Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur RH 2000 ger nytta! Några exempel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur RH 2000 ger nytta! Några exempel."— Presentationens avskrift:

1 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur RH 2000 ger nytta! Några exempel

2 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur Enhetliga referenssystem är en viktig framgångsfaktor för att åstadkomma en effektiv geodataförsörjning. Det betonas i såväl den nationella geodatastrategin som i närings­ departementets digitala agenda:digitala agenda ”Det offentliga Sverige ska använda geografisk information som är beskriven i nationellt bestämda referenssystem och som bygger på internationella överenskommelser.” 2013-04-03Införande av RH 20002 Sverige byter referenssystem Bildkälla: http://www.regeringen.se/sb/d/14375

3 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20003 Varför byta till RH 2000? Datautbyte mellan kommuner, statliga myndigheter/verk och privata företag underlättas. Geodatasamverkan förutsätter RH 2000. Bildkälla: http://www.geodata.se/sv/Vad/Samverkan/Om-geodatasamverkan/

4 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20004 Varför byta till RH 2000? RH 2000 har en väsentligt högre noggrannhet och kvalitet än föregångarna RH 00 och RH 70. Tillfälle till genomgripande underhåll av kommunens stomnät i höjd.

5 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20005 Varför byta till RH 2000? Tillgång till NNH, som enbart levereras i RH 2000. NNH ger bl.a. möjlighet att: - framställa terrängmodeller - generera höjdkurvor av god kvalitet - utföra översvämningsanalyser

6 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20006 Fördelar med ETT höjdsystem: -Minskad risk för sammanblandning, t.ex. felaktiga höjduppgifter i en krissituation. - Minskad risk för missförstånd i dialog mellan kommun, konsult och tredje man. -Minskade kostnader och mindre behov av teknisk kompetens och programvaror. Varför byta till RH 2000? Foto: Lennart Johansson, Stockholms Stadsbyggnadskontor

7 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20007 Varför byta till RH 2000? Möjlighet att använda geoidmodellen SWEN08_RH2000 i GNSS-mottagare vilket ger bättre mätresultat. Landhöjningen gör att äldre höjdsystem sällan relaterar till havsytan numera.

8 Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur 2013-04-03Införande av RH 20008 Varför byta till RH 2000? Lantmäteriet stödjer kommunerna med råd och beräkningshjälp. -0.230 -0.225 Finns kompetens och erfarenhet om stomnät ännu kvar i kommunen är det mycket viktigt att ta tillvara denna för ett byte till RH 2000. Bildkälla: http://www.ranhammar.se/?pid=4926b85edbd9a&lang_id=sv


Ladda ner ppt "Geodesi 2010 För en hållbar Geodetisk Infrastruktur RH 2000 ger nytta! Några exempel."

Liknande presentationer


Google-annonser