Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi, grunder Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF Konsult

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi, grunder Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF Konsult"— Presentationens avskrift:

1 Energi, grunder Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF Konsult
Box 193, Ulricehamn

2 Vad är energi? Vad är effekt?
Energi är rörelse eller förmåga till rörelse Enheter: 1 J = 1 Ws 1kWh = 1000 Wh = Ws (J) Effekt är energi per tidsenhet eller uträttat arbete per tidsenhet Enheter: 1 J/s = 1 W 1kW = 1000 W = W J och s är grundenheter i SI-systemet

3 Finns det något fel i den här företagsbroschyren om EC-motorer?

4 Numera har företaget skärpt till sig

5 Energienheter, omvandling
1 kcal fastställdes till den energimängd som höjer temperaturen i 1 kg vatten med 1 grad. Kcal är ingen SI-enhet en gratistjänst på webben

6 Energi och effekt Exempel
I en varmvattenberedare sitter en elpatron med effekten 6 kW Den slås på kl och slås av 07.30 Hur mycket energi har den använt? Svar: Den har använt 6 (kW) * 0,5 (tim) = 3 kWh

7 Vi omvandlar energi från en energiform till en annan

8 Tillförd energi = nyttig energi - förluster
När energi omvandlas uppstår alltid förluster = värme Ju mindre förluster desto bättre är det, desto mer nytta har vi av den energi som tillförs Tillförd energi = nyttig energi - förluster

9 Tillförd energi = nyttig energi - förluster
nyttig energi nyttig effekt Verkningsgrad = eller = tillförd energi tillförd effekt 8,3 kW 7,5 kW 0,8 kW 7,5 Verkningsgrad = = 0,90 = 90 % 8,3

10 Verkningsgrader Elpatron Varmvatten- beredare Elmotor Traktor Panna
100 % 95 % % 20 – 30 % 70 – 90 % Elpatron Varmvatten- beredare Elmotor Traktor Panna

11 Energien skal bruges - ikke tabes !

12 Värmeenergi / termisk energi
Värmeenergi i ett ämne svarar mot rörelseenergin i ämnets molekyler eller atomer. Fast ämne Gas, vätska Ju snabbare de rör sig, desto mer värmeenergi finns lagrat i ämnet och desto högre är temperaturen.

13 Värmeenergi kan föras över på tre olika sätt:
ledning konvektion strålning Värme kan spontant överföras endast från ett varmare till ett kallare medium

14 Värmeöverföring genom ledning

15

16 Värmeöverföring genom ledning
Alla ämnen leder värme, men bättre eller sämre God värmeledningsförmåga : aluminium, koppar, järn Dålig värmeledningsförmåga: luft, mineralull

17 Värmeöverföring genom konvektion
Värme flyttas med rörelse av gaser och vätskor - masstransport Egenkonvektion (självdrags-ventilation) Påtvingad konvektion (mekanisk ventilation, spannmålstork)

18 Värmestrålning är en elektromagnetisk strålning
Värmeöverföring genom strålning Värmestrålning är en elektromagnetisk strålning Synligt ljus är en del av strålningens spektrum

19 Det värms upp, temperaturen stiger.
Värmeöverföring genom strålning Alla föremål med en temperatur över absoluta nollpunkten avger värmestrålning När ett föremål som är kallare träffas av strålningen så ökar rörelsehastigheten hos molekylerna i föremålet. Det värms upp, temperaturen stiger.

20 Det finns många tillämpningar inom lantbruket av
ledning konvektion strålning Värmeöverföring är ofta kombinationer av de tre sätten


Ladda ner ppt "Energi, grunder Lars Neuman Energi- och teknikrådgivare LRF Konsult"

Liknande presentationer


Google-annonser