Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun"— Presentationens avskrift:

1 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Iben Rasmussen Överläkare, Ger klin Ystad Eva-Lisa Dessner Sjuksk. Ger Rehab klin Ystad Lena Nilsson Demens-sjuksk. Tomelilla kommun Lars-Gunnar Cimmerholm Teamledare särskilt boende Tomelilla Pia Nilsson Sekreterare Ger rehab klin Ystad Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

2 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Syfte Personer med demens som bor på Byavången (gruppboende) och Valkyrian (särskilt boende) i Tomelilla kommun skall, genom samverkan mellan Tomelilla kommun och Geriatrik och Rehabiliteringskliniken i Ystad, ges möjlighet till kvalificerad vård på boendet när så krävs, dvs vid symtom/beteenden såsom svår oro och aggressivitet. Omvårdnadspersonal vid ovanstående enheter skall känna sig trygga i sitt arbete med dementa vårdtagare. Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

3 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Bakgrund och problem På Byavången och Valkyrian är en del av de boende demenssjuka eller har ett beteende som vid demenssjukdom. I omvårdnaden av personer med demenssjukdom uppträder inte sällan situationer då den sjuke blir mer förvirrad, orolig och ibland aggressiv. För att minska lidandet för den sjuke och belastning på anhöriga och vårdgivare är det mycket viktigt med rutiner för omhändertagande av dessa situationer. Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

4 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Vad gjorde vi? Interventioner med syfte att lindra oro och agitation Personalens trygghet och kunskap Hembesök Avvikelser Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

5 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Kan alla se mig? Kan alla höra mig? Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

6 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Hallå! Hallå! Kan någon höra mig? Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

7 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Att bli gammal är en utmaning Att bli gammal och fysiskt sjuk är svårt Att bli gammal och dement är maktlöshet Vi ser lösningarna! Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

8 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Livet är komplext Religiösa funderingar Smärta Livshistoria Njursjuk Övergrepp Flyttning Arbete Familjen Reumatism Skola Sorg Ekonomiska problem Offer Depression Glömska föräldrar Dödsfall Hjärtsjuk Incest Existentiella problem Skilsmässa Handikapp Våldsutövare Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

9 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Vem har kontroll? Kurator DSK (kommun) Demens- ssk HSL Läkemedels- översyn Under- sköterska SBU Vårdbiträde SSK (landsting) SoS Familje- läkare Geriatriker Enhetschef i kommun SOL Bistånds- handläggare Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

10 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Vad hände sen? Förenklad kommunikation Ett ökat och bättre samarbete Hembesök - ”Lärande” samt handledning för personal - Anhörigkontakt - Medicinsk bedömning Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

11 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Vinster Små förändringar kan ge stora förbättringar Samarbete kommun/landsting Stora vinster i diskussioner på enheterna Bygger vidare på det vi lärt jdfkajfsjdskkdk Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

12 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Samarbete Tomelilla kommun/NG -team/ Primärvård Teamledare & demenssjuksköterska Demensteam – SSK med intresse för demens & demenssjuksköterska & Silvia systrar Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

13 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Organisation Demenssjuksköterskans roll – förebyggande, kartläggning diagnoser, handledning Silvia systrarna – förebyggande arbete Sjuksköterskor med intresse för demensvård Sjuksköterska intresse för förbättringsarbete – Gilbert projekt Vännen - dagverksamhet Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

14 ”Tomelilla kommun ska ha den mest framgångsrika demensvården i Skåne”
Gilbert projektet Vision ”Tomelilla kommun ska ha den mest framgångsrika demensvården i Skåne” Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

15 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Gilbert projektet Övergripande mål ”Att bevara funktioner hos den enskilda individen” Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

16 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Förutsättningar Engagemang i alla led Förebyggande – kostnadseffektivt EU pengar Utbildning ”Silvia systrar” Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun

17 Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun
Konklusioner Sätt vårdtagaren i centrum och skapa rutiner för samverkan Viktigt att kombinera det psykosociala och medicinska omhändertagandet Anpassa miljön, bemötandet och omvårdnaden utifrån individuella behov Trygg och kompetent personal kan lättare hantera problematiska beteenden och slutenvård kan undvikas Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun


Ladda ner ppt "Genombrottsprojektet Ger rehab/ Tomelilla kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser