Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Massa, tyngd, arbete & effekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Massa, tyngd, arbete & effekt"— Presentationens avskrift:

1 Massa, tyngd, arbete & effekt
Peter Carlstedt, Norrhammarskolan 4-9, Skellefteå –

2 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete

3 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = W =

4 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W =

5 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s

6 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Enhet: kg

7 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Enhet: kg Enhet: N (Newton)

8 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Enhet: kg Enhet: N (Newton) Enhet: Nm (Newtonmeter)

9 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften måste man veta massan

10 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan

11 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg

12 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg

13 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N

14 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Gravitationskraften eller tyngkraften på jorden är ca 10N/kg

15 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?

16 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg

17 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg F = 10 ▪ 10 = 100N

18 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg F = 10 ▪ 10 = 100N

19 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg F = 10 ▪ 10 = 100N W = 100 ▪ 3 = 300Nm

20 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg F = 10 ▪ 10 = 100N W = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter?

21 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg F = 10 ▪ 10 = 100N W = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kg

22 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg F = 10 ▪ 10 = 100N W = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kg F = 100N

23 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg F = 10 ▪ 10 = 100N W = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kg F = 100N

24 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg F = 10 ▪ 10 = 100N W = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kg F = 100N

25 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften För att kunna räkna ut arbetet måste man veta massan måste man veta sträckan m = 2kg F = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg F = 10 ▪ 10 = 100N W = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kg F = 100N W = 100 ▪ 10 = 1000Nm

26 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet?

27 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg

28 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg

29 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg 𝐹 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 20 ▪ 10 = 200N

30 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg 𝐹 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 20 ▪ 10 = 200N

31 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg 𝐹 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 20 ▪ 10 = 200N 𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 =

32 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg 𝐹 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 20 ▪ 10 = 200N 𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 200 ▪ 2 = 400Nm

33 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg 𝐹 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 20 ▪ 10 = 200N 𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 200 ▪ 2 = 400Nm 𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 =

34 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg 𝐹 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 20 ▪ 10 = 200N 𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 200 ▪ 2 = 400Nm 𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 = 𝑊 𝑠𝑙ä𝑝 +𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡

35 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg 𝐹 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 20 ▪ 10 = 200N 𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 200 ▪ 2 = 400Nm 𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 = 𝑊 𝑠𝑙ä𝑝 +𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 𝑊 𝑠𝑙ä𝑝 = 1000Nm

36 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg 𝐹 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 20 ▪ 10 = 200N 𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 200 ▪ 2 = 400Nm 𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 = 𝑊 𝑠𝑙ä𝑝 +𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 𝑊 𝑠𝑙ä𝑝 = 1000Nm 𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 =

37 Massa, vikt Tyngd, kraft Arbete
m F = m ▪ g W = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg 𝐹 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 20 ▪ 10 = 200N 𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 = 200 ▪ 2 = 400Nm 𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 = 𝑊 𝑠𝑙ä𝑝 +𝑊 𝑙𝑦𝑓𝑡 𝑊 𝑠𝑙ä𝑝 = 1000Nm 𝑊 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 = =1400Nm

38 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete.

39 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete. Ju snabbare desto högre effekt.

40 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete. Ju snabbare desto högre effekt. 𝑃= 𝑊 𝑡

41 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete. Ju snabbare desto högre effekt. 𝑃= 𝑊 𝑡 där arbetet är i Nm och tiden i sekunder

42 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete. Ju snabbare desto högre effekt. 𝑃= 𝑊 𝑡 där arbetet är i Nm och tiden i sekunder Exempel: För att utföra arbetet i förra uppgiften krävdes 1400Nm.

43 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete. Ju snabbare desto högre effekt. 𝑃= 𝑊 𝑡 där arbetet är i Nm och tiden i sekunder Exempel: För att utföra arbetet i förra uppgiften krävdes 1400Nm. Hur stor effekt har personen som utför arbetet på 7 sekunder?

44 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete. Ju snabbare desto högre effekt. 𝑃= 𝑊 𝑡 där arbetet är i Nm och tiden i sekunder Exempel: För att utföra arbetet i förra uppgiften krävdes 1400Nm. Hur stor effekt har personen som utför arbetet på 7 sekunder? 𝑃= 𝑊 𝑡 =

45 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)
Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete. Ju snabbare desto högre effekt. 𝑃= 𝑊 𝑡 där arbetet är i Nm och tiden i sekunder Exempel: För att utföra arbetet i förra uppgiften krävdes 1400Nm. Hur stor effekt har personen som utför arbetet på 7 sekunder? 𝑃= 𝑊 𝑡 = =200W

46 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.

47 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin när den står på hyllan.

48 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan.

49 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 1 Nm = 1 J

50 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 1 Nm = 1 J Arbete

51 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 1 Nm = 1 J Arbete Energi

52 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 2m 20kg

53 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 2m 20kg

54 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

55 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

56 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg Lådan innehåller lägesenergin 400J 2m

57 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

58 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg Lägesenergin minskar och rörelseenergin ökar när lådan faller mot marken. 2m

59 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 2m 20kg

60 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 2m Lådan innehåller rörelseenergin 400J precis innan den når marken 20kg

61 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 2m 20kg

62 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 2m Ljudenergin, värmeenergin och vibrationerna i golvet har totalt energin 400J 20kg


Ladda ner ppt "Massa, tyngd, arbete & effekt"

Liknande presentationer


Google-annonser