Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN"— Presentationens avskrift:

1 VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN KTC Dagen i Malmö den 28 augusti

2 VARFÖR INDIVIDUELL MÄTNING
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING VARFÖR INDIVIDUELL MÄTNING Spara energi Rättvisa EU-krav Ökade energipriser De senaste åren har energipriserna stigit betydligt mer än KPI, ca 3 till 5 procent. Vattenförbrukningen kostar 32 kr/m2 och har ökat med 24 procent under 2000-talet. Kostnadsökningen har varit på samma nivå flera år men har senaste åren ökat med 6 procent. Enligt ”Nils Holgersson-undersökningen” har mer än 10 procent av fjärrvärmekommunerna höjt priserna med över 30 procent senaste fem åren. | 2

3 VAD ÄR SYFTET MED IMD Spara energi
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING VAD ÄR SYFTET MED IMD Spara energi Klara av kommande EU-krav på införande av IMD samt energimål Boende ska kunna se sin faktiska förbrukning Boende ska ha ett bra inomhusklimat Boende ska kunna påverka sin kostnad genom ökad medvetenhet Boende ska betala för sin faktiska förbrukning - rättvisa | 3

4 VÅRA LÄRDOMAR RUNT INDIVIDUELL MÄTNING
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING VÅRA LÄRDOMAR RUNT INDIVIDUELL MÄTNING Otydliga/ofullständiga kravställningar i upphandlingsunderlagen Att mäta är en sak, att debitera är en annan och att visualisera timvärde kräver ett kvalitetssäkrat system Tekniken är liten del av en IMD-lösning. Metod, process och organisation är viktigt för kvalitetsäkrad leverans Kunden får ofta samordningsansvaret Finns ingen tydlig överlämning/ingen överlämning mellan entreprenad, drift och service IP-baserade system sparar tid i felsökning Kommunikationen mellan mätsystem och mätinsamlingssystem – vem tar ansvaret? Icke verifierade ”mätinsamlingskedja” mätdon – insamlingsenhet – mätinsamlingssystem Statistikbuffert krävs för uppfylla FAKTISK förbrukning och minska kundtjänstsamtal De senaste åren har energipriserna stigit betydligt mer än KPI, ca 3 till 5 procent. Vattenförbrukningen kostar 32 kr/m2 och har ökat med 24 procent under 2000-talet. Kostnadsökningen har varit på samma nivå flera år men har senaste åren ökat med 6 procent. Enligt ”Nils Holgersson-undersökningen” har mer än 10 procent av fjärrvärmekommunerna höjt priserna med över 30 procent senaste fem åren. | 4

5 VAD SKILJER OLIKA ”IMD-SYSTEM”
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING VAD SKILJER OLIKA ”IMD-SYSTEM” Rent systemmässigt väldigt lite – finns mätare, mätinsamlingsenheter, mätsystem Skillnaden är funktion, ansvar och ”helhetstänk” Produktleverans Systemleverans Lösning Drift Service Energitjänster | 5

6 MÅNGA DELMOMENT SOM SKA HANTERAS
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING MÅNGA DELMOMENT SOM SKA HANTERAS MÄTDON MÄTINSAMLINGS-ENHET HYRESGÄST UTBILDNING BOVÄRD PRODUKTER DRIFTSÄTTNING VISUALISERING ENERGIJÄGARE INSTALLATION ANSLUTNING MELLAN ENHETER FÖRBRUKNING KUND KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FASTIGHETSSYSTEM TJÄNSTELEVERANS AV TRAFIK FAKTURA MÄTINSAMLING SERVICE & SUPPORT FELSÖKNING KVALITETSÄKRING DRIFT AV MÄTINSAMLING FELSÖKNING ÅTERRAPPORTERING ÅTGÄRD DEBITERINGSFIL | 6

7 INDIVIDUELL MÄTNING FRÅN KTC
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING INDIVIDUELL MÄTNING FRÅN KTC IMD-system för att spara energi, med människan i fokus. Uppfyller SABO, HBV, flera privata fastighetsägare kravspecifikationer & önskemål Stöd för att visualisera energiförbrukning i TV, surfplattor och mobiltelefoner (tex Telia Servicekanalen) Stödjer dagens & morgondagens teknikutveckling IMD är en del i att optimera fastighetsautomationen En helhetslösning De senaste åren har energipriserna stigit betydligt mer än KPI, ca 3 till 5 procent. Vattenförbrukningen kostar 32 kr/m2 och har ökat med 24 procent under 2000-talet. Kostnadsökningen har varit på samma nivå flera år men har senaste åren ökat med 6 procent. Enligt ”Nils Holgersson-undersökningen” har mer än 10 procent av fjärrvärmekommunerna höjt priserna med över 30 procent senaste fem åren. | 7

