Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åtgärder, bruttolista Byggnad och byggnadsskal Reglerstrategier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åtgärder, bruttolista Byggnad och byggnadsskal Reglerstrategier"— Presentationens avskrift:

1 Åtgärder, bruttolista Byggnad och byggnadsskal Reglerstrategier
Värmesystem Ventilationssystem El och belysning Kylsystem Tappvattensystem Reglerstrategier ”Mjuka” åtgärder Synliggöra energin Försörjningssystem Individuell mätning Informationsteknik

2 Kyotopyramiden Reducera värmeförluster Effektivisera elanvändningen
Välj energikälla Visa och kontrollera energianvändningen Utnyttja solenergin Effektivisera elanvändningen Reducera värmeförluster Källa: Den Norske Stats Husbank i samarbete med SINTEF och Byggforsk

3 Byggnad/byggnadsskal
Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor Tilläggsisolering, fasad X Tilläggsisolering, bjälklag/vind Byte, komplettering av fönster Åtgärda otätheter i byggnadsskalet Port- och dörrstängare Solavskärmning (X) Termografisk analys Bygg- och fastighetssektorn har en betydande miljöpåverkan. Ca 35 % av energin men så mycket som 50 % av elen. Dessutom använder vi oss av stora kvantiteter luft och vatten under brukandet. En intressant siffra är att sektorn endast står för ca 20 % av utsläppen av växthusgaser. Sektorn brukar ibland kallas 40-%-sektorn eftersom den står för nästan 40 % av energiomsättningen och ungefär lika stor andel av materialomsättningen. Den stora miljöpåverkan uppstår i förvaltningsskedet. Hittills har själva byggproduktionen stått för 15 % och förvaltningsskedet för 85 % av miljöbelastningen. Framförallt då genom den stora energianvändningen. I modernt lågenergibyggande ändras de relationerna. Byggandets andel stiger till i storleksordningen 40 %. Det går åt mer material men husen drar mindre energi.

4 Värmesystem Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor Injustering, värme X
Termostatventiler Pumpstoppsautomatik Spillvattenvärmeväxlare (X) Varmvattenberedare, sommartid Rökgasvärmeväxlare, rökgaskondens. Ökad verkningsgrad, värmeväxlare Dimensionskontrollera styrventiler Solenergi Effektiv snösmältning/markvärme

5 Ventilationssystem Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor
Behovsanpassad drift X Värmeåtervinning Injustering, ventilation Filter med låga tryckfall

6 El och belysning Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor
Belysningsautomatik X (X) Energieffektiva ljuskällor Eleffektiva motorer Varvtalsreglering, frekvensstyrning Individuellt styrda motorvärmare Energieffektiv snösmältning/takvärme Energieffektiva vitvaror Energieffektiv torkrumsutrustning

7 Kylsystem Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor
Energieffektiv kylproduktion X Frikyla Värmeåtervinning, kylmaskiner

8 Tappvattenssystem Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor
Vattensnåla armaturer X Självstängande spolarmaturer

9 Övriga system Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor
Hissar, transportanordningar X Tryckluftssystem (X)

10 Reglerstrategier Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor Driftoptimering X
Nattsänkning/helgsänkning (X) Nattkyla Reglering med referensgivare Prognosstyrd reglering

11 ”Mjuka åtgärder” Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor
Besparingsincitament X

12 Synliggör energin Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor
Kvalitetssäkra driftsstatistiken X Kompetensutveckla driftspersonalen Organisera för driftoptimering Energiinventering Nattvandra

13 Paradoxen En kompetent driftstekniker klarar sig utan avancerad teknik men en avancerad teknik klarar sig inte utan en kvalificerad driftstekniker! Gösta Borgström, K-Konsult

14 Försörjningssystem Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor Värmepumpar X
Biobränslen Fjärrvärme Fjärrkyla (X)

15 Individuell mätning Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor
Individuell mätning, varmvatten X (X)

16 Informationsteknik Åtgärd Skola Sjukhus Bostad Kontor
Datoriserad styr o övervakning X


Ladda ner ppt "Åtgärder, bruttolista Byggnad och byggnadsskal Reglerstrategier"

Liknande presentationer


Google-annonser