Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering i befintliga fastigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering i befintliga fastigheter"— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering i befintliga fastigheter
Kaisa Svennberg

2 målen Till år 2020 ska: utsläppen av koldioxid minska med 20% jämfört med 1990 års nivå, 20% av den energi som används inom EU komma från förnybara källor, den totala energianvändningen minska med 20%.

3 Bygg- och fastighetssektorns potential
30% av växthusgaserna kan undvikas med ekonomisk vinst till 2020 störst potential för reduktion av växthusgaser renovering av befintligt bestånd byte av installationer och utrustning som använder energi (IPCC, Climate change 2007, Kapitel 6)

4 1973 1951

5 Reducera värmeförluster
"Kyoto-pyramiden" Primär energi Fossilfritt Välj energikälla Visa och kontrollera energianvändningen Mät Solfångare Solceller Utnyttja solenergin Ventilation Belysning Vitvaror Tilläggsisolering Köldbryggor Lufttäthet FTX Effektivisera elanvändningen Reducera värmeförluster Källa: Den Norske Stats Husbank i samarbete med SINTEF och Byggforsk

6 OTÄTHETER KÖLDBRYGGOR DÅLIG VENTILATION

7

8 130 kWh/m² återställande av fasad takrenovering stängning av sopnedkast 198 kWh/m² renovering av fasad byte av värmesystem stängning av sopnedkast tilläggsisolering tilläggsisolering optimering ny ventilation

9 Förslag till förbättring av klimatskal
Förse huset med överrock... ... och hatt

10 Ny ventilation i självdragshus

11 Systemanalys av renoveringsåtgärder
livscykelkostnad Byggnadsdata Energiberäkning LCC LCA CBA cost-benefit analys livscykelanalys

12 LCC - livscykelkostnad
Tar med alla kostnader - investering, drift & underhåll Nuvärde "Vi är för fattiga för att kunna snåla"

13 LCA- livscykelanalys tittar på material och energianvändning "från vaggan till graven" System gräns Processer & transporter El & bränsle produktion Naturresurser Bränsle

14 LCA- livscykelanalys år kg CO2-ekv./m2 100 200 300 400 x 10 20 30

15 CBA – Cost - Benefit Sätter pengar på miljöpåverkan
En "kombinerad" LCC och LCA Samhällsperspektiv

16 Seminarium om energieffektiv renovering
14 april i Malmö Fönster Belysning Vitvaror Bevarandevärden Fuktsäkerhet och innemiljö


Ladda ner ppt "Energieffektivisering i befintliga fastigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser