Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

W w w. s k a n e. s e / r c c Regionalt cancercentrum syd - ett projekt för hela Södra sjukvårdsregionen! En central uppgift för Regionalt cancercentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "W w w. s k a n e. s e / r c c Regionalt cancercentrum syd - ett projekt för hela Södra sjukvårdsregionen! En central uppgift för Regionalt cancercentrum."— Presentationens avskrift:

1 w w w. s k a n e. s e / r c c Regionalt cancercentrum syd - ett projekt för hela Södra sjukvårdsregionen! En central uppgift för Regionalt cancercentrum syd är att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv genom ett mer patientprocessorienterat arbetssätt. Detta utvecklingsarbete är en central del av genomförandet av förslagen i den nationella cancerstrategin.

2 w w w. s k a n e. s e / r c c Uppdraget ”Förverkliga förslagen i den nationella cancerstrategin…”

3 w w w. s k a n e. s e / r c c Fem övergripande mål för den nationella cancerstrategin: Minska risken för insjuknande i cancer Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

4 w w w. s k a n e. s e / r c c Förutsättningar… …..för utveckling av RCC syd

5 w w w. s k a n e. s e / r c c Förutsättningar för utveckling av RCC syd: Baseras på den nationella cancerstrategin Utgår från projektförslaget 2010 till RCC syd Samverkansavtal 2010 mellan landsting och regioner Statsbidrag för etablering Statsbidrag beviljat för ”Uppföljning och utvärdering av ny styrmodell för regionalt cancercentrum i södra sjukvårdsregionen

6 w w w. s k a n e. s e / r c c Nyckelbegrepp

7 w w w. s k a n e. s e / r c c Nyckelbegrepp: Utveckla sammanhållna patientprocesser Stärka klinisk forskning och forskningssamverkan Stärka rekrytering och kompetensutveckling Patientfokusering Fördjupad samverkan med patientföreträdare Ett förändrat arbetssätt Ett virtuellt center för södra sjukvårdsregionen Samverkan med andra regionala cancercentra

8 w w w. s k a n e. s e / r c c Handlingsplan

9 w w w. s k a n e. s e / r c c Kommunikation Patientprocesser Forskning och utveckling Handlingsplan:

10 w w w. s k a n e. s e / r c c Vi utvecklar RCC syd genom… Dialog

11 w w w. s k a n e. s e / r c c Skapa förståelse och intresse för RCC syd Kommunikation Mål

12 w w w. s k a n e. s e / r c c Kommunikation Med Patienter/patientorganisationer Beslutsfattare i hälso- och sjukvården Professioner Akademin RCC väst

13 w w w. s k a n e. s e / r c c Kommunikation Aktiviteter Nätverk för kommunikation inom ingående landsting och Region Skåne, samt med RCC väst. Utveckling av Webbplats ”Regionalt cancercentrum syd” www.skane.se/rcc www.skane.se/rcc Nyhetsbrev via sms eller e-post Brukarsamverkan Kommunikationsplan/strategi för RCC syd

14 w w w. s k a n e. s e / r c c Patientprocessarbetet

15 w w w. s k a n e. s e / r c c Patientprocessarbetet –Engagera verksamheten –Kommunicera arbetssätt och planering –Komma igång

16 w w w. s k a n e. s e / r c c Engagera verksamheten –Engagera personer i utvecklingsarbetet Lokala team Lokala och regionala patientprocessledare Påskynda utvidgning till fler patientprocesser Engagera vårdprogramgrupperna –Erbjuda dialoger med nyckelpersoner –Marknadsföra kommunikationsinsatserna Patientprocessarbetet

17 w w w. s k a n e. s e / r c c Kommunicera arbetssätt och planering –Beskrivning av arbetssättet, önskemål om uppgifter på lokala patientprocessledare/deltagare i lokala ledningsteam. –Önskan om förslag på regionala patientprocessledare, för de fem första processerna. –Dialoger med ledningsgrupper, divisionschefer och verksamhetschefer. –Information om uppföljnings-/utvärderingsprojektet i samarbete med KEFU. Patientprocessarbetet

