Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Forskning & Utveckling Hannie Lundgren EU-plattformsmöte 29 april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Forskning & Utveckling Hannie Lundgren EU-plattformsmöte 29 april."— Presentationens avskrift:

1 1 Forskning & Utveckling Hannie Lundgren EU-plattformsmöte 29 april

2 2 Avdelning för Forskning & Utveckling En övergripande funktion för såväl Hälso- och sjukvården som för Regional utveckling Politisk nämnd är Regionstyrelsen/RS-AU Lång tradition av Forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården Sen bildandet av Region Skåne 1999 även regional utveckling

3 3 Grupp för forskning inom regional utveckling, FRU-grupp Region Skåne har ett utökat uppdrag inom regional utveckling med ansvar för det regionala företrädarskapet, den regionala utvecklingsplanen, regionala infrastrukturplaneringen och den statliga kulturpåsen. Uppdrag att formera en sammanhållande gruppering för arbete och projekt som riktar sig mot forskning i samverkan med universitet och högskolor. Består av företrädare för Regional utveckling, Näringsliv Skåne, Kultur Skåne och Avdelningen för Forskning och utveckling.

4 4 FRU-gruppens uppdrag Kunskapsuppbyggnad - forskning/utbildning Innovation kommersialisering Utvecklingsförutsättningar Att inom vår egen organisation bygga upp ett styr- och ledningssystem för forskning och innovation med relevans för den regionala utvecklingen Ge stöd till forskning relaterad till innovationsprocessen samt icke medicinsk relaterad forskning på ett kvalitetssäkrat sätt För detta bygga upp personell och ekonomisk resurs för att kunna bli en stark part och öka vår trovärdighet Stärka RS roll i FIRS Driva projekt inom för RS relevanta områden

5 5 Synpunkter på EU-arbetet 1. Kompetens hemma Någon med djupare kunskaper om EU’s organisation och processer Kompetens kring själva ansökningsskrivandet Kompetens i Bryssel God kontaktskapande förmåga, brett nätverk och förmåga att fånga upp vad som ligger i ”pipeline” Samverkan Universitet och högskolor

6 6 2. Viktigaste sakfrågorna Att FP8 och andra relevanta program rör frågor där vi i Skåne är starka och som är angelägna för vår samhällsutveckling De rätta experterna Dessa är inte givna. Viktigare att fånga upp samhällets strömningar och näringslivets utveckling och behov samt befolkningens behov av vård, omsorg och annan samhällsservice. Resurser ??? 3. Hur fånga upp expertis? Nätverket viktigt – intresset för EU-frågorna måste finnas! Osäkerhet inför EU finns såväl hos oss som hos våra parter – dialog! Vi kan skapa mötesplatser och infotorg

7 7 4. Vad kan Bryssel hjälpa till med? Signalera när policypåverkan är som störst och vilka ingångar vi ska välja 5. Hur frekvent besöka Brysselkontoret och hur många? Mycket svårt att sia om. Hur arbetar andra – tex Veneto-regionen 6. Vår avdelnings EU-arbete Vi har aktivt påverkat FP7’s innehåll – Social plattform Idag arbetar vi själva inte aktivt med forskningsprojekt men vi informerar mm


Ladda ner ppt "1 Forskning & Utveckling Hannie Lundgren EU-plattformsmöte 29 april."

Liknande presentationer


Google-annonser