkommer mer isolering ökad tätningskvalitet ökad fönsterkvalitet ökad återvinning i ventilation ”att jämföra päron med päron” 13

14 ekonomi / lönsamhet (under 50 års livscykel)
mindre hyresintäkter 8 m²= (projektberoende) kr merkostnader kr total ökning kr insparad energi 115 m² = kr kostnadsballans (sparad) kr i livscykelperspektiv – 50 år 14

15 Varför lufttäta hus? 2 Ökad energianvändning Sämre termisk komfort
Ökade fuktskador

16 Svenska täthetsrekord
Landskrona Nornan 0,098 liter/m²·s Viskafors Pumpkällehagen 0,06 liter/m²·s Kinna 0,05 liter/m²·s Värmland 0,04 liter/m²·s

17 Ventilationssystem 3 från- och tilluftssystem (!)
inga F-system eller FVP - luftomsättning 0,5 oms/h - temperaturverkn. > 80%

18 Ventilationsaggregat, värmeväxling temperaturverkningsgrad 87% (70%)
0° C 19,2°C (15,5°C) 22° C Motströmsvärmeväxlare ca 85-87 Roterande ca 82-84% Plattvärmeväxlare ca 70%

19 Motiv för energieffektivt byggande
Färdigisolerat - ingen tilläggsisol – låg renoveringskostnad hög lufttäthet - inget fuktläckage – låg driftkostnad fullvärdigt isol.montage – kontr. byggarb.pl. – låg driftkostnad god komfort vinter - lågt kallras/-strålning - fri placering av möbler – nöjda kunder god komfort sommar – dimensioneras map solvärme – Nöjda kunder som jobbar effektivt

20 ”Hur formuleras energikrav vid byggnation och hur följs det upp?”
Byggherrefokus ”Hur formuleras energikrav vid byggnation och hur följs det upp?”

21 Krav på specifik energianvändning
> Uppvärmning 20 > Varmvatten > Komfortkyla > Fastighetsel (fläktel, pumpar, 20 hissar, teknikrumsbelysning) _ Totalt: 55 kWh/m²

22 Vägledning Värmeisolering
> Tak 0,10 W/(m²·K) ≥ 360 mm minull > Yttervägg 0,15 W/(m²·K) ≥ 240 mm minull > Golv 0,10W/(m²·K) ≥ 300 mm cellplast > Fönster 1,0 W/(m²·K) > Ytterdörrar 1,0 W/(m²·K) > Köldbryggor: kantbalk och mellanbjälklags kantisolering minst 100 mm isolering λ<0,04 W/(m·K)

23 Vägledning Lufttäthet
> Lufttäthet 0,30 liter/m²· s vid 50Pa > projekteringshandlingar avseende lufttäthet skall tas fram > redovisas senast 2 veckor före arbetets utförande

24 Vägledning Ventilation
> Temperaturverkningsgrad över 80% > SFP-värde <1,8 kWh/(m³/s)

25 Krav på energimätning > BBR: specifika energianvändningen ska mätas under en 12 månaders period inom 24 månader efter det att byggnaden tagits i drift

26 Vägledning på energimätning
> Installera mätutrustning för - Total värmeanvändning - Varmvattenanvändning (inklusive vvcirkulation) - (uppvärmningen) - Fastighetselanvändning: fläktar, pumpar, trapphus-, källare- och fläktrumsbelysning, hissar. Ej tvättstugeel, motorvärmaruttag och utebelysning

27 Plusenergihuset Villa Åkarp

28 ” Villa Åkarp köper 1100 kWh pellets/år och säljer 1700 kWh el ”
Energi- användning (kWh/år) (kWh/(m2.år)) Egen energi- produktion Köpt – sålt energi Värme och varmvatten 3000 20 Värme från 18 m2 solfångare 1900 Köpt värme pellets 1100 Hushållsel 2500 15 El från 32 m2 solceller 4200 Såld el 1700

29

30

31 U = 0,07 W/(m²·K) isoleringstjocklek 400 mm

32 U = 0,07 W/(m²·K) isoleringstjocklek 540 mm

33

34 Yttertak U = 0,07 W/(m²·K) isoleringstjocklek 545 mm

35 Fönster Elit-fönster U = 0,8 W/(m2*K) 3-glas fönster lågemissionsskikt
Kryptonfyllning Varmkant Solskyddsbeläggning mot söder och väster

36 God lufttäthet – ett måste
Projektmål < 0,25 liter/(m2 *s) Konstruktionsritningar Handledning på plats Tryckprovning tidigt Feedback

37 Vakuumisolering Isolerar 7 ggr bättre än minull
Lambda 0,005 (jmf 0,036) Kostar idag 7 ggr mer Tunna konstruktioner Terrasstak Tilläggsisolering Kylrumsväggar ”Transportväggar”

38

39 PCM Smartboard Knauf Gipsskiva med vax-granulat
Granulatet skiftar fas med ökad temperatur, PCM Dämpar temperatursvängningar Switching temperatur 23 resp 26°C

40

41

42 Varmvatten Kallvattentemperatur inkommande Förvärmning till
vinter 8 °C sommar 12 °C Förvärmning till vinter 15 °C sommar 20 °C Slutlig tappvattentemperatur 45 °C Besparing 20-25% VV-användning 1 år 1650 kWh/år (11 mån konv. till 12 mån)

43 ” Vi hade en tävling i vintras ….”

44 Ventilationssystem - REC Temovex - från- och tilluftssystem
- temperaturverkn. > 87% - motströmsvärmeväxlare driftflöden: låg, BBR, forcerad tilluft 0, ,35 0,45

45 Radiator Placerade estetiskt och praktiskt Vintern 09/10 -18 °C ute
Radiatortemp °C Innetemp °C Innetemp sommar °C bypass, vädring, solskyddsbeläggning

46 Utseende södra takytan
Energitillförsel Utseende södra takytan 18 m2 solfångare 32 m2 solceller

47

48 Hushållsapparater och el
Kyl och Frys A+ klassat (Cylinda) Disk och tvättmaskin varmvattenanslutna (Cylinda resp Elektrolux) Inga stand-by-funktioner LED-belysning - Spotlights tak 7 Watt - Möbelspots 1 Watt - Utebelysning 7 Watt

49 Elanvändning jan-aug 2010 Hushållsel 1276 kWh * 12/8 = 1900 kWh/år
Ventilation kWh/år Pumpar o styr Totalt Beräkning 2500 Solceller kWh Växelriktarna tar ström !!!

50 Ekonomi Mark 650 000 kr Lagfart, anslutn 160 000 kr
Projektering kr Entreprenad kr Solanläggning kr Värmeisol m kompl kr Energieff fönster kr Övrigt kr Summa kr kr kr kr

51 TACK !


Ladda ner ppt "Energidesign – utformning av lågenergibyggnader Villa Åkarp"

Liknande presentationer


Google-annonser