Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett balanserat styrkort

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett balanserat styrkort"— Presentationens avskrift:

1 Ett balanserat styrkort
balans mellan olika fokusområden kunder ekonomi processer medarbetare innovationer Stig Sörling Högskolan i Gävle

2 BSC – en del av strategisk planering
Varför finns vi till? Vad gör vi? Vad är vår bild av framtiden? Vilka glasögon ska vi använda för att utvärdera det vi gör? Vilka är våra fokusområden? Vilka aktiviteter behöver förbättras för att få bra resultat? Hur skapar vi värde för kunderna? Hur vet vi om vi drar åt det håll som vi vill? Vilka projekt och program bidrar till önskat resultat? Källa:

3 Konceptet - Balanced Scorecard (BSC) / Balanserade styrkort
Översätt - Vision och strategi till den dagliga verksamheten! Utveckla - Långsiktiga mål Mått/indikatorer Delmål Att göra Fyra perspektiv i originalmodell What is measured and rewarded – is done!

4 The Public and Non-Profit Sectors
Fyra perspektiv som vi bör ställa oss följande frågor omkring: Hur definierar vi våra kunder? Hur skapar vi värde för våra kunder? Hur ser kunderna på oss? För att kunna tillfredsställa våra kunder: Vilka interna processer bör vi vara bäst på om vi samtidigt ska hålla budgetramarna? 3. Hur kan vi lära oss att växa och förändras för att möta nya utmaningar? 4. Hur kan vi skapa värden för våra kunder samtidigt som vi har kontroll på kostnaderna? Källa: Niven, P.R. –

5 BSC – en balans mellan olika perspektiv

6 Länka samman: Vision Perspektiv Strategiska mål Kritiska
framgångsfaktorer Nyckelmått Handlingsplan Källa: Olve, Roy & Wetter, Balanced Scorecard i svensk praktik, Liber, 1999.

7 ARBETSMODELL! Ett balanserat styrkort 1. Uppdrag? Vision? 2. Strategi? 3. Framgångsfaktorer? 4. Handlingsplaner? Indikatorer? 5. Styrkort!

8 Styrkort för Division Primärvård – Övergripande?
Uppdrag? Vision? 2. Strategi? 3. Framgångsfaktorer? Några svar finns i “Överenskommelse 2008 för Division Primärvård” Varför finns vi till? Vad strävar vi mot? “ska bedriva primärvård” “förebygga och förhindra ohälsa bland befolkningen” 2. Hur ska vi gå tillväga? Val av inriktning och prioriteringar? “Befolkningens behov av tillgänglighet, gott bemötande, tillförlitlighet och respekt kräver ett systematiskt arbete….utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att åstadkomma en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt” 3. Avgörande områden för framgång? “Ledord… god tillgänglighet, gott bemötande, helhet, hållbarhet och goda arbetsplatser”

9 Styrkort för Division Primärvård – Perspektiv?
Några svar finns i “Överenskommelse 2008 för Division Primärvård” Perspektiv Avsnitt 7.1 Ekonomi Avsnitt 7.2 Verksamhet Avsnitt 7.3 Personal och kompetens Var finns? KUND? PATIENT? VÅRDTAGARE? Annat???

10 Styrkort för Division Primärvård – kombinera ledord och perspektiv!
Använd strategiska mål (ledord) där det går i de olika perspektiven! Vad innebär ledorden till vardags utifrån de olika perspektiven? EXEMPEL! Ekonomi Verksamhet Personal Kund och kompetens God tillgänglighet X X X Gott bemötande X X X X X x Helhet Hållbarhet X X X Goda arbetsplatser X X

11 Division Primärvård och en Strategikarta – hur hänger allt ihop?
Källa:

12 Ex. Strategikarta och Balanserat styrkort – Primärvårdsdivisionen
Patient/kundperspektiv Marknadsföring SVR o William Dygnet runt kontakt God tillgänglighet Kund- nöjdhet/klagomål Gott bemötande Kundundersökning Professionellt och respekt Verksamhet Mätning jämst o miljöpåverkan Jämställt och miljövänligt Miljöindex Hållbarhet Uppfyllandegrad vårdgaranti Översyn vårdprocesser Helhet Vårdkedjor i samverkan Ekonomi Rekrytering, löner o inhyrd personal Divisionsresultat Hållbarhet Ekonomi i balans Uppföljning läkemedel HC Personal & kompetens Utbildning/tema-aktiviteter QPS-enkäter/ NöjdMedIndex Goda arbetsplatser Friska o nöjda medarb Översyn sjukskrivningar Strategiska mål Framgångsfaktorer Styrtal Aktiviteter Stig Sörling, Högskolan i Gävle, ,

13 Exempel från Borås kommun

14 Exempel från Locum (Stockholms läns landstings fastighetsbolag)

15 Exempel från Locum (Stockholms läns landstings fastighetsbolag)
- mäter 7 strategiskt viktiga mål i 5 perspektiv! LOCUMS BALANSERADE STYRKORT Mål 2007 Utfall  2007 Mål 2008 Mål 2009 Mål 2010                                                                                                                     1. Kundperspektivet Nöjd kundindex, NKI 63 55 58 60 64 2. Ägarperspektivet LFS avkastning på eget kapital, exkl. reavinster, % 8 11 Uthyrningsgrad, strategiska fastigheter, LFS,% 95 94 Locum AB:s resultat före skatt, mnkr 4 6 3. Samhällsperspektivet Energianvänding, kWh/m² BTA, strategiska fastigheter 235 246 231 227 224 4. Medarbetarperspektivet Nöjd personalindex, NPI 80 78 82 83 5. Processperspektivet Ledningssystemet är ett stöd i mitt arbete 68 75 85


Ladda ner ppt "Ett balanserat styrkort"

Liknande presentationer


Google-annonser