Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILDANDET AV REGIONALA CANCERCENTRUM. CANCERVÅRDENS UTMANINGAR • En ökad cancerbörda • Regionala skillnader i insjuknande och dödlighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILDANDET AV REGIONALA CANCERCENTRUM. CANCERVÅRDENS UTMANINGAR • En ökad cancerbörda • Regionala skillnader i insjuknande och dödlighet."— Presentationens avskrift:

1 BILDANDET AV REGIONALA CANCERCENTRUM

2 CANCERVÅRDENS UTMANINGAR • En ökad cancerbörda • Regionala skillnader i insjuknande och dödlighet

3 ”BEFOLKNINGSPYRAMIDEN” I SVERIGE ÅR 2003 Den framtida ohälsan - Epidem enheten/OC 2005/03 ”BEFOLKNINGSPYRAMIDEN” I SVERIGE ÅR 2030

4 MÄN, ANTAL NYINSJUKNADE 2006

5 MÄN, ANTAL NYINSJUKNADE 1982, 2006

6 MÄN, ANTAL NYINSJUKNADE 1982, 2006, 2030

7 KVINNOR, ANTAL NYINSJUKNADE 1982, 2006, 2030

8 MÄN, ANTAL INSJUKNADE I ÅLDERSINTERVALL

9 KVINNOR, ANTAL INSJUKNADE I ÅLDERSINTERVALL

10

11 Fig. 4b Prevalens 2006 och 2030 Kvinnor 1892 42878 27770 26389 2027 2834 5405 1992 1853 38059 74901991 4397 11889 8182 4238 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Malignt melanom Anna n hud KolonRektumUrinvägarLungaAnnan cancer Bröst Antal sjuka

12 EN NATIONELL CANCERSTRATEGI En nationell plan för hur svensk cancersjukvård ska utvecklas för att klara av framtida utmaningar

13 DEN NATIONELLA STRATEGINS FEM MÅL • Minska risken för insjuknande i cancer • Förbättra omhändertagandet • Förlänga överlevnadstid och förbättra livskvalitet efter diagnos • Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter diagnos • Minska skillnader mellan befolkningsgrupper

14 BILDANDET AV REGIONALA CANCERCENTRUM (RCC) Sex regionala centrum bildas för att: • Förbättra kvaliteten i cancervården • Möter framtida krav och utmaningar i och med en ökande cancerbörda • Komma tillrätta med ojämlikheter i handläggning och dödlighet

15 REGIONALA CANCERCENTRA I SVERIGE

16 RCC:S UPPGIFT •Övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra regionens cancersjukvård •Brett uppdrag: Från förebyggande åtgärder till palliativ vård

17 SPECIFIKA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN, 1 Förebyggande insatser och tidigare upptäckt av cancer • Förstärkning av förebyggande insatser, t ex rökprevention • Öka deltagandet i screeningsprogram

18 SPECIFIKA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN, 2 En tryggare, mer patientfokuserad och sammanhållen patientkedja • Samarbete med patientorganisationer • Utformning av individuella vårdplaner • Uppföljning av diagnosspecifika vårdkedjor och ledtider • Fast kontaktperson för patienter • Förbättrad patientinformation

19 SPECIFIKA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN, 3 Förbättrat omhändertagande •Tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet i hela regionen •Förbättrat stöd till anhöriga

20 ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR, 1 Bättre fördelning av kompetens och arbetskraft •Utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för hela regionen utformas och genomförs

21 ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR, 2 Bättre utnyttjande av regionens resurser •Samverkan regionalt och nationellt om - utredning och behandling - handläggning av ovanliga cancerformer

22 ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR, 3 Ökat utnyttjande av modern teknik för video-konferenser •Multidisciplinära konferenser på distans

23 RCC I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN •RCC i Uppsala-Örebroregionen etableras i september 2011 •Regionalt Onkologiskt Centrum införlivas i den nya organisationen

24 ORGANISATIONENS FÖRSTA UPPGIFT •Kartlägga diagnosspecifika cancervårds- processer i Uppsala-Örebroregionen •Ta fram en utvecklingsplan för regionens framtida cancersjukvård


Ladda ner ppt "BILDANDET AV REGIONALA CANCERCENTRUM. CANCERVÅRDENS UTMANINGAR • En ökad cancerbörda • Regionala skillnader i insjuknande och dödlighet."

Liknande presentationer


Google-annonser