Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykologenheten och Recure Rehab enheter inom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykologenheten och Recure Rehab enheter inom"— Presentationens avskrift:

1 Psykologenheten och Recure Rehab enheter inom
Division HHR (Hälsa Habilitering och Rehabilitering) /GA

2 Psykologenheten – en resurs för hela länet Vi vill öppna dörrar - både utåt och inåt
Uppdrag inom andra verksamheter inom LiV Remissuppdrag från andra verksamheter inom och utom LiV Övriga uppdrag, t ex handledning, utbildning, /GA

3 Varför en speciell Psykologenhet?
Några exempel Svårt för andra verksamheter att rekrytera psykologer på deltid (Ag skall kunna erbjuda heltid) Behovet av olika specifika psykologkompetenser kan tillgodoses inom en begränsad kostnadsram Kunna tillfredsställa behov av psykologisk kompetens i olika projekt Efterfrågan på psykologinsatser förväntas öka vid införande av rehabiliteringsgaranti och rehabiliteringskedja Kvalitén på psykologkompetens säkerställes genom mångfalden av specialiteter i en och samma organisation Rekryteringen av psykologer underlättas Kunna erbjuda allsidig praktik för psykologkandidater under utbildning och för PTP-psykologer /GA

4 Psykologenhetens uppdrag inom andra verksamheter
Vi arbetar på uppdrag i andra verksamheter inom LiV, t ex BUP, NPUT, NR, Recure Rehab, Primärvården och i olika projekt /GA

5 Psykologenheten – arbete i projekt - exempelvis projekt Sjukskrivningsprocessen
Psykologkonsult VC Förstärka vårdcentralerna(Rud, Herrhagen, Skoghall/ Lövnäs, Skåre och Kronoparken med psykologresurs i syfte att förbättra sjukskrivningsprocessen Recure Rehab Förstärka Recure Rehab i Karlstad Etablera ett team i Arvika i projektform Syftet är att förbättra sjukskrivningsprocessen och att utvärdera arbetsmetoden/ konceptet i Recure Utvärderingen görs av en oberoende forskare /GA

6 Psykologkonsult Vårdcentral
I samråd med behandlande läkare prioritera patienter för bedömning och behandling Sträva efter att ge tidig bedömning och att prioritera korttidsbehandlingar som är evidensbaserade Samverka med övrig personal på Vårdcentralen och bidra aktivt till den gemensamma lärprocessen /GA

7 Recure - så här började det…..
HagaGruppen, Sjukgymnastgruppen och Psykologenheten fick ett uppdrag från divisionschefen HHR i juni 2004 att samverka kring patienter med stressrelaterad ohälsa. En arbetsgrupp tillsattes, ett verksamhets-koncept inspirerat av modellen för stressmottagningen vid Karolinska institutet. Verksamheten Recure Rehab startade i januari 2005. Arbetsgrupp tillsattes – grunden för det verksamhetskoncept som utarbetades var en vidareutveckling av Haga-gruppens arbetsmodell inspirerat av då nystartades stress-institut i landet, särskilt stress-mottagningen vid Karolinska institutet /GA

8 Nuvarande rehabiliteringskoncept - Recure
Utredning/bedömning/initiering av behandlingsprocess Rehabiliteringsgrupp under sex veckor Uppföljning individuellt eller i grupp med fokus på arbetsåtergång /GA

9 Sjukgymnast läkare psykolog
Recure Rehab Utvärdering Basal kroppskännedom Sjukgymnast läkare psykolog Rehabfas II Samtalsgrupp Uppföljande samtal individuellt eller i grupp, Basal Kroppskännedom (BK) i grupp, sömnskola Avstämningsmöte med behandlande läkare, FK och arbetsgivare Rehabfas I Utredn/bedömning /GA

10 Samverkan Recure Rehab är en kompletterande resurs
Behandlingsansvar - med medicinsk uppföljning inklusive ev sjukskrivning - kvarstår hos inremitterande läkare Viktigt är ett nära samarbete med berörd vårdcentral, FK och aktuell arbetsgivare samt medverkan vid avstämningsmöten /GA

11 Vad tror Recure om framtiden?
För att tidigarelägga och påskynda rehabiliteringsprocessen planerar Recure Rehab Inriktning på tidig rehabilitering för personer som är i riskzonen för eller i början av en sjukskrivningsperiod Förutom fortsatt fördjupad rehabilitering enligt nuvarande modell för personer som behöver mera stöd i sin omställningsprocess (från sjukskrivning) till arbetsåtergång /GA


Ladda ner ppt "Psykologenheten och Recure Rehab enheter inom"

Liknande presentationer


Google-annonser