Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till seminarium Energieffektiva fastigheter !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till seminarium Energieffektiva fastigheter !"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till seminarium Energieffektiva fastigheter !

2 Program Inledning 10.20 Vilka mål för energieffektivisering i de egna fastigheterna är rimliga? 11.00 Strategi för ett systematiskt arbete med energieffektivisering Åke B Lindström, Energimyndigheten 12.00 Lunch Goda exempel Energieffektivisering i egen regi, Johan Malmros, Gotlands Kommun Diskussion kring länsgemensamt mål i Kalmar 14.30 Kaffe 15.00 Workshop och planering av nätverk 16.00 Utvärdering av dagen och avrundning 16.30 Dagen avslutas

3 Etapp 1, 2003-2007, 5 kommuner Etapp 2, 2008-2011, 66 kommuner , 1 Pilotlän
En uppskalning 2008 av programmet krävde att kommunerna delades in i kluster för att underlätta arbetet. 7 kluster är indelade efter geografisk tillhörighet, 1 kluster efter storlek på kommunerna (”storstadsklustret”) 4 av de kommuner som deltog i första etappen finns med som nestorer. I kalmar län deltar alla kommuner inkl länsstyrelse, regionförbund och landsting som ett pilotlän på regional nivå.

4 Energimyndighetens roll
Utformar programmet Uthållig kommun efter kommunernas önskemål och behov Erbjuder kunskap, verktyg och metodstöd inom energirelaterade områden Skapar nätverk och forum för erfarenhetsutbyte I ansvarar för ligger tex uppföljning, rapportering, övergripande information, omvärldsbevakning etc

5 Kommunens roll Politiskt förankrad energi- och klimatstrategi
Dela med sig av kommunens erfarenhet och goda exempel i arbetet samt ta del av andra kommuners erfarenheter Genomföra aktiviteter utifrån egna behov med stöd från Energi-myndigheten

6 Nyttan för kommuner Kunskap – inte pengar
Samarbete med Energimyndigheten möjliggör Behovsanpassat stöd Tillgång till myndighetens kunskap Erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel Komplement till pågående arbete inom energi- och klimatområdet

7 Temaområden – kunskapsstöd och nätverk inom bl.a.
Energieffektivisering i fastigheter – strategiskt och systematiskt arbete, beteendefrågor, EPC, energideklarationer… Biogas – effektivisering av anläggning, substrat Fysisk planering/samhällsplanering – utvecklingsprogram för planarbete Trygg värmeförsörjning – beredskapsfrågor Näringslivsutveckling – tävling för lokala företag som arrangeras av EM men drivs av kommun

8 Extra bidrag för energi- och klimatrådgivning i kommunens fastigheter
From 1 feb 2008 kr/år under en treårsperiod Byggnader och fastigheter i egen förvaltning (inkl bolag och koncerner) Informations- och utbildningsinsatser Kommunen måste finansiera med minst samma belopp

9 Bygga-bo-dialogen Kostnadsfri 2-dagarsutbildning
Fokus på inomhusmiljö, effektiv energianvändning och god resurshushållning. Tre varianter anpassade för olika målgrupper; fastighetsanställda, planerare, projektledare, driftstekniker, driftsingenjörer, fastighetsförvaltare... Utbildningstillfällen hålls regelbundet runt om i landet under året och annonseras på Möjlighet finns att arrangera utbildning på plats hos er. Gruppen bör vara ca pers.

10 Energi- och klimatpropositionerna, 2008/09:163, förslag:
Handlingsprogram för energieffektivisering Slutmål är 20 % effektivare energianvändning 2020 5-årigt program år som tillförs 300 milj. kr per år utöver dagens 260 milj. kr per år Stärka lokalt och regionalt energi- och klimatarbete Stärka insatser för information, rådgivning, nätverk Förslag till fördelning av pengar kommer i budgetproppen för 2010.

11 Energi- och klimatprop. Forts.
Kommuner och landsting erbjuds teckna frivilliga avtal med staten genom Energimyndigheten De som tecknar avtal får ekonomiskt stöd för genomförande. Detta kommer att regleras i en stödförordning. Kommuner som deltar i UK kan redan uppfylla kraven alt. komplettera sitt åtagande och får samma ekonomiska stöd som ovan. Energimyndigheten ska bistå kommuner och landsting med genomförande av avtalet.

12 Temaområde fastigheter
Stöd i hur man driver ett framgångsrikt strategiskt och systematiskt arbete kring energieffektivisering i fastigheter Pågår Samordnas av Mila Hamberg, EM Kristina Landfors, K-konsult

13 Intresse för temaområdet
78 personer från 46 olika organisationer deltar i något av de 5 inledande seminarierna

14 Vilka fastigheter och för vem?!
Med fastigheter avses befintliga byggnader såsom kontorslokaler, skolor, äldreboenden osv. Målgrupp är fastighetschefer, fastighetsförvaltare/ingenjörer, drifttekniker, miljöstrateger etc.

15 Kommunala fastigheter
Sverige kommuner har lokaler med en yta av runt 36 000 000 kvadratmeter Energianvändningen i kommunernas fastigheter omfattar 13,3 TWh/år eller 3,2 % av den totala energianvändningen i Sverige som uppgick till ca 415 TWh.  

16 Besparingspotential För att få en bild av besparingspotentialen kan man snegla på Akademiska hus som uppskattar besparingspotentialen inom sitt bestånd till: % inom 5-10 år % inom år.

17 Arbetet Våren 2009 genomförs en omgång seminarier som hålls i fem städer 23 april - 11 maj Våren 2009, frågor om önskemål på inriktning och arbetsformer till kontaktpersoner för UK Med utgångsläge i detta fortsätter arbetet Samarbete med andra aktörer Etablering av nätverk för olika delområden Nationella arbetsmötet november

18 Inledande seminarier Inledande seminarier på 5 orter våren 2009
Systematiskt arbete med energieffektivisering Mål för energieffektiviseringen Lönsamma aktiviteter och åtgärder Goda exempel från några kommuner Vad ska vi lägga krutet på? Arbetsformer? 18 18

19 Seminarier om Energieffektiva Fastigheter
Datum och plats för seminarierna: 23 april Oskarshamn 29 april Söderhamn 5 maj Göteborg 6 maj Karlstad 11 maj Stockholm 19 19


Ladda ner ppt "Välkomna till seminarium Energieffektiva fastigheter !"

Liknande presentationer


Google-annonser