Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till upplägg: ” Tekniköversikt, Strategimodell” för BeBo-projekt Styrelsemöte BeBo 2012-05-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till upplägg: ” Tekniköversikt, Strategimodell” för BeBo-projekt Styrelsemöte BeBo 2012-05-11."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till upplägg: ” Tekniköversikt, Strategimodell” för BeBo-projekt
Styrelsemöte BeBo

2 Frånluftsvp FTX Entréer Tak IMD Tvättstugor Tappvatten Fasad Fönster
Besparingspot: 31,7 kWh/m2 Besparingen motsvarar 56,0 % av ventilationsförlusterna. Besparingspot: 32,6 kWh/m2 (25,9 kWh/m2 utan tätning) Besparingen motsvarar 57,7 % av ventilationsförlusterna. Besparingspot: 4,4 kWh/m2 Besparingen motsvarar 3,2 % av transmissions-förlusterna. Besparingspotential: Värme 12,5 kWh/m2 Besparingen motsvarar 10 % av uppvärmningen Vatten 8 kWh/m2 Besparingen motsvarar 20 % av spillvattenförslusten Besparingspotential: 1,6 kWh/m2 Besparingen motsvarar 1,1 % av transmissionsförlusterna. Frånluftsvp FTX Tak Entréer IMD Besparingspot: kWh/m2 Tvättstugor står för % av fastighetsel. Tvättstugor Avloppsvärmeväxlare: Besparingspot: 8 kWh/m2 Snålspolande armaturer: Besparingspotential: 12 kWh/m2 Tappvatten Besparingspot: 9,8 kWh/m2 Besparingen motsvarar 7,0 % av transmissionsförlusterna. Fasad Besparingspot: 2,4 kWh/m2 Besparingspot: 80 % Belysning står för 20 % av fastighetselen. Fönster Utebelysning Besparingspot: 36,0 kWh/m2 Besparingen motsvarar 25,8 % av transmissionsförlusterna. Motorvärmare, garage Hiss Besparingspotential: Motorvärmare 2,0 kWh/m2 (80 %) Garage 3 kWh/m2 (80 %) Motorvärmare står för x % av fastighetsel. Besparingspotential: 1,6 kWh/m2 Hissar står för 5 % av fastighetsel. Typhus: 15 lägenheter, m2, 220 kWh Atemp/m2 kWh/m2

3 Utebelysning Belysningen har en viktig roll att spela för utemiljön. Även här finns det besparingspotential genom energieffektiva armaturer. Trygghet och estetik är viktiga aspekter så energieffektiviseringen måste kombineras med kraven på en bra och tilltalande ljusmiljö. Ett gott samarbeta mellan verksamhet, ljusdesigner, landskapsarkitekter och säkerhetsansvarig krävs för att skapa en belysningsmiljö som uppfyller alla krav. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

4 Tvättstugor En av de stora energibovarna i fastigheten är tvättstugan. Med modern utrustning kan energi och vattenåtgången minska med upp till 80%. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

5 FTX Från- och tilluftsventilation med återvinning, så kallade FTX-system, kan tillföra stora mängder ventilationsluft och systemet fungerar oberoende av väderleken, dessutom är lösningen energieffektiv. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

6 Frånluftsvärmepumpar
Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från ventilationssystemets frånluft, det vill säga den ventilationsluft som ska lämna huset. För denna typ av värmepump krävs det att huset har ett mekaniskt ventilationssystem. Frånluftsvärmepumpen kan anslutas till värmesystemet och/eller användas för varmvattenberedning. Komponenter och system som finns idag behöver utvecklas och anpassas för ombyggnad. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik (som är utvecklad och anpassad för ombyggnad) Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

7 Hissar I de flesta av miljonprogrammens hus finns idag hissar som är i behov av upprustning på grund av slitage. Inom området med hissar ska man jobba med belysning, viloläge samt energieffektiv frekvensstyrning på motorer. Studier visar att hissens driftenergibehov kan minska så mycket som 80 procent efter en upprustning. Studien visar att komforten har kunnat förbättras. Även energianvändningen minskar och effektbehovet kan minska. Genom att fokusera på närvarostyrd belysning, viloläge samt frekvensstyrda motorer kan förbrukningen minska med upp till 90 %. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

8 Motorvärmare Att använda motorvärmare skonar miljön, förutsatt att man använder den rätt. Nackdelen är att de flesta motorvärmare är inkopplade under allt för lång tid och effekten blir negativ. Det finns idag ett antal moderna tidstyrda Motorvärmarsystem som används på marknaden. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

9 Projekt Turik Projekt Turik är ett projekt där man genom teknikupphandling ska utveckla rationella lösningar för bättre energiprestanda hos klimatskärmen som anpassas till befintliga byggnader. Vi tittar på fönster, tak/vind, fasad. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

10 Avloppsvärmeväxlare Värmeåtervinning går ut på att utgående avloppsvatten avger värme till inkommande färskvatten. Värmen kan överföras till kallvatten innan varmvattenberedaren, kallvatten innan blandare eller en kombination av de båda. Avloppsvärmeväxlare kan även användas som kompletterande värmekälla till ett bergvärmesystem och på så sätt öka systemets prestanda. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

11 Tappvatten Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte
Det finns flertalet besparingsåtgärder för att minska energibehovet för tappvatten (värmeåtervinning och IMD tas upp i separat kapitel). Åtgärderna är antingen rent tekniska alternativt avser de förändra brukarnas vanor. Installation av resurseffektiv armatur är en vanlig åtgärd. Andra åtgärder kan vara sänkning av varmvatten- och VVC-temperatur samt isolering av rör och beredare. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

12 Entréer Mycket värme kan gå förlorad genom dörrar och portar. Många in- och utpassager med kraftigt slitage kan leda till höga värmekostnader och att det blir kallt och dragigt. Om kylan och draget åtgärdas med extra värmekällor ökar energianvändningen ännu mer. Enklast är att byta eller komplettera befintliga tätningar och att byta till en modernare entredörr. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

13 IMD IMD innebär att energiförbrukning mäts och debiteras lägenhetsvis i ett bostadshus. Systemet skapar incitament för de boende att förändra sina brukarvanor eftersom de kan påverka sin egen hyra. I de flesta flerbostadshus mäts och debiteras el enskilt för varje lägenhet. Det förekommer även i vissa fall att varmvatten debiteras separat. Att debitera kallvatten, värme och kyla är däremot en ovanlighet. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential

14 Tork Sverige har cirka fastighetstvättstugor som används minst 350 dagar om året. Vilken utrustning som finns i tvättstugorna och hur den används påverkar både energianvändningen och miljön. Som fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsrättsförening finns det mycket att spara på att välja effektiv utrustning som fungerar bra för de boende och att tipsa om hur den ska användas. Bedömning: Effektiv teknik finns, men utnyttjas inte Ingen teknik Effektiv teknik som utnyttjas. Låg potential Stor potential


Ladda ner ppt "Förslag till upplägg: ” Tekniköversikt, Strategimodell” för BeBo-projekt Styrelsemöte BeBo 2012-05-11."

Liknande presentationer


Google-annonser