Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysik år9 Inför provet v. 49.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysik år9 Inför provet v. 49."— Presentationens avskrift:

1 Fysik år9 Inför provet v. 49

2 Densitet Är ett mått på ett ämnes täthet
Hur mycket massa det finns per volymenhet. Densitet har enheten kg/dm³ Densitet räknas ut på följande sätt:

3 Värme Värme är rörelse hos atomer och molekyler.
Ju mer dom rör sig desto varmare är det VARMARE

4 Vad är Ljud? ljud är tryckvågor som rör sig i luften och som vi hör med örat. Dessa tryckvågor kallar vi ljudvågor Ljudvågor är förtätningar och förtunningar av luften.

5 Ljudvågor

6 Ljusets egenskaper Ljus rör sig rätvinkligt det vill säga att det färdas rakt fram. (Det är därför skuggor bildas) Ljusets hastighet i vakuum är km/s Ljusstyrkan mäts i Candela (cd) (det vill säga hur starkt ljuset är) Belysningen är hur mycket ljus det kommer fram till din bänk till exempel och det mäts i lux

7 Hur ljus reflekteras Plan spegel Infallsvinkel Reflektionsvinkel

8 Hur ljus reflekteras Ger förstorad bild och används
Brännpunkt/Fokus Konkav spegel Ger förstorad bild och används exempelvis i sminkspeglar.

9 Hur ljus reflekteras Ger förminskad bild och används
Konvex spegel Ger förminskad bild och används exempelvis i backspeglar, trafikspeglar och varuhusspeglar.

10 Hur ljus bryts Luft Infallsvinkel Vatten Brytningsvinkel

11 Hur ljus bryts Ger förstorad bild och används
Brännpunkt/Fokus Konvex lins Ger förstorad bild och används exempelvis i förstoringsglas och i glasögon för översynta.

12 Hur ljus bryts Ger förminskad bild och används
Konkav lins Ger förminskad bild och används exempelvis i glasögon för närsynta.

13 Hur ögat uppfattar ljus
En röd tröja absorberar allt ljus förutom rött som istället reflekteras. En svart yta absorberar allt ljus En vit yta reflekterar allt ljus

14 Färgblandning

15 Komplementfärger

16 Kraft

17 Det är skillnad på massa och tyngd.
Astronauten väger 90 kg på Jorden och har tyngden 900N (90·10=900) Ute i rymden är hans vikt densamma fast tyngden är på månen 1/6 → 900/6N=150N. Månen har mindre dragningskraft än Jordens där av tyngdskillnaden. Vikt = massa: enhet är kg Tyngd = kraft: enhet är Newton (N)

18 Tyngdpunkt

19 Tryck Bra med liten yta och högt tryck som hos knivar, yxor, spikar och nålar. Bra med stor ytan och lågt tryck som hos snöskor, bandvagnar, breda däck

20

21

22

23

24 Medelfart För att kunna räkna medelfarten måste vi
veta sträckan vi färdas och tiden det tar Medelfarten = sträckan tiden Hastighet anges i km/h eller m/s Anne-Lie Hellström ©

25 v = medelhastighet s = Sträcka t = tid

26 Acceleration innebär att någonting ändrar sin hastighet. Mest tänker vi på ökning av hastigheten när vi hör ordet. En bil accelererar när man trampar på gaspedalen. Men en minskning av hastigheten är också en acceleration, för också det är en ändring av hastigheten.

27 Tröghet Tröghetslagen - Ett föremål alltid vill behålla sin rörelse både till fart och riktning. (föremål i en bil åker framåt som inte är fastspänt).

28 Fritt fall (i vakuum utan luftmotstånd)
När något faller neråt. Det är en accelererad rörelse med accelerationen 10 m/s². Hastigheten ökar med 10m/s. Ex 1. Vilken hastighet har en kropp som faller fritt efter 3s. v= a · t =10·3 =30m/s.

29 Kaströrelse

30 Fritt fall vs Kaströrelse

31 Energiprincipen Energiprincipen säger att energi varken kan förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

32 Olika typer av energiformer
Elastisk energi (någonting elastiskt dras ut, trycks ihop, böjs eller vrids) Elektrisk energi Kemisk energi (livsmedel, bränslen) Kärnenergi Ljudenergi Lägesenergi (energi på en viss höjd) Rörelseenergi (även kallad kinetisk energi) Strålningsenergi (solen) Termisk energi (värme) Värmeenergi (rörelseenergi hos atomer)

33 Exempel på energiomvandling
Ex 1. När du lyfter en sak uppåt utförs arbete. Sätter man det på en hylla får det lägesenergi. Om kroppen faller får det mer och mer rörelseenergi. När kroppen slår i marken omvandlas rörelseenergin till värme. Ex 2. El produceras genom att energi omvandlas i flera steg. Kemisk energi i ett bränsle omvandlas till termisk energi (värme) genom förbränning. Den termiska energin överförs till vatten för att producera högtrycksånga. Ex 3. När ångan expanderar i en turbin omvandlas en delar av den termiska energin till rörelseenergi i turbinen. Den mekaniska rörelseenergin omvandlas till elektrisk energi i generatorn. (t.ex. kärnkraft)

34 Exempel på energiomvandling
Ex 4. I ditt hus omvandlas kanske den elektriska energin till termisk energi, för att värma ditt hus. Ex 5. Om bollen kastas uppåt och farten minskar, omvandlas rörelseenergi till lägesenergi. När bollen studsar har den elasticitetsenergi pga. att den är en smula ihoptryckt och strävar efter att bli rund igen. Ex 6. En ficklampa tänds: Kemisk energi → El-energi→ strålningsenergi. Ex 7. En gunga gungar: Lägesenergi → Rörelseenergi→ Lägesenergi Ex 8. Tv:n är på: El-energi ger både 1. Strålningsenergi och 2. Ljudenergi

35 Arbete Man uträttar ett arbete bara när du övervinner en kraft och förflyttar ett föremål. Inget arbete: Står stilla och håller något, går med ett föremål. Arbete: Bär föremål uppför en trappa (övervinner tyngdkraften samt förflyttar föremålet). Drar ett föremål längs marken (övervinner friktionskraften).

36 Energi är lagrat arbete och mäts med samma enhet som arbete, Joule (J).

37 Effekt Hur mycket arbete man utför under en viss tid.
Ju kortare tid det tar att utföra arbetet desto högre effekt. Enhet: Watt En äldre enhet för effekt är hästkraft 1 hästkraft = 745,7 Watt

38 Mekanikens gyllene regel
Oavsett om man knallar den kortaste vägen upp på ett berg… Micke Sundström, Granbergsskolan 7-9, Bollnäs –

39 ”Det man vinner i kraft förlorar man i väg”
Mekanikens gyllene regel ”Det man vinner i kraft förlorar man i väg” …så blir det fysikaliska arbete detsamma …eller om man går en längre, lättare väg… ©Micke Sundström

40


Ladda ner ppt "Fysik år9 Inför provet v. 49."

Liknande presentationer


Google-annonser