Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika 9.30-10)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika 9.30-10)"— Presentationens avskrift:

1 Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika ) Benchmarking med framgångsrika exportländer – Olof Hjelm, Industriell miljöteknik, Linköpings Universitet Lunch ”Agenda för kunddriven innovation av avfallslösningar” – förslag till målbild för satsningen Hur jobbar vi praktiskt i nätverket? Avslutande diskussion

2 Agenda för kunddriven innovation och export av avfallslösningar En agenda för ökad svensk export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Syfte Sverige har en avfallshantering i världsklass, vilket också är internationellt erkänt. Behoven växer i världen. Trots detta är exporten av svensk kunnande och teknik relativt liten. Agendan ska utifrån ett kundbehov visa vad och hur som behöver utvecklas i det svenska exporterbjudandet för att nå ökad exportvolym. Innehåll Agendan spänner över ett tvärvetenskapligt område knutet till avfall och export, dels utvecklingsbehov av teknik- och kunskapsområden, dels utvecklingsbehov av finansieringslösningar och affärs/samverkansmodeller. Medverkande parter Nätverk med organisationer, både från den offentliga och privata sidan, som arbetar med internationella uppdrag och export, och som tror på samverkan som en framgångsfaktor.

3 Genomgång nätverksträff den 13 mars
Vad är en agenda, varför ska vi ta fram den och vad ska den användas till? Hur har vi tagit fram vår agenda? Förslag till agenda Diskussion

4 Programmet Strategiska Forsknings- och Innovations-agendor
Målet är att utveckla svenska styrkeområden, vända globala utmaningar till möjligheter och bidra till hållbar tillväxt…. …genom prioritering, fokusering, och samverkan i branschöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten… …så att relevanta aktörer inom ett strategiskt område enas om en gemensam vision och mål för forsknings- och innovations arbetet Agendorna ska konkretisera vad är det vi ska bli bra på i Sverige framåt och hur ska vi bli det? Arbetet ska bygga på öppna processer där alla relevanta aktörer i Sverige uppmanas att koppla upp sig mot arbetet att ta fram agendorna. Totalt 33 miljoner utdelade Forskning och innovation proposition till riksdagen i oktober. Den innehåller satsningar som höjer nivån på forskningsanslagen med fyra miljarder kronor

5 Agenda-arbetet

6 När agendorna är klara (Strategiska Innovationsområden)

7 Strategiska innovationsområden (SIO)

8 Insatser för ett SIO

9 Genomgång nätverksträff den 13 mars
Vad är en agenda, varför ska vi ta fram den och vad ska den användas till? Hur har vi tagit fram vår agenda? Förslag till agenda Diskussion

10 Agendaarbetet: en integrerad del av Avfall Sveriges exportsatsning
Avfall Sveriges exportsatsning Sept 2012-mars 2013: Agendaarbetet Agendan presenteras Agendan fortsätter att utvecklas och uppdateras inom ramen för exportsatsningen

11 Arbetet med agendan: ”Det här har vi”
Vi har… En internationellt sett erkänd avfallshantering i världsklass, ett stort behov av förbättring i andra länder, och ett stort intresse för svensk avfallshantering. Ett nätverk med organisationer (tripel helix) som jobbar med export / internationella uppdrag och som tror på samverkan som framgångsfaktor. Vår samlade erfarenhet skapar unika innovativa kombinationer av kompetenser och möjligheter som matchar olika kunders behov. Ett antal Erbjudanden formulerade som bygger på vår kompetens/styrkeområden och den kundefterfrågan vi ser. En affärsmodell under utveckling Exportprocessen och dess byggstenar Pågående projekt och pilotcase för att testa och utveckla Exportprocessen

12 Arbetet med agendan: ”Det här behöver kunden”
För att konkretisera hur kundernas behov ser ut och hur vårt erbjudande kan matcha det har följande studier gjorts: Benchmarkning med framgångsrika exportländer (Danmark och Österrike) Kartläggning av behov i potentiellt mottagarland: Polen: dels vad gäller lagkrav, nationellt stödsystem, kultur, etc i landet; dels affärsmodeller, hur har man finansierat projekt i olika länder, vår samverkansform, etc. Men kanske viktigast: Andra behov som identifierats i olika möten och sammanhang

13 Genomgång nätverksträff den 13 mars
Vad är en agenda, varför ska vi ta fram den och vad ska den användas till? Hur har vi tagit fram vår agenda? Förslag till agenda Diskussion

14 Det här behövs för att vi ska lyckas – arbetsgruppens förslag
6 huvudområden Politisk uppbackning och vilja Skapa driv och uthållighet genom nationellt angreppsätt Utveckling av nätverk Kunskap och anpassning till marknad Kunskap och nya modeller kring finansiering Säljbar paketering

15 Politisk uppbackning och vilja
Agera på i första hand EU nivå för att driva på inom avfallsområdet för utveckling av policy’s, förbättrad uppföljning av EU krav fördelning av EU-medel som ej motverkar syftet utnyttja möjligheterna i upphandlingar, etc Använda den direkta möjligheten vi har inom EU för att indirekt sprida detta globalt. Skapa utrymme och tydlighet för kommunalt agerande i export. Minimera gapet mellan ord och verklighet. Skapa driv och uthållighet genom nationellt angreppsätt Nationell samordning via ett nav som driver och som möjliggör kontinuitet in i framtiden Förbättrad samordning av fördelning av statliga medel till olika aktörer – dagens system skapar ineffektivitet och medverkar till att revir upstår Utveckling av nätverk Gemensam kundbearbeting: kommunal och privat sektor i samverkan Bygga förutsättningar och sänka trösklar för förbättrad samverkan genom Affärsmodellsutveckling Utveckling av avtalsmodeller Utveckla tydliga förhållningssätt – insikt och respekt om varandras roller Skapa kapacitet för att kunna leverera från kommunal verksamhet genom att utveckla våra personalresurser och dimensionera verksmaheten

16 Kunskap om och anpassning till marknad
Fördjupade marknadsanalyser utifrån efterfrågan och mottaglighet (legal och finansiell status) Prioritering och fokusering på marknader utifrån efterfrågan och mottaglighet Utveckla kanaler till kunden på utvalda marknader via marknadsnärvaro (via ambassader, Business Sweden, lokala partners, etc.) utnyttjande av språkresurser och kulturkännedom som finns i Sverige Utbildning av identiferade kanaler till utvalda marknader Kunskap och nya modeller kring finansiering Utveckla kunskap om hur finansiering kan fås på olika håll nationellt och internationellt (världsbank etc) Utveckla exportkreditlösningar / finansieringsformer för kunskapsrelaterad export Säljbar paketering Tydliga och konkreta kundanpassade koncept och erbjudanden

17 Hur jobbar vi praktiskt i nätverket?
Hur hantera inkommande förfrågningar? Hur hantera inbjudningar till diverse arrangemang? Innehåll och distribution nyhetsbrev? Hemsidan Nätverksträffar Annat?

18 Uppsummering - diskussion


Ladda ner ppt "Dagens agenda 8.30 Inledning och överblick över projektet/satsningen 9.00 Genomgång av byggstenarna/verktygen och pågående projekt/piloter (fika 9.30-10)"

Liknande presentationer


Google-annonser