Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geoteknisk sektorsportal – samverkan och gemensamt ansvar för datainsamling Bengt Rydell, SGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geoteknisk sektorsportal – samverkan och gemensamt ansvar för datainsamling Bengt Rydell, SGI."— Presentationens avskrift:

1 Geoteknisk sektorsportal – samverkan och gemensamt ansvar för datainsamling
Bengt Rydell, SGI

2 Samverkan i branschen Data levereras av utförare av undersökningar –
geotekniska konsulter på uppdrag av: Kommuner – planeringsunderlag och bygglov Byggherrar inom offentliga och privata sektorn – projektering och byggande Myndigheter – utredningar om t.ex. risker för naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik

3 Geoteknisk sektorsportal – en gemensam resurs
Geotekniska undersökningsresultat - inga värderingar eller projekteringsunderlag Standardiserad materialprovning Frivilligt att lämna uppgifter Gemensam nationell arkivresurs Tillgång till större mängd data

4 Nya undersökningar Digitala data levereras till Geoteknisk sektorsportal Regleras vid upphandling Normal rutin i samband med slutleverans till beställare Enkla rutiner och system för leverans och uttag av data

5 Befintliga undersökningar
Insamlas och levereras till Geoteknisk sektorsportal när de aktualiseras Arbetet regleras vid upphandling av undersökning Digitala data – via GeoSuite till WMS Analoga data – via redigeringsapplikation

6 Användning och publicering
Nyttjanderätt ABK 09 Kap 7 §1* - Användning för överenskommet ändamål Offentlighetsprincipen Kompletteras med - leverans till Geoteknisk sektorsportal

7 Tillgång och äganderätt
ABK 09 Kap 7 §8* - Konsult har äganderätt handlingar och underliggande datafiler Ingen skyldighet för konsulten att arkivera Kompletteras med Ev ändring av äganderätt Tillgång via Geoteknisk sektorsportal

8 Ansvar för uppgifter Ansvar för skada - Konsultens ansvar för skada
ABK 09 Kap 5 - Konsultens ansvar för skada Kompletteras med Friskrivning av ansvar - fel vid användning av data - förändring av levererade data - fel i rådata

9 Data från Nationella geodataportalen
Exempel på hantering av licensupplåtelse, friskrivning mm för borrhål utförda i GÄU I Göta älvutredningen (GÄU) exponeras utförda borrhål, utredd sektion, stabilitetsberäkningar, skredrisker mm på geodata.se (nedladdningsbart datapaket på geodata.se och som WMS på gis.swedgeo.se) Utförda borrhål inklusive plansymboler och profilritningar utgör en metadatapost

10 Metadata i Nationella geodataportalen
I metadataposten framgår juridik/rättsliga restriktioner

11 Begränsning av ansvar vid användning
Hänvisning till licensavtal för användning (som finns i Samverkansavtalet för Geodatasamverkan) med bl a friskrivningsklausuler

12 Att diskutera Geoteknisk sektorsportal – en gemensam resurs
Nyttjanderätt Äganderätt Ansvar


Ladda ner ppt "Geoteknisk sektorsportal – samverkan och gemensamt ansvar för datainsamling Bengt Rydell, SGI."

Liknande presentationer


Google-annonser