Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin"— Presentationens avskrift:

1 Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin
Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin Tullie Sewerin 2008

2 Delmål i projektet Att identifiera och beskriva de ”ingredienser”, som behöver finnas i en verksamhet för personer med utvecklingsstörning för att den ska vara god och effektiv Att utarbeta en organisationsövergripande modell Tullie Sewerin 2008

3 Frågor Vilka insatser behövs för personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa? Hur kan psykiatriska insatser anpassas? Vilka verksamheter behöver samverka? Känner du till något gott exempel? Vilka 5 till 10 ingredienser bör finnas? Tullie Sewerin 2008

4 Synpunkter Brukare Anhöriga Personal
Verksamheter med specialinriktning personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa Tullie Sewerin 2008

5 Framgångsfaktorer Intresse/Vilja
att arbeta med personer med utvecklingsstörning att driva och utveckla en verksamhet för personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa att samarbeta/samverka med andra Tullie Sewerin 2008

6 Kunskap/Kompetens Ta tillvara kunskap hos anhöriga, närstående och personal. Erfarenhetskunskap Utvecklingsstörning/Autism Psykiatri Somatik Brukarens ”nu” och brukarens historia Farmakologi och utvecklingsstörning Bemötande Rimlig kravnivå Tullie Sewerin 2008

7 Kunskap/Kompetens Handledning Anhöriga/Personal
Kunskap om utvecklingsstörning på utbildningar för läkare, sjuksköterskor,vårdpersonal,psykologer m fl Tullie Sewerin 2008

8 Samverkan/Samarbete Önskan generellt hos alla intervjuade om bättre samverkan/samarbete. Komplex samverkan/ komplext samarbete Samverkan med anhöriga och personal även när brukaren är vuxen och myndig Länkperson Tolkperson Arbetsledning Tullie Sewerin 2008

9 Helhetssyn Kartläggning av ”hela” brukaren, av hans/ hennes livssituation Bedöma både brukarens fysiska och psykiska hälsa och den omgivning som han/hon lever i Psykiatriska uttryck kan bero på psykisk sjukdom, men också på kroppsliga åkommor och bristande omvårdnad Innefattar både synen på brukaren och på processen kring honom/henne Tullie Sewerin 2008

10 Långsiktighet/Livsperspektiv
Livslånga stödinsatser Långvariga kontakter Kontinuitet av personer och insatser Uppföljning,analys,omprövning och utvärdering av insatser Vuxenlivet som katastrof Tullie Sewerin 2008

11 Tillgänglighet Avsätta gott om tid för varje besök
Möjlighet till hembesök Generösa telefontider. Möjlighet till e-post kommunikation Tid för samarbete/samverkan Öppenhet, flexibilitet, lyhördhet hos både personal och organisation Tullie Sewerin 2008

12 Modell inom primärvården
Speciellt team Primärvårdsläkare 20 tim/v Sjuksköterska, länkperson Psykolog 20 tim/v Psykiater 4 tim/v Tolkperson för brukaren Samverkan Tullie Sewerin 2008

13 Primärvårdsmodell Tullie Sewerin 2008 AF LSS Primärvårdsläkare Brukare
Psykiater Somatiker Brukare Länkperson, sjuksköterska Tolkperson Kontakt- Person/ ledsagare Habilitering Närstående God- Boende Syssel- man sättning Psykolog Fritid Soc FK Logoped Arbetsterapeut Psykolog Sjukgymnast Kurator Tullie Sewerin 2008

14 Modell inom primärvården ’Enkel’
Kunskap Samverkan Länkperson Tolkperson Psykiatristöd Tullie Sewerin 2008

15 Intresse Kunskap Samverkan
Tullie Sewerin 2008


Ladda ner ppt "Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin"

Liknande presentationer


Google-annonser