Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årskurs 8 Fysik – Energi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årskurs 8 Fysik – Energi."— Presentationens avskrift:

1 Årskurs 8 Fysik – Energi

2 Vad är energi? Det finns ingen lätt beskrivning vad energi är.
När man uträttar ett arbete så använder man energi. När man uträttar ett arbete måste man övervinna en kraft.

3 Vad är kraft? Med en kraft kan man ändra en kropps rörelse
Om man håller ett föremål i handen så känner man att den dras ned mot marken. Varför? Jordens dragningskraft drar föremålet in mot jordens mittpunkt

4 Vad är kraft? Exempel på krafter kan vara:
Jordens dragningskraft (tyngdkraft) Magnetisk kraft Friktions kraft Centripetal kraft

5 Vad är kraft? Kraft benämns med F (från engelskans Force)
Kraft mäts i Newton (N). För att lyfta 1 kilo krävs det en kraft på 10 N (F=10N) Man kan mäta krafter med en dynamometer

6 Vad är skillnaden mellan tyngd och massa?
Om en person väger 50 kilo så är personens massa 50 kilo. Personens tyngd på jorden är då Om personen är på månen så har den fortfarande samma massa (50 kilo) men har en tyngd som är en sjättedel av vad den var på jorden

7 Energi är lagrat arbete
När man lyfter ett föremål så övervinner du en kraft (tyngdkraften) dvs du utför ett arbete. Arbete benämns W (från engelskans work) Enheten är newtonmeter (Nm) eller joule (J)

8 Energi är lagrat arbete
Ju större kraft du använder desto större arbete uträttar du. Ju längre sträcka du använder kraften desto större arbete uträttar du. Formeln man använder när man räknar på arbete är:

9 Energi är lagrat arbete
Exempel: En tjej lyfter 2,5 kilo 2 meter rakt upp. Hur stort arbete utför hon? Lösning:

10 Energi är lagrat arbete
När man uträttat ett arbete så finns det lagrat i form av lägesenergi. Föremålet har alltså fått lika mycket lägesenergi som uträttat arbete. Exempel: Om jag uträttar ett arbete som är 50 Nm (50J) när jag lyfter ett föremål så får föremålet 50 J mer lägesenergi än tidigare.

11 Effekt Hur är man om man är effektiv?
Man utför ett arbete på så kort tid som möjligt! Effekt benämns P (Från engelskans Power) Enheten är watt (W)

12 Effekt Formeln man använder när man räknar på effekt är:
Tiden är alltid i sekunder.

13 Effekt Exempel1: Hur stor effekt blir det om man uträttar ett arbete på 30 Nm i 15 sekunder.

14 Effekt Exempel2: Hur stor är effekten då man springer två våningar på 20 sekunder. Varje våning är 3 m och den som springer väger 50 kilo. Lösning: 3 m 3 m

15 Räkna nu uppgifterna 13:1 på sidan 238
Slut! Räkna nu uppgifterna 13:1 på sidan 238


Ladda ner ppt "Årskurs 8 Fysik – Energi."

Liknande presentationer


Google-annonser