Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Qulturum Bergeling 2014 Frågor att besvara i varje steg av processen Vilken information behöver vi ha för att ta beslut om åtgärd i detta steg av processen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Qulturum Bergeling 2014 Frågor att besvara i varje steg av processen Vilken information behöver vi ha för att ta beslut om åtgärd i detta steg av processen?"— Presentationens avskrift:

1 Qulturum Bergeling 2014 Frågor att besvara i varje steg av processen Vilken information behöver vi ha för att ta beslut om åtgärd i detta steg av processen? Vilka åtgärder behöver göras med utgångspunkt från insamlad information? Vad/hur behöver information ges till patient/närstående? Vilka förutsättningar behöver finnas på plats (kompetenser, samverkan, teknik, kapacitet, behov av flexibilitet)? Vilka är riskerna – FMEA Patientcentrerad processkartläggning – PCP Före- byggande Behov uppstår KontaktUtredning Beslut om åtgärd/ behandling Genomför åtgärd/ behandling Upp- följning

2 Qulturum Bergeling 2014 Vad behöver göras Förutsättningar i detta steg Kompetenser Samverkan Teknik Kapacitet (tid, plats…) Förebyggande

3 Qulturum Bergeling 2014 Behov uppstår Vad behöver göras Förutsättningar i detta steg Kompetenser Samverkan Teknik Kapacitet (tid, plats…)

4 Qulturum Bergeling 2014 Kontakt Vad behöver göras Förutsättningar i detta steg Kompetenser Samverkan Teknik Kapacitet (tid, plats…)

5 Qulturum Bergeling 2014 Utredning Vad behöver göras Förutsättningar i detta steg Kompetenser Samverkan Teknik Kapacitet (tid, plats…)

6 Qulturum Bergeling 2014 Beslut om åtgärd/behandling Vad behöver göras Förutsättningar i detta steg Kompetenser Samverkan Teknik Kapacitet (tid, plats…)

7 Qulturum Bergeling 2014 Genomföra åtgärd/behandling Vad behöver göras Förutsättningar i detta steg Kompetenser Samverkan Teknik Kapacitet (tid, plats…)

8 Qulturum Bergeling 2014 Uppföljning Vad behöver göras Förutsättningar i detta steg Kompetenser Samverkan Teknik Kapacitet (tid, plats…)

9 Qulturum Bergeling 2014 Vad behöver vi följa upp för att få svar på om det är God vård? Patientfokuserad Jämlik Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker I rimlig tid Effektiv


Ladda ner ppt "Qulturum Bergeling 2014 Frågor att besvara i varje steg av processen Vilken information behöver vi ha för att ta beslut om åtgärd i detta steg av processen?"

Liknande presentationer


Google-annonser