Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer"— Presentationens avskrift:

1 Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer
Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri

2 Hur har vi arbetat? Olika arbetsgrupper i verksamheten Vårdkedjorna
Representanter från samverkansparter Ledningsgrupper Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri

3 Vad har vi gjort? Lokala kliniska riktlinjer
Rutiner för vård av suicidnära patienter både i öppen och slutenvård Rutiner för samarbetsparter t.ex IVA och akuten Bakgrundsmaterial och styrkort Användarstöd på hemsida och i Melior Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri

4 Användarstöd Skattningsskalor/bedömningsinstrument Tolkningsnyckel
Lathund för samtal Aktivitet för suicidriskbedömning i Melior Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri

5 Handläggning av patienter efter intoxikation/suicidal handling
Uppdrag Bakgrund Metod Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri

6 Handläggning vid IVA/MS före psykiatrisk konsultation
Omvårdnadsanamnes (sköterska) Anhörig/minderåriga barn (sköterska) Självskattning med MADRS-S (sköterska) Rutiner för situationer när patienter avviker skapas tillsammans med IVA Dokumentation i vårdplan, som följer patientens väg i vårdkedjan Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri

7 Handläggning vid psykiatrisk konsultation på IVA
Överrapportering från omvårdnads-personal till konsultläkare Psykiatrisk anamnes Somatisk anamnes Missbruk Aktuell medicinering Självskattning med MADRS-S Suicidriskbedömning Nätverk Anhörigkontakt Bedömning av vårdbehov Konsultationen avslutas med samtal med sköterska och läkare vid IVA Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri

8 Konsultsvar går till berörd psykiatrisk öppenvårdsmottagning
Handläggning efter psykiatrisk konsultation när patienten skrivs ut till hemmet Konsultsvar går till berörd psykiatrisk öppenvårdsmottagning Efter samtycke från patienten informeras även andra vårdgivare Önskvärt att psykiatrisk öppenvård etablerar kontakt med patienten på IVA Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri

9 Handläggning inom psykiatrisk öppenvård
Möjliggöra tid för besök inom 3 dagar Respektive mottagning skapar rutiner för fortsatt handläggning Curt Nyström Pia Ram SU/Område Mölndal Psykiatri


Ladda ner ppt "Suicidnära patienter – från kartläggning till antagna riktlinjer"

Liknande presentationer


Google-annonser