Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningspooler - en rekommendation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningspooler - en rekommendation"— Presentationens avskrift:

1 Föreningspooler - en rekommendation
ÅSA-projektet Föreningspooler - en rekommendation

2 Organisationerna som står bakom rekommendationen
Trygghetsrådet TRS Riksidrottsförbundet Arbetsgivaralliansen Arbetsförmedlingen Fastighetsanställdas Förbund Unionen Obs! Inte startat några egna föreningspooler

3 Rekommendationens bakgrund och syfte
Rekommendationen är ett resultat av erfarenheter från ett flertal olika föreningspooler Stöd och hjälp till er som vill starta en föreningspool Obs! Inte startat några egna föreningspooler

4 Erfarenhetsbank Falkenbergs föreningsråd Föreningsnavet Strömstad
Föreningsservice Piteå Höörs föreningsallians ekonomisk förening Järbo föreningsallians Idrottservice (i Västerbotten) AB genom Attraktiv arbetsplats Laholms föreningsråd LiDS Lycksele genom Attraktiv arbetsplats Malung-Sälens Föreningar Osby föreningspool Södra stan Ludvika Varbergs föreningsråd

5 Erfarenhetsbank – frågor som har ställts
Syfte med föreningspoolen? Vilken verksamhet bedriver ni? Vilken associationsform har ni? Är ni inkomstskatt- och momspliktig? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Hur ser styrelsesammansättningen ut? Vem är arbetsgivare? På vilket sätt arbetar ni med kompetensutveckling? Har ni kollektivavtal? Har ni tagit över anställda från andra föreningar/organisationer? Hur ser arbetsbelastningen ut för de anställda?

6 Rekommendationens målgrupp
Först och främst idrottsförbund/föreningar I andra hand övriga ideella förbund/föreningar Obs! Inte startat några egna föreningspooler

7 Rekommendationens innehåll

8 Syftet med en föreningspool
En föreningspool tar ett stort socialt ansvar genom att ge fler personer möjligheter till arbete. En föreningspool är en gemensam effektiv och utvecklande arbetsplats som skapar mer föreningsnytta. De anställda på arbetsplatsen rustas och utvecklas för att kunna möta nya utmaningar inom eller utanför organisationen. 8

9 Associationsform Ekonomisk förening eller aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (AB svb) Säkraste associationsformerna för både styrelse och anställd personal Ideell förening kan glida över till att bli en oregistrerad ekonomisk förening Enkelt bolag är inte heller en juridisk person Ett AB (svb) framför vanligt privat AB

10 Styrning och verksamhetens huvudinriktning
Styrelseledamöter med olika kompetenser Verksamhet som i första hand vänder sig till föreningslivet och som erbjuder administrativ service och/eller praktisk vaktmästarservice

11 Finansiering Sök finanseringskällor även utanför verksamhetens huvudinriktning Starttid på 2-3 år innan verksamheten är i full gång

12 Finansiering - startfasen
Samarbete med kommunen (arbetsmarknadsenheten, fritidskontoret eller tillväxtkontoret) Landstinget Länsstyrelsen Regionförbundet Samordningsförbundet Tillväxtverket EU:s strukturfonder eller medel för landsbygdsutveckling

13 Finansiering – när verksamheten är igång
Avtal med försäljning av administrativa och praktiska tjänster till föreningar Avtal med kommunen om drift av anläggningar eller andra praktiska tjänster Avtal med försäljning av praktiska tjänster till företag Verksamhetsbidrag från kommunen Uthyrning av egna lokaler Försäljning i ex sportcaféer Bidrag för personer som deltar i olika arbetsmarknadspolitiska program Samarbete med näringslivet

14 Finansiering – möjlig framtida finansiering
Föreningspooler som arbetsintegrerande sociala företag Det är ett företag som bedriver näringsverksamhet, alltså producerar och säljer varor/och eller tjänster: …med övergripande ändamål att integrera människor, som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i samhället och i arbetslivet …som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väldefinierat sätt …som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter …och som är fristående från offentlig verksamhet

15 Samarbete med arbetsförmedling och kommun
Många anställda inom föreningslivet har ett arbetsgivarstöd Arbetsförmedlingen handlägger arbetsgivarstödet Arbetsgivarstöd beskrivs utförligare i läs mer… Kommunen kan vara med i finansieringen av föreningspoolen

16 Kollektivavtal Skriftlig överenskommelse mellan en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation Reglerar de branschanpassade förhållandena 16

17 Arbetsgivaransvar Arbetsgivaransvaret delegeras till verksamhetschef eller vd i föreningspooler med operativ arbetsledning Styrelsen har dock alltid det yttersta ansvaret

18 Verksamhetsplanering och kompetensutveckling (KIV)
KIV står för kompetensutveckling för individ och verksamhet Metod för att kontinuerligt arbeta med verksamhetsplanering och kompetensutveckling. TRS kan medverka som processledare eller rådgivare alternativt till stöd till föreningspooler som själv vill genomföra KIV

19 KIV-processen

20 Övergång av verksamhet vid bildande av föreningspool
När föreningspoolen tar över personal som är anställd i en förening (som ingår i poolen) kan reglerna om övergång av verksamhet bli aktuella. Vid övergång av verksamhet är utgångspunkten att rättigheter och skyldigheter enligt det gamla anställningsavtalet består. Vänd er till någon med juridisk kompetens ex en arbetsgivarorganisation.

21 Övrigt Steg att ta för att bilda en föreningspool (modell av Attraktiv arbetsplats) Mer om associationsformerna ekonomisk förening och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Att välja ek förening eller AB med särskild vinstudelnings-begränsning (svb) Mer om arbetsgivarstöd Länkar och kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Föreningspooler - en rekommendation"

Liknande presentationer


Google-annonser