Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Balanserad styrning och uppföljning i Region Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Balanserad styrning och uppföljning i Region Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Balanserad styrning och uppföljning i Region Skåne
Berlith Persson Hälsopolitisk avd. Region Skåne 1

2 Skåne 1,1 miljoner invånare. Region Skåne bildades 1 januari 1999.
                                                                                                                                                             1,1 miljoner invånare. Region Skåne bildades 1 januari 1999. Består av f d Malmöhus läns landsting, f d Kristianstad läns landsting och sjukvården i Malmö stad. Ansvarar för insatser inom hälso- och sjukvård, tandvård, kultur, kollektivtrafik, näringsliv och miljö. Endast Stockholm och Uppsala hade större procentuell befolkningsökning under Regionförsöket pågår till och med Sjukvården i Skåne kommer ha en gemensam huvudman framöver oavsett vad som händer med regionförsöket.

3 Varför startade processen med Balanserad Styrning och uppföljning i hälso- och sjukvårdsberedningen (HSB)? Behov av regional uppföljning Behov av regionalt ledningsstödsystem Behov av att se till helheten Behov av att definiera det politiska uppdraget Fokus är hela tiden HSB och det regionala uppdraget/behovet.

4 Varför valdes verktyget Balanserat Styrkort?
Metoden passade behoven. Balans och helhet. ”Allt” kommer med – ingen bit glöms bort i lednings- och uppföljningsprocessen. Erfarenheter och goda exempel både inom och utom Region Skåne. Nationellt nätverk februari 2001 – maj 2002.

5 Varför valdes verktyget Balanserat Styrkort?
Metoden passade behoven. Balans och helhet. ”Allt” kommer med – ingen bit glöms bort i lednings- och uppföljningsprocessen. Erfarenheter och goda exempel både inom och utom Region Skåne. Nationellt nätverk februari 2001 – maj 2002.

6 Modell för Balanserad styrning
Vision - vår ledstjärna, vad vill vi uppnå ? Verksamhetsidé - varför och för vem finns vi till ? Perspektiv: Hälsa Kund Process Utveckling Ekonomi Strategiska mål: Hur ska vi göra för att uppnå vår vision? Framgångsfaktorer: Vad är viktigt för oss att göra bra? Mätbara mål: Vad måste vi uppnå för att veta att vi är på rätt väg? Mätetal & mätmetod: Med vilka mått och på vilket sätt mäter vi att vi är på rätt väg? Handlingsplan: Vem gör vad, hur och när? Modell för Balanserad styrning

7 Balans och helhet I budgetdokumenten skrivs t.ex:
I Region Skåne finns en tydlig strävan att följa upp verksamheten på ett mångdimensionellt sätt. I budgetdokumenten skrivs t.ex: ”Uppföljningen ska omfatta hälsoeffekter av insatta resurser, utfall enligt uppsatta mål för medicinsk kvalitet tillgänglighet, garantier, prioriteringar och samverkan Där nämns också att uppföljningen skall omfatta patient- och anhörigupplevd kvalitet och ekonomisk uppföljning.” Berliths bild med banderollen.

8 Balans mellan…. … olika perspektiv … tillstånd och förändring
… kort & lång sikt … framtid, nutid & dåtid

9 Uppdraget      Att med utgångspunkt från övergripande visioner, mål och strategier för hälso- och sjukvården i Region Skåne utarbeta balanserade styrkort för uppföljning av verksamheten ur ett beställarperspektiv. Syftet med att välja Balanced Scorecard som verktyg är att kunna ge en samlad och enhetlig bild av distriktens uppföljning av resultat för uppställda mål. Syftet att ge en samlad och enhetlig bild av distriktens uppföljning ligger längre fram i tiden. Men är ändock ett mål.

10 Anna Friberg, Region Skåne juli 2002
Styrande dokument Budget 1999, 2000, 2001 & 2002 Folkhälsostrategin Regionala utvecklingsprogrammet Grundprincipdokumentet Handlingsplan för beställare Nationella och internationella dokument Med mera….. Garantierna, WHO hälsa 21, nationella folkhälsokommittén, nationella handlingsplanen juli 2002 Anna Friberg, Region Skåne juli 2002

11 Arbetsprocess 2001 Tidplan Våren Juli-augusti September Arbetsmoment
uppdraget formuleras ”Dokumentextrahering” Skiss styrkort Seminarium 1med HSB Vision, verksamhetsidé, strategiska mål och framgångsfaktorer

12 Intervjuer Berlith och Anna.

13 Intervjuer Berlith och Anna.

14 September 12/9-01 Anders Åkesson, Carl Sonesson, Ing-Mari Nilsson Axelsson, Ingrid Lennerwald, Ewa Pihl Krabbe, Douglas Roth

15 September 12/9-01

16 Arbetsprocess 2002 Tidplan Januari Februari Mars April Arbetsmoment
Seminarium 2 med HSB Vision, verksamhetsidé och värderingar Seminarium 3 Mätbara mål Beslut i HSB Beslut i regionstyrelsen

17 Arbetsgruppen Anna Friberg, HS-stab Berlith Persson, HS-stab
Britt-Marie Ernstsson, SVS Christina Ståhl, YÖ


Ladda ner ppt "Balanserad styrning och uppföljning i Region Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser