Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell besökshantering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell besökshantering"— Presentationens avskrift:

1 Nationell besökshantering
Välkomna! Föreningen Svensk Miljöteknik – ASSET Årsmöteskonferens 2012 ASSET ASSET

2 Internationalisering av miljöteknik
Paketering av kunskap & erfarenhet Hållbart samhälle SOC EKO Ex: Biogas Samhälls- besök Teknik/ Funktion Affärsfokus Låt oss titta på internationalisering av svenska miljötekniklösningar ur ett kundperspektiv. Kunden som vill köpa svenskt kunnande kommer ofta från den offentliga sektorn, när det gäller infrastruktur, avfall, vatten, sanitet, etc. De är någonstans på skalan mellan att ha formulerat en idé och att ha satt sitt nya system i drift. Ofta träffar vi dem som ”samhällsbesökare” väldigt tidigt i processen. Frågorna är ofta väldigt generella: Hur fungerar Sverige? Hur löser ni avfallsfrågan, vattenförsörjning, avlopp, etc. För att hjälpa besökarna att förstå den svenska modellen och att formulera sina egna idéer om hur de kan göra på hemmaplan, kan vi bistå med studiebesök, utbildning och workshop i olika former, matchning (med referenser, kompetenser och ibland leverantörer), visa referensinstallationer och öppna upp till våra nätverk, regionalt och nationellt. Ett stöd för detta är den nationella besökshanteringen som håller på att byggas upp, där en besökare ska kunna hitta exempel från hela Sverige och där nationellt material tas fram för att beskriva den svenska miljöteknikhistorien.. Cleantech Östergötland erbjuder t ex tillsammans med sina medlemsföretag ett workshop-koncept som heter TRACS. Konceptet bygger på att belysa olika samhällsfunktioner, t ex avfall eller vatten, ur ett helhetsperspektiv och att successivt bygga upp besökarens beställarkompetens. (t kunna användas av andra organisationer) Avstamp tas i den svenska kompetensen att bygga hållbara städer (ekologiskt, ekonomiskt och socialt). Väsentliga hållbarhetsfrågor byggs från början in i alla steg av processen. Det byggs för närvarande upp en hel del material inom ramen för SymbioCity-konceptet. Exportrådet, Naturvårdsverket, SKL, Tillväxtverket, Regeringskansliet, de regionala klustren är alla inblandade. IDÉ FÖRSTUDIE UTV PROJEKT DRIFT 2-10 år Studiebesök Utbildning Matchning Referenser Nätverk Projektledning Finansiering Komponenter System/Teknik Kompetens Erfarenhet Driftstöd Samverkan NATIONELL BESÖKSHANTERING LOKALA EXEMPEL

3 Nationell besökshantering
ASSET – Exportrådet Projektmöte ASSET ASSET

4 Introduktion – vad är ASSET?
Nationell besökshantering Introduktion – vad är ASSET? ASSET är ett nätverk – inte en organisation ASSETs medlemmar är ASSET – inget egentligt kansli ASSET har ingen egen organisation men kan ta fram en stor nationell organisation när det behövs De regionala klustren och några branschorganisationer är våra medlemmar Lokalt/regionalt finansierat Lokalt/regionalt styrt Kräver incitament för samverkan nationellt Projektdrivet & projektfinansierat ASSETS medlemmar har stor del projektfinansiering ASSET självt är projektdrivet/-finansierat Projektfinansieringen styr! Inbjuder till fler samarbeten, här några vi har eller diskuterar Exportrådet – Nationell besökshantering Vinnova – kartläggning miljöteknikföretag Tillväxtverket – fd Swentecs hemsida, SME medverkan i EU finansiering Energimyndigheten – samarbete runt afrikanska projekt IMT – Möjliga utbildningsinsatser mot vissa marknader SKL – Resurspool för SymbioCity Vi känner våra företag och våra regioner ASSET ASSET

5 Nationell besökshantering
Underlätta för besökare att nå rätt svenska företag Underlätta för svenska företag att nå rätt inkommande besökare En tydlig koppling finns till Exportrådets SymbioCity -nästa steg att ta, då intresse väckts på ett SymbioCity-seminarie – pilot/förstudie 2011 Finansieras av Exportrådet och ASSETS medlemmar 50/50 Exportrådet finansierar samordning ASSETs medlemmar finansierar besökshanteringen ASSET ASSET

6 Nationell besökshantering
Processen Marknadsföra Kanaler, budskap, budget Fånga in intresserade Kontaktpunkter, Lokalt i annat land, på Sverigenivå Arrangera besök Arrangör, del-arrangör Besöksobjekt, program, match making, logi, transport, mat, andra aktiviteter Genomföra besök Överlämning vid besök på flera orter Följa upp besök Vem följer upp, vad gör man med feedback, gå tillbaka till besök Följa upp besökshanteringen På nationell nivå: statistik! ASSET ASSET

7 Nationell besökshantering
Aktiviteter En gemensam bild av svenska systemet/modellen/historien. Paketering av erbjudanden för tidiga skeden Modell för planering, hantering och uppföljning av besök Kvalificering & uppföljning av enskilda besök Paketerade besöksprogram och objekt Forum för erfarenhetsutbyte Kalendarium ASSET ASSET


Ladda ner ppt "Nationell besökshantering"

Liknande presentationer


Google-annonser