Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är du lönsam,lille vän ? Jaaa. Miljarder kan sparas Ett arbetsmarknadsprojekt av Thomas Stjernquist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är du lönsam,lille vän ? Jaaa. Miljarder kan sparas Ett arbetsmarknadsprojekt av Thomas Stjernquist."— Presentationens avskrift:

1 Är du lönsam,lille vän ? Jaaa. Miljarder kan sparas Ett arbetsmarknadsprojekt av Thomas Stjernquist

2 Arbetsmarknadsenheten Hit anvisar Arbetsförmedlingen personer som befinner sig långt utanför den ordinarie arbetsmarknaden Har nu fått en politisk styrelse som beviljar statliga medel till kommunala projekt !!

3 Resurshuset Ett projektcentrum tillhörande socialförvaltningen som coachar ffa.unga arbetslösa till befintliga arbetsgivare. Har problem att själva starta projekt

4 Projekt Framtiden En ideell förening som organiserar arbetsmarknadsåtgärder till kommunens ideella föreningar. Främst idrottsföreningar.

5 LSS-Omsorgstagare Många LSS are sysselsätts dagligen,t.ex på AKTIVA, men kan ändå inte öka sina inkomster.

6 Del Ta Ett aktiebolag som bedriver legotillverkning åt industrin. Kämpar med dålig lönsamhet, men trots att det är klassat som socialt företag kan de inte söka finansiellt stöd från allmänna arvsfonden eller EU.

7 Volontär och Frivilligcentrum Socialnämnden gav fd. socialdirektören Stig Lindahl i uppdrag att utreda de frivilliga föreningarnas insatser. Föredragning gjordes för socialnämnden mfl. politiker 18/11 på Stensberg Behov av koordinering, validering, utbildning och certifiering. Utredningen fortsätter efter nämndsbeslut.

8 6 problem 1 lösning ? Vällovliga insatser med för dålig utdelning för alla parter kan lösas med omorganisation. En stiftelse löser kommunens problem att agera på företagsmarknaden. En stiftelse ägs inte av något företag eller förening. Den är självständig och äger sig själv. Den förvaltar och driver egna bolag eller föreningar.

9 Stiftelse Aktiebolag som driver utbildningar Socialt företag, avknoppningsbart Bolagsbolag som stödjer deltidsentreprenörer Ideell förening Invandrar lotsar Socialt företag, avknoppningsbart Volontärcentrum Frivillig Centrum

10 Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR http://www.forvaltningsstiftelsen.se/ Välkommen till Förvaltningsstiftelsen! Förvaltningsstiftelsen har det formella namnet Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsen äger de tre aktiebolagen, vilka i regel kallas programföretagen. Således ingår dessa i en koncern, där stiftelsen är moderföretag. I koncernen ingår även programföretagens dotterbolag, i första hand Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF), som tillhandahåller gemensamma service- och stödfunktioner till programföretagen, och Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB), som ansvarar för uppbörden av radio- och tv-avgifter samt avgiftskontroll. Förvaltningsstiftelsen bildades 1997 i syfte att främja självständigheten hos de tre programföretagen. Den skall tillgodose syftet genom att äga och förvalta aktier i företagen. Detta innebär att en av stiftelsens viktigaste uppgifter är att utse ledamöter i programföretagens styrelser. Stiftelsen har en styrelse som består av tretton ledamöter. Alla dessa har hitintills utsetts av regeringen efter förslag från de politiska partierna i riksdagen. I fortsättningen kommer dock ordföranden att utses på samma grunder som gäller för andra regeringsutnämningar. http://www.forvaltningsstiftelsen.se/stiftelsestyrelsen.html


Ladda ner ppt "Är du lönsam,lille vän ? Jaaa. Miljarder kan sparas Ett arbetsmarknadsprojekt av Thomas Stjernquist."

Liknande presentationer


Google-annonser