18 w w w. s k a n e. s e / r c c Lokalt team

19 w w w. s k a n e. s e / r c c Lokalt team Komplexiteten i dagens cancersjukvård innebär att ett flertal specialiteter och olika professioner alltid är involverade i en enskild patients vårdprocess Alla som deltar i detta arbete utför utifrån patientens perspektiv ett lagarbete, och ingår i ett multidisciplinärt-multiprofessionellt team, (MMT) Utvecklingsarbetet startar i det lokala teamet

20 w w w. s k a n e. s e / r c c Lokalt ledningsteam

21 w w w. s k a n e. s e / r c c Det lokala ledningsteamet leder och samordnar de lokala patientprocesserna Ledningsteamet utgår från det multidisciplinära- multiprofessionella teamet (MMT) och består av representanter från primärvård, sjukhusvård med berörda kliniker/enheter och kommunal hälso- och sjukvård Lokalt ledningsteam

22 w w w. s k a n e. s e / r c c Lokal patientprocessledare

23 w w w. s k a n e. s e / r c c Lokal patientprocessledare Den lokala patientprocessledaren leder det lokala teamet och är utsedd av förvaltningschefen med ett tydligt mandat Den lokala patientprocessledaren förfogar inte över alla resurser i det processflöde som han/hon har att hålla ihop och utveckla Det är därför viktigt att skapa ett engagemang och deltagande hos alla berörda i processen

24 w w w. s k a n e. s e / r c c Den lokala patientprocessledaren ska kontinuerligt ha kontakt med och informera den ordinarie lednings- /klinikorganisationen kring genomförandet av uppdraget Den lokala patientprocessledaren bör utöver sina generella och specifika ledaregenskaper också ha en god legitimitet hos berörda förvaltningsledningar, liksom hos berörda professioner och övriga medarbetare. Behöver inte vara läkare Lokal patientprocessledare

25 w w w. s k a n e. s e / r c c Regional patientprocessledare

26 w w w. s k a n e. s e / r c c Regional patientprocessledare behövs för samordningen av de olika cancerprocesserna. Som regional patientprocessledare kommer man att vara ett viktigt stöd i genomförandet av det lokala uppdraget. Uppdraget kräver nära kontakt med de professionella nätverk och grupperingar som finns inom området, såväl regionalt, nationellt som internationellt. I uppdraget ingår också en nära och regelbunden samverkan med andra regionala cancercentra. Regional patientprocessledare

27 w w w. s k a n e. s e / r c c Arbetar på uppdrag av och har ekonomiskt stöd från RCC syd för arbetet Regional patientprocessledare ska vara erfaren läkare med god kunskap och inblick i olika delar av vårdprocessen och erfarenhet av vårdprogramarbete Som regional patientprocessledare ska man ha god kännedom om aktuella forskningsområden Uppdraget tillsätts av RCC och omfattar 20% Uppdraget som regional patientprocessledare kan normalt inte kombineras med att vara lokal patientprocessledare. Regional patientprocessledare

28 w w w. s k a n e. s e / r c c Brukarsamverkan

29 w w w. s k a n e. s e / r c c Brukarsamverkan: Det är viktigt att synpunkter från brukar- och patientföreträdare ingår och blir en naturlig del i utvecklingen av patientprocessen Den inom södra sjukvårdsregionen uppbyggda strukturen med cancerprofilerade patientföreningar och nätverk kommer att utgöra basen för denna brukarsamverkan

30 w w w. s k a n e. s e / r c c 8/11: Styrgruppsmöte. 15/11: Projektledningsgruppmöte. 6/12: Regional konferens med Socialdepartementet om kriterier för RCC syd. 6/12: Socialdepartementet i samarbete med RCC syd träffar berörda patientföreningar. 17/12: Träff med lokala och regionala patientprocessledar för de fem första processerna. Kalendermöten: www.skane.se/kalenderwww.skane.se/kalender Tidplan hösten 2010


Ladda ner ppt "W w w. s k a n e. s e / r c c Regionalt cancercentrum syd - ett projekt för hela Södra sjukvårdsregionen! En central uppgift för Regionalt cancercentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser