Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIO dialogmöte 15 mars 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIO dialogmöte 15 mars 2013."— Presentationens avskrift:

1 PRIO dialogmöte 15 mars 2013

2 Vuxenpsykiatrin på SU Omorganisation 2011
6 Verksamhetsområden på Område 2 Neuropsykiatri- äldre, minnesmottagning, omsorgspatienter Beroende Rättspsykiatri

3 + efter omorganisationen…
Psykiatri Psykos Affektiva I - bipolär vårdkedja Affektiva II – pågår process för anorexi/bulimi vård Större specialisering ger patienterna tillgång till den bästa vården och ger ett underlag att satsa på forskning och utveckling.

4 Psykiatri Psykos SLÖP ÖV SV SLÖP ÖV SV SLÖP ÖV SV SLÖP ÖV SV Resurs
Mölndal Väster SLÖP ÖV SV Nordost SLÖP ÖV SV Resurs Hisingen SLÖP ÖV SV Centrum SLÖP ÖV SV

5 Nationella riktlinjer
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning Rekommendationer på gruppnivå Ges i tillägg till adekvat läkemedelsbehandling Finns även en patientversion

6 12 områden Tidiga insatser Deltagande Inflytande och delaktighet
Psykopedagogiska insatser Familjeinterventioner Stöd i föräldraskap Psykologisk behandling Kognitiv träning Sociala färdigheter Arbetsinriktad rehabilitering och sysselsättning Boende och anpassat stöd Samordnade insatser för kontinuitet Tidiga insatser för nyinsjuknade personer Insatser för att öka individens deltagande i vård och omsorg Insatser för att öka individens inflytande och delaktighet i vård och omsorg Psykopedagogiska insatser för att ge kunskap om sjukdomen Familjeinterventioner för att minska stressen i familjen och förebygga återfall Stöd i föräldraskap för personer med schizofreni Psykologisk behandling mot kvarstående symtom Kognitiv träning för att förbättra funktionsnedsättningar Åtgärder för att förbättra sociala färdigheter Åtgärder för ökad delaktighet i form av arbetslivsinriktad rehabilitering och sysselsättning Boende och insatser i form av anpassat stöd Samordnade insatser för att tillgodose kontinuitet i vård och omsorg

7 GAP-analys Ett verktyg att kunna jämföra nuvarande prestation med potentiell prestation MÅLET är att: Identifiera gapet mellan nuvarande fördelning och integrering av organisationens olika insatser Kan genomföras på alla nivåer i en organisation

8 Ger svar på: Inom vilka områden det finns rum för förbättringar
Vad organisationen gör just nu Var organisationen vill befinna sig i framtiden

9 Steg ett Nuläge Sammanställning Version 1

10 GAP-analys utgångspunkter
Åtgärd/insats saknas Vill implementera ( i steg 2 eller 3) Åtgärd/insats finns delvis Åtgärd/insats finns Åtgärd/insats ska ej finnas

11 Analysmatris

12 Visuell bild av läget i verksamheten
12

13 Steg två Presentation av resultat version 1 Diskussion om innehållet
Revidering Version 2

14 Presentation av resultat version 2
Steg tre Presentation av resultat version 2 Diskussion Handlingsplaner

15 Frågor som uppstår Skall allt finnas överallt?
Vilka samband finns som kan innebära gemensamt utnyttjande? Vilka resurser har vi själva? Vad måste vi utbilda oss i? Vad skall vi ta bort?

16 Lokala kvalitetsregistret är ett…
Redskap för uppföljning – god, säker och jämlik vård på verksamhets- enhets- och individnivå Stöd för medarbetarna – kunskapsbaserat och strukturerat arbetssätt

17 Mål Att ha kontroll på att alla patienter får vård enligt vår skriftliga garanti som bygger på… Nationella riktlinjer Integrerad Psykiatri (IP)

18 Områden Basuppgifter Diagnos och läkarbesök Vårdplan
Hälsokontroller – både somatiska och psykiatriska Medicin Nationella kvalitetsregister

19

20 2012 utveckling och implementering
Utveckling av registret Handbok Utbildning Information Handledning

21 Resultat oktober 2012 Samtliga 2637 patienter i verksamheten med i registret Personuppgifter Diagnos (88 %) Angiven CM (76 %)

22 2013 skarpt läge Insamling varje månad
Sammanställning och analys av samtliga parametrar

23 Integrerad Psykiatri Gemensamt beslutsfattande –
Samverkan för god behandling Som patient vid Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har du rätt till: En case manager som tillsammans med dig planerar och genomför behandlingen En resursgrupp bestående av dig, din case manager, läkare och dem du själv väljer (t ex dina närstående) som ska hjälpa dig att nå dina personliga utvecklingsmål. I resursgruppen fattas beslut om behandlingen och utvärderas resultaten. Dina närstående erbjuds stöd och information. Tillgång till modernaste utrednings- behandlings- och rehabiliteringsmetoder. Ett team med olika kompetenser finns på enheten. Öppenvården samarbetar nära med vårdavdelningarna i en vårdkedja. Vad som är bästa standard framgår av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Resultaten av din behandling redovisas regelbundet till dig. Samverkan med andra organisationer för att du ska få ett allsidigt stöd om och när det behövs. Vi kommer att göra allt för att uppfylla det vi lovat göra. Om du har synpunkter på hur vi lyckas eller har klagomål, är du mycket välkommen att tala med enhets- eller verksamhetschefen. Om dina synpunkter inte direkt berör vår verksamhet, lovar vi vidarebefordra dem till rätt instans. Välkommen med förslag om hur vi ska bli bättre. Pia Rydell Lennart Lundin verksamhetschef verksamhetssamordnare Kompetenscentrum för Schizofreni vid Psykiatri Psykos har en hemsida där du hittar mycket information om senaste rön och resultat.


Ladda ner ppt "PRIO dialogmöte 15 mars 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser