Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om stöd till anhöriga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om stöd till anhöriga."— Presentationens avskrift:

1 Om stöd till anhöriga

2 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen
Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående... som är långvarigt sjuk, äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder

3 “Det behövs ett nytt perspektiv i det stöd som ges till anhöriga som vårdar & stödjer närstående”
...Samarbeta med anhöriga ... Anhöriga ska delta i biståndsbedömningen ... Lyssna på anhöriga i biståndsbedömningen …Informera anhöriga om stödmöjligheter …Hålla kontakt med & lyssna på anhöriga …Sjukvården & socialtjänsten måste samverka Källa: Reg. prop. 2008/0982, sid och

4 Närståendestöd vid demens*
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda Utbildning Psykosocialt stöd Avlösning Kombinationsprogram Anpassat stöd till anhöriga till yngre demenssjuka *Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer vid vård och omsorg vid demenssjukdom, 2009. Preliminär version

5 Företrädarskap för personer med demens med flera
Ombud vi fullmakt (Förvaltningslagen 1986:223) God man Förvaltare Företrädarskap vid personliga ställningstaganden Stödperson Socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation (sid , )

6 Den röda tråden i anhörigstödet…
Den röda tråden i anhörigstödet…..eller kanske hellre den starka livlinan Nationella riktlinjerna: Anhörigstödet behöver vara Uthålligt över tid Flexibelt Situationsanpassat Individualiserat Utformat i dialog med de anhöriga

7 Där det brukar brista Anhöriga erbjuds inte stöd i samband med utredning/dagnos Anhöriggrupp erbjuds inte av hälso- och sjukvården Information om hjälpmedel kommer för sent eller inte alls Rutiner saknas för överlämnande mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten Samverkan brister mellan socialtjänstens anhörigstöd och biståndshandläggarna Anhörigstödet inom särskilt boende är inte genomtänkt

8 Livlina nr 1 Stöd i samband med utredning och diagnos
Information om sjukdomen Krisstöd Information om kognitiva hjälpmedel Återkommande bedömning av funktionsförmåga Anhöriggrupp Bemötandefrågor Kontakt med kommunens anhörigstöd Nyckelord: Krisstöd, kunskap, samverkan

9 Livlina nr 2 När behovet av praktiskt stöd ännu är litet
Demenssjuksköterska/demensteam Kommunens anhörigstöd Information om socialtjänstens stöd – etablera kontakt med biståndshandläggare/LSS-handläggare Personligt stöd Anhöriggrupp Ledsagare och dagverksamhet i tid! Nyckelord: förtroende

10 Livlina nr 3 När demenssjukdomen blivit svårare
Praktisk hjälp i hemmet Avlösning Korttidsboende Beteendestörningar Hur orkar den anhörige? Nyckelord: Ligga steget före

11 Livlina nr 4 När den närstående måste flytta
Att hjälpa den anhörige att se när det är dags Anhörigas svåraste beslut! Krisstöd Nyckelord: Trygghet

12 Livlina nr 5 Anhörigstöd i särskilt boende Att ta emot nya anhöriga
Att underlätta för den anhöriga att finna sig till rätta Att vara anhörig i ett demensboende Anhöriggrupp i särskilt boende Sista tiden Nyckelord:Bemötande, partnerskap

13 Två goda exempel i Stockholms län
Anhöriggrupper på Minnesmottagningen i Bromma Lundagårdsgrupperna och Villa Drömkåken, Södertälje

14 Så här vill jag ha det: Anhörigas 10- i topp
Jag erbjuds möjlighet att få kunskap om den demensjukdom som min närstående drabbats av i samband med diagnos Jag får kunskaper om hjälpmedel i tid och får tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast Jag får en fast kontaktperson från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten Jag erbjuds tidigt möjlighet att träffa andra anhöriga som är i samma situation Socialtjänstens insatser erbjuds tidigt och är av god kvalitet Handläggaren lyssnar på mig och visar respekt också för mina behov Jag känner förtroende för att handläggaren kommer att hjälpa och stödja mig och min närstående och informera om vilka rättigheter vi har och föreslå olika insatser Jag erbjuds enskilda stödsamtal Personalen i de olika verksamheterna ser också mig och mina behov och ser mig som en partner i stödet till min närstående

15


Ladda ner ppt "Om stöd till anhöriga."

Liknande presentationer


Google-annonser