Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 1 IVP-Individuell vårdplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 1 IVP-Individuell vårdplan."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 1 IVP-Individuell vårdplan Det är patientens vårdplan!

2 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 2 Nationella cancerstrategien

3 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 3 RCC´s Vision ”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det”

4 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 4

5 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 5

6 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 6 Patientföreningar inom cancerområdet som deltagit Blodcancerförbundet Bröstcancerföreningarnas riksorganisation Gynsam Mag- och tarmförbundet ILCO- Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade Lungcancerförbundet Stödet Melanomföreningen Mun- och halscancerförbundet Nätverket mot cancer Nätverket mot gynekologisk cancer Prostatacancerförbundet Arbetsgruppens medlemmar från Regionala cancercentrum Nicole Silverstolpe, Projektledare, RCC Stockholm Gotland Helena Bucht, RCC Norr Inger Nordmark, RCC Uppsala Örebro Kerstin Cedermark, RCC Stockholm Gotland Per Ingvarsson, RCC Sydöst Christina Carlsson, RCC Syd Gunnar Eckerdal, RCC Väst

7 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 7 Syfte • Syftet är att göra cancerpatienten informerad och delaktig i planeringen av sin vård. • Med den kommande generiska vårdplanen från nationell nivå som grund och med hänsyn till erfarenheter av existerande vårdplaner inom respektive landsting är målet för projektet att ta fram en modell så att: – Alla cancerpatienter kan få en individuell vårdplan – Den individuella vårdplanen lämnas till patienten – Rätt information är säkerställd – Uppföljning av vårdplanen och specifika indikatorer säkerställs • Detta bedöms kunna uppnås genom att implementera den generiska vårdplanen i den digitala journalen Cosmic och däri skapa individuella vårdplaner för berörda patienter.

8 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 8 Pilotprojekt RCC Sydost • Startar 1/1 2014 i bröstcancerprocessen i regionen • Ny KVÅ kod from 1/1 2014 • Beräknas pågå minst sex månader • Behöver utvärderas – Patient – Personal

9 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 9

10 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 10

11 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 11

12 Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 12


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format • Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två • Nivå tre – Nivå fyra » Nivå fem 1 IVP-Individuell vårdplan."

Liknande presentationer


Google-annonser