8 KÖP EN HELHET, DÄR SAMORDNING SKÖTS AV EN PART
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING KÖP EN HELHET, DÄR SAMORDNING SKÖTS AV EN PART Fastighetsägare KTC Implementering Kommunikation Drift Service & Support Visualisering Energioptimering | 8

9 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
CHECKLISTA FÖR IMD Produkter ska vara verifierade som ett fungerade och öppet system Installatören/leverantören ska vara utbildade på produkter och systemet Det behövs en kommunikationstjänst Drift – mätinsamling (hämta mätdata, kvalitetsäkra och skapa tillgång till fastighetsystem och visualiseringstjänster) En servicepart – händer och fötter i anläggningen som felsöker, åtgärdar och återrapporterar till drift) En visualiseringstjänst – boende måste kunna se sin förbrukning Använd det befintliga IP-baserade nätet. Det sparar både tid och pengar i hantering av systemet Tillgång till data ska ske minst med minsta upplösning timvärde varje dygn Spara tid - Köp en helhetsleverans, med metodik, teknik och tjänster paketerat, så samordningen hamnar på en tjänsteleverantör De senaste åren har energipriserna stigit betydligt mer än KPI, ca 3 till 5 procent. Vattenförbrukningen kostar 32 kr/m2 och har ökat med 24 procent under 2000-talet. Kostnadsökningen har varit på samma nivå flera år men har senaste åren ökat med 6 procent. Enligt ”Nils Holgersson-undersökningen” har mer än 10 procent av fjärrvärmekommunerna höjt priserna med över 30 procent senaste fem åren. | 9

10 Med människan i fokus IMD-system med olika ”människor” med olika behov: Hyresgäster, Bovärdar, Drifttekniker, Kundtjänst, Ekonomiavdelningar Vi människor blir mer medvetna om energifrågor och vill kunna påverka Vi människor blir mer mobila och vill ha mer information, i telefon, surfplatta och tv Ska det debiteras måste alla veta vad som har förbrukats och hur detta är kvalitetssäkrat Ska hyresgästerna betala, måste de också få information HUR de kan påverka sin kostnad De senaste åren har energipriserna stigit betydligt mer än KPI, ca 3 till 5 procent. Vattenförbrukningen kostar 32 kr/m2 och har ökat med 24 procent under 2000-talet. Kostnadsökningen har varit på samma nivå flera år men har senaste åren ökat med 6 procent. Enligt ”Nils Holgersson-undersökningen” har mer än 10 procent av fjärrvärmekommunerna höjt priserna med över 30 procent senaste fem åren. | 10

11 LITE KORT OM EU-DIREKTIVET

12 Status idag I Sverige ska huvuddelen av EED införas i svensk lagstiftning före 5 juni 2014 Regeringen har i budgetproppen 2013 aviserat att en ny strategi för Energieffektivisering fram till 2050 Energimyndigheten och Boverket ska ta fram ett förslag till en långsiktig strategi för renovering av fastigheter SABO & Fastighetsägarna har lagt in ”överklagan” på värme Krav på individuell mätning av värme och varmvatten (IMD) först att gälla nyproduktion och renovering från juni 2014 Befintlig bebyggelse kommer att omfattas av krav på IMD från 2016 Om tekniskt och ekonomiskt försvarsbart | 12

13 Vad tycker vi om detta? Att överlåta värmereglering till hyresgäster kommer inte leda till minskad energianvändning Kan bromsa in investeringstakten alternativ gynna system som kan enkelt addera in värmemätning utan större byten Teknisk är idag KTC redo för värmmängdsmätning utan problem HemNoden stödjer funktioner att hyresgästen kan styra sin egna förbrukning Bör finns en övergripande standard hur det ska mätas och debiteras | 13

14 www.ktc.se/imd & www.ktc.se/konsultwebb
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING LÄS MER & | 14


Ladda ner ppt "VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN"

Liknande presentationer


Google-annonser