Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HMK HMK-Bilddata, stöd i flygfotoupphandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HMK HMK-Bilddata, stöd i flygfotoupphandling"— Presentationens avskrift:

1 HMK HMK-Bilddata, stöd i flygfotoupphandling
- handbok i mät- och kartfrågor HMK-Bilddata, stöd i flygfotoupphandling Thomas Lithén Lantmäteriet Revideringen av HMK (Handbok i Mät – och Kartfrågor) har kommit igång på allvar. Handboksserien ska ge bl a stöd till beställare av mät-, kart – och geodatainsamlingstjänster. Syftet är att underlätta upphandling och kommunikation mellan beställare och utförare samt bidra till ökad enhetlighet, samordning och kostnadseffektivitet. Handboken tas fram i samverkan mellan Lantmäteriet, Trafikverket och kommuner. ESPA användarträff, , Stockholm

2 HMK:s syfte? Vi vill att HMK ska
underlätta upphandling och kommunikation mellan beställare och utförare bidra till samordning, enhetlighet och kostnadseffektivitet Att användas i ett beställar-/utförarperspektiv, men ska även passa för verksamhet i egen regi Lägga grunden för enhetliga beställningar enhetliga kvalitetsmärkta leveranser samverkan avseende insamling av grundläggande geodata

3 För vem? 0. Global kartläggning/nationell kartläggning
Nationell/regional kartläggning för översiktlig planering och dokumentation Kartläggning av tätort för kommunal detaljplanering och dokumentation Projektinriktad kartläggning för bl a projektering, byggande och förvaltning av infrastruktur, bebyggelse …. Fyra standardnivåer, baserade på olika användningsområden för geo-data, är definierade. Standardnivåerna ska hjälpa beställaren att hitta en korrekt kravbild, där slutproduktens kvalitet blir den önskade oav-sett vilken utrustning eller programvara som används 3

4

5 Vad händer 2014-? Utvecklingen kan följas på HMK:s hemsida:
Tre projekt: Geodatainsamling Laserdata, Ortofoto, Höjddata och Fotogrammetrisk detaljmätning och Bilddata HMK-Introduktion Geodatakvalitet Geodesi Aktiviteter vid möten, mässor etc Nyhetsbrev vid nyckelhändelser Tre projekt Introduktion -Lagar, regler, principer - Kvalitetsfrågor - Standardnivåer/Användningsområden Ordlista och förkortningar Geodatainsamling Bilddata Laserdata - Luftburen laserskanning - Fordonsburen insamling Höjddata ”Kartdata” - Fotogrammetrisk detaljmätning Geodesi Referenssystem Geodetisk mätning 5

6 HMK vs några relaterade initiativ
HMK arbetar för enhetlig och standardiserad insamling, kontroll av geodata och kartografi i form av handböcker på internet Svensk geoprocess arbetar för enhetliga geodata genom att ta fram gemensamma, nationella dataproduktspecifikationer (ISO med mera) för datautbyte och beskriva hur samverkan avseende insamling, lagring och tillhandahållande ska gå till Geodatasamverkan arbetar för att göra det enkelt att hitta, förstå och använda geodata, bl.a. genom att utveckla infrastrukturen och driva geodataportalen Geodata.se x

7 Tack för att ni lyssnat!!! ” http://www.lantmateriet.se/hmk
Har du frågor eller idéer runt det aktuella HMK-arbetet är du välkommen att Kontakta oss via-post i samarbete med Trafikverket och kommuner


Ladda ner ppt "HMK HMK-Bilddata, stöd i flygfotoupphandling"

Liknande presentationer


Google-annonser