Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mälardalens kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd MKHV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mälardalens kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd MKHV"— Presentationens avskrift:

1 Mälardalens kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd MKHV
Datum mm

2 Om MKHV Är ett samarbete med Samhällskontraktet, d.v.s. Eskilstuna kommun, Västerås stad och MDH. Projektets målsättning är att öka och förbättra samverkan mellan parterna. Det övergripande målet med MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheter, utbildningar och forskning inom området hälsa, välfärd och socialt arbete.

3 Syftet Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för samverkan inom hälsa, välfärd och socialt arbete för att uppnå samordningsvinster, tydliga kontaktvägar, goda förutsättningar för Kompetensutveckling/kompetens- försörjning samt kvalitetsutveckling inom verksamheterna.

4 Tjänster Projektet MKHV är initialt tidsbegränsat till perioden mellan den 1 januari - 31 december Till projektet ingår tre personer med följande uppdrag: Verksamhetsledare 50 % Samordnare profession och VFU-handläggning 50 % Samordnare forskning och utveckling 50 %

5 Verksamhetsledare Ska ansvara för MKHV:s verksamhet gentemot dess styrgrupp och Samhälls- kontraktets styrelse. Ska bygga upp kompetenscentret i enlighet med verksamhetsplan och de beslut som fattas av Samhällskontraktets styrelse och MKHV:s styrgrupp. Ska ansvara för att planerade aktiviteter konkretiseras i handlingsplaner som fullföljs, utvärderas och kommuniceras via branschråd, handledarträffar och/eller andra forum. Ska arbeta för att MKHV bedrivs i jämlik samverkan med de ingående parterna. Ska bereda, föredra och dokumentera styrgruppens möten. Ska bereda och föredra MKHV-ärenden vid Samhällskontraktets styrelse. Ska representera och kommunicera MKHV i parternas organisationer och verka för att tydliggöra MKHV:s värde och nytta. Ska bereda och planera för fortsatt finansiering av MKHV.

6 Samordnare profession och VFU-handläggning
Uppdraget innebär att: samordna handläggningen av all verksamhetsförlagd utbildning inom HVV:s professionsutbildningar, samordna, anordna, vidareutveckla och vara samman- kallande till branschråden, planera för och genomföra handledardagar och handledarutbildningar, tillsammans med ”Samordnaren för Forskning och Utveckling” planera för seminarieverksamhet och medverka till spridning av resultat från forskning- och utvecklingsprojekt.

7 Samordnare Forskning och utveckling
Ska bygga upp en struktur för forsknings- och utvecklingsarbeten inom MKHV. Ska ansvara för att minst ytterligare fyra forsknings- och utvecklingsprojekt inom MKHV påbörjas under 2013. Ska samordna ansökningar av extern forskningsfinansiering inom ramen för MKHV’s verksamhet. Ska samla in pågående forsknings- och utvecklingsprojekt som har sin bas i parternas verksamheter i MKHV. Ska bygga upp en struktur för samordning av examensarbeten som utförs i parternas verksamhet, Ska initiera och samordna aktiviteter för att öka forskningsbasen i parternas verksamheter. Ska tillsammans med ”Samordnare profession och VFU-handläggning” planera för seminarieverksamhet och medverka till spridning av resultat från forskning- och utvecklingsprojekt.


Ladda ner ppt "Mälardalens kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd MKHV"

Liknande presentationer


Google-annonser