Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ny struktur för scoutrörelsen – ett förslag. Scouterna – allmänt Scouterna är Sveriges nationella scout- organisation och organiserar all scout- verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ny struktur för scoutrörelsen – ett förslag. Scouterna – allmänt Scouterna är Sveriges nationella scout- organisation och organiserar all scout- verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 En ny struktur för scoutrörelsen – ett förslag

2 Scouterna – allmänt Scouterna är Sveriges nationella scout- organisation och organiserar all scout- verksamhet i Sverige. Scouterna är medlem i WOSM och WAGGGS och äger varumärket ”Scouterna”, scoutlagen, programmet, logotypen, utbildningar etc.

3 Scouterna – allmänt Verksamheten bedrivs i lokala föreningar – scoutkårer – anslutna till Scouterna, samt i andra organisationer med avtal. En scoutkår kan också vara ansluten till en annan organisation – exempelvis KFUK-KFUM eller Röda Korset. Särskilda avtal reglerar villkoren för andra organisationer som bedriver scouting.

4 Årsmötet Högsta beslutande organ – Scoutstämman – sammanträder varje år. Kårer och distrikt inom Scouterna utser delegater med rösträtt, men alla scouter i Sverige har rätt att närvara och yttra sig. Stämman väljer styrelse, fastställer strategier, verksamhetsplan och finansiella ramar, samt beslutar om stadgar etc.

5 Den lokala verksamheten (1) Verksamheten bedrivs i scoutkårer med en eller flera avdelningar och patruller. Scoutkårer är självständiga enheter med egna stadgar och egen ekonomi. Scoutkårer kan vara medlemmar i fler organisationer – t ex Frälsningsarmén eller Röda Korset.

6 Den lokala verksamheten (2) Scoutkårer kan också vara lokala föreningar inom en annan organisation som bedriver scouting, enligt ett avtal med Scouterna som ger dem tillgång till program, utbildning, stöd och liknande.

7 Nationell struktur – uppdrag Programutveckling Kommunikation och marknadsföring Administrativt stöd och förvaltning. Ekonomiskt stöd genom t ex statliga bidrag, insamling etc Nationella läger Scouting internationellt –WAGGGS och WOSM Utveckling av utbildningar Samordning och utveckling av regionernas arbete

8 Nationell struktur – ledning Scouterna leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen utser en generalsekreterare med ansvar för den verkställande organisationen.

9 Regional struktur – uppdrag Utbildning Kårutveckling – ledarvård, trygga möten, programinspiration, prova på-utbildningar mm Rekryteringssatsningar utifrån regionens förutsättningar Regionala läger Ekonomi och förvaltning för kårer och distrikt som vill Samordning av bidragsansökningar Regionala hajker, arrangemang etc

10 Regional struktur – ledning Regionen är en del av Scouternas utförandeorganisation. Den leds av en regional tjänsteman. Regionen får sitt uppdrag av sina kårer, genom distrikten. Pengarna – landstingsbidrag kommer till distrikten, används för att finansiera stöd och verksamhet.

11 Scoutdistrikten Scoutkårer i samma område samarbetar inom ett scoutdistrikt. Distriktets medlemskårer beslutar om stadgar, ekonomi, verksamhet och annat. Distrikten kan representera sina kårer på Scoutstämman, driva politiska frågor etc. Distrikten omfattar alla kårer – oavsett anslutningsform och moderorganisation.

12 Verksamhetsgrenar & nätverk Dubbelanslutna kårer som tillhör samma riksorganisation kan samverka om program, utbildningar arrangemang etc. En sådan verksamhetsgren kan ha stadgar, anställd personal och annat, men kan även ha en mer lös samverkansform.

13 Verksamhetsgrenar & nätverk Nätverk kan även bildas på andra grunder än ideologiska – exempelvis för sjöscoutkårer, universitetsscoutkårer eller kårer som äger och förvaltar scoutstugor. Nätverken väljer själva sin organisation och sin verksamhet.

14 Samverkan med andra organisationer Scouternas samverkan med andra organisationer regleras genom avtal. Moderorganisationerna för dubbel- anslutna scoutkårer får stöd av Scouterna. Avtalet reglerar stöd, pengar, utbyten, gemensamma projekt etc.

15 Samverkan med andra organisationer Organisationer som vill bedriva scouting, men vars medlemmar inte kan vara medlemmar i organisationen, kan bedriva scouting genom avtal med Scouterna. Avtalet ger tillgång till program, utbildningar, varumärke, scoutdräkt och annat. Avtalet reglerar också organisationens skyldighet att tillhandahålla Scouternas hela program.

16 Detta är vår skiss Vad har ni för frågor? Vad var oklart?


Ladda ner ppt "En ny struktur för scoutrörelsen – ett förslag. Scouterna – allmänt Scouterna är Sveriges nationella scout- organisation och organiserar all scout- verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser