Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Gunnar Lobell Global Environmental Coordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Gunnar Lobell Global Environmental Coordinator."— Presentationens avskrift:

1 1 Gunnar Lobell Global Environmental Coordinator

2 2 Seco Tools koncernen 6 536 MSEK i försäljning 20087. Ca 4 200 anställda. Mer än 40 egna säljbolag. Tillsammans med distributörer och agenter representerade i mer än 55 länder. Seco Tools aktien introducerades på Stockholms Fondbörs i augusti 1989, huvudaktieägare Sandvik AB med ca 60% av aktierna.

3 Produkterna MaskinVerktygs- hållare HållareVändskär Seco Tools produktsortiment

4 4 Teknologin Kolstål 1900 Snabbstål 1920 Hårdmetall 1940 Belagd HM 1960 Multibelagd HM 1970 CBN, PCD.. 1980 100min 25min 5min 2min 1min 0,5min Produktivitetsutveckling

5 Copyright© Seco Tools AB Globalt miljöledningssystem 20 enheter i 13 länder Gemensam aspektlista för alla Gemensamma globala miljömål Delegerade lokala miljömål som utgår från globala målen Ansvar för lokala miljömål meddelas och hanteras via gemensam databas I databasen dokumenteras vilka åtgärder som respektive enhet vidtagit för att förbättra resultaten

6 6 Reduce, Reuse & Recycle Inventera Reducera, dvs ta bort/stäng av allt som inte behövs. Sök sätt att återanvända resurser Återvinn via samarbetspartners eller i egen regi

7 7 Reduce, Reuse & Recycle Inventera Definiera vad ni avser att förändra/förbättra Avgränsa till hanterbara delar Skaffa faktaunderlag för utgångsläge Reducera, dvs ta bort/stäng av allt som inte behövs. Närvarostyrd belysning Anpassad klimatkontroll Stäng av maskiner och utrustning som inte används Reducera förluster (läckor och produktionsutbyten) Sök sätt att återanvända resurser Värmeväxlare för ventilation Värmeåtervinning från kompressorer Återvinn via samarbetspartners eller i egen regi Samarbete med ex. fjärrvärmeleverantörer

8 8 Effektiviserad energianvändning. Minska förbrukningen av energi (electricitet, energi för uppvärmning och fordonsbränsle) jämfört med koncernens omsättning med 5% per år t o m 2010. Nyckeltalet för 2009 är att energiförbrukningen inte skall överskrida 19,3 MWh/MSEK.

9 9 Energieffektivisering, resultat

10 10 Exempel på genomförda besparingar. Stänga av elektrisk golvvärme i Alcester Anpassa värmare i Guanzate baserat på värmebehov Riktat underhåll på tryckluftsystem på alla enheter Diesel i förtagsbilar (utom för specifika länder) Varvtalsreglerade tryckluftkompressorer, pumpar och fläktar Flytt till anpassade lokaler i Troy Justering av inomhusklimat Rörelsestyrd belysning Förbättrat produktionsutbyte Reduce

11 11 Exempel på genomförda besparingar. Bättre värmeväxlare i ventilationssystem i Bourges, Fagersta och Norrköping Värmeväxlare på tryckluftskompressorer i Fagersta, Ludvika och Bourges Värmeåtervinning från härdolja i Lenoir City Sorbtiv klimatkyla i ny produktionshall i Fagersta drivs med värme från tryckluftskompressorer Reuse

12 12 Sorbtiv klimatkyla

13 13 Exempel på genomförda besparingar. Samarbete med YIT för förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem i Arboga Utvärdering av möjligt samarbete med VB-Energi Recycle

14 14 Tänkbara vägar för effektivare energianvändning i framtiden Samarbete med fjärrvärmeleverantör (processkyla mot överskottsvärme) Heat/Cool pump 12°C 7°C refrigerating machine Furnace/Grinding machines 7°C 12°C

15 15 Tänkbara vägar för effektivare energianvändning i framtiden Effektivare belysning Söka vägar att återvinna energi ur processråvaror

16 16 Heat/Cool pump 12°C 7°C refrigerating machine Furnace/Grinding machines 7°C 12°C


Ladda ner ppt "1 Gunnar Lobell Global Environmental Coordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser