Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krafter och rörelse Repetition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krafter och rörelse Repetition."— Presentationens avskrift:

1 Krafter och rörelse Repetition

2 Likformig och olikformig rörelse
Samma fart och samma riktning Ett föremål befinner sig i vila eller konstant rörelse så länge det inte påverkas av någon kraft Olikformig rörelse Ett föremål som påverkas av en kraft kan accelerera, retardera eller ändra riktning

3 Sambandet mellan tid , sträcka och hastighet
Hastighet v =s/t hastighet= sträcka/ tid Tid t = s/v tid = sträcka/ hastighet Sträcka s = v∙ t sträcka= hastighet ∙tid

4 Krafter En kraft kan påverka en annan kropp så att den accelererar, retarderar eller ändrar riktning. Exempel på krafter: dragningskraft, friktionskraft, magnetisk kraft, elektrisk kraft, lyftkraft, fjäderkraft, spännkraft, muskelkraft,

5 Kraft kan mätas Krafter kan mätas t.ex. med en dynamometer.
Enheten för kraft är N (newton)

6 Skillnad mellan massa och tyngd
Ett mått på mängden atomer och deras vikt Enhet: kg Tyngd Ett mått på hur massan påverkas av tyngdkraften F = m·a F = m·g F ≈ kg ·10

7 Tyngd Massa =1kg Tyngd = 10N F = 1kg · 10 F = 10N F = force (kraft)
Tyngd på jorden = 900N Massa på månen = 90kg Tyngd på månen= 150N

8 Kraft och motkraft

9 Friktion Friktion är en bromsande kraft som uppstår när två ytor rör sig mot varandra. Atomerna i ytorna fastnar i varandra. Ju ojämnare yta desto större friktion Friktionen påverkas av tyngden.

10 Ibland vill man ha friktion
Exempel på när man vill ha friktion: Sand på is Dubbar på bildäck Räfflade ytan i rulltrappan Exempel när man inte vill ha friktion Skidor Saker som ska rulla Maskiner som ska snurra

11 Öka eller minska friktion
Göra ytan ojämnare, skrovligare Sand Grus dubbar Minska Göra ytan slätare Olja Valla kullager

12 Tyngdpunkt, stödyta och lodlinje
Tyngdpunkten ligger i mitten Stödyta är den sida som föremålet vänder mot underlaget Lodlinje en linje riktad mot jordens medelpunkt

13 Tyngdpunkt Om tyngdpunkten ligger högt ökar risken för obalans
Låg tyngdpunkt minskar risken för obalans

14 Stödyta Ju större stödyta desto stadigare

15 Lodlinje En lina med en tyngd på kommer, om man håller den stilla, att bilda en linje med riktning mot jordens medelpunkt

16 Tyngdpunkten utanför stödytan
Ett föremål faller när tyngdpunkten och lodlinjen hamnar utanför stödytan

17 Fritt fall i vakuum Föremål i vakuum faller med samma hastighet oavsett massa, tyngd eller form. Vakuum = område där det inte finns några atomer Luft innehåller N, O2, Ar, CO2,, H2O samt He, Ne, Kr, Xe ,Rn i mycket små mängder.

18 Fritt fall i vakuum Om man pumpar ut luften med en vakuumpump kan man visa att föremål faller lika fort oavsett massa eller form. Tyngdaccelerationen är konstant Tyngdaccelerationen påverkar olika massor lika mycket ( ≈ 9,82 m/s2)

19 Fritt fall utan vakuum På jorden finns en atmosfär som innehåller atomer, det vi kallar luft. När föremål faller på jorden rör de sig genom ett moln av atomer. När föremålet träffar dessa atomer uppstår friktion.

20 Fritt fall utan vakuum Om man gnuggar händerna uppstår friktion.
Energin i denna rörelse omvandlas till värmeenergi. Det blir varmt.

21 Fritt fall utan vakuum När ett föremål från rymden kommer in i vår atmosfär, t.ex. en meteor med hög hastighet, träffar den atomerna i luften och bromsas kraftigt upp. Det sker en retardation. Det blir så varmt att meteorer oftast brinner upp innan de hinner träffa markytan.

22 Fritt fall utan vakuum När föremål faller på jorden påverkas de både av tyngdkraften och friktionen, luftmotståndet. Föremål faller olika fort på jorden främst på grund av luftmotståndet, friktionen.

23 Föremål som faller och kastas
Om man skjuter en kula med gevär och samtidigt släpper en likadan kula från samma höjd så kommer det att falla med samma hastighet. Gevärskulan kommer längre bort. Men bägge kulorna träffar marken samtidigt.

24 kaströrelse

25 Hur satelliter hittar sin bana
En raket sänds iväg från jorden. Om hastigheten inte är så hög så åker raketen upp en bit och faller sen tillbaka igen. Om hastigheten är för hög forsvinner raketen iväg ut i rymden. Men om hastigheten är lagom hög så börjar raketen röra sig i en bana runt jorden. Raketen faller hela tiden men jorden böjer undan lika mycket. Raketen har blivit en satellit till jorden.

26 Tröghet Ett föremål har svårt att ändra hastighet eller riktning.
Man kan uppleva denna känsla när man t.ex. åker buss.

27 Tröghet i bilen På grund av hur trögheten fungerar på en människa i en bil har man t.ex. uppfunnit bilbälten och krockkuddar. ”Att ha en person i baksätet utan bilbälte är som att ha en elefant i baksätet.”

28 Centralrörelse och Centripetalkraft
Om en sten på ett snöre snurras runt runt. Uppstår en centralrörelse Stenen accelererar, den byter hela tiden riktning. Stenen hålls kvar i sin centralrörelse så länge vi håller i snöret.

29 Centralrörelse och centripetalkraft
Kraften som håller kvar stenen i sin runda bana är riktad inåt. Denna inåtriktade kraft kallas centripetalkraft. Släpper vi snöret far stenen i väg.

30 Centrifugalkraft Stenen trycks hela tiden utåt men centripetalkraften tvingar den att hela tiden svänga. Den utåtriktade kraften kallas centrifugalkraft

31 Tvättmaskiner När en tvättmaskin centrifugerar snurrar trumman fort, ca 1200varv/minut. Tvätten hålls kvar av centripetalkraften som bildas av trummans vägg. Trummans vägg är perforerad med små hål. Vattnet pressas ut genom hålen av centrifugalkraften.

32 Trafiksäkerhet Effekten av dessa krafter och rörelser har påverkat trafikens säkerhetstänkande Hjälm Bilbälte Hastighets begränsning Skilda vägbanor Friktionsdäck Dubbdäck

33 De flesta av oss kommer ihåg
10% av det vi läser 20% av det vi hör 30% av det vi ser 50% av det vi ser och hör 70% av sånt vi diskuterar 80% av det vi gör 95% av det vi lär andra

34 studieteknik Lägga boken under huvudkudden Plugga kvällen innan
Plugga konstant ända fram till provet Var klar med instuderingen ca 3 dygn före provet

35 Finalen Jag rekommenderar er att göra finalen.
Det är nästan som ett prov…


Ladda ner ppt "Krafter och rörelse Repetition."

Liknande presentationer


Google-annonser