Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RCC Norr RCC Uppsala-Örebro RCC Stockholm-Gotland RCC Väst RCC Öst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RCC Norr RCC Uppsala-Örebro RCC Stockholm-Gotland RCC Väst RCC Öst"— Presentationens avskrift:

1 RCC Norr RCC Uppsala-Örebro RCC Stockholm-Gotland RCC Väst RCC Öst RCC Syd

2 Målsättning Minska risken att insjukna i cancer
Öka kvaliteten i cancervården från ett patientperspektiv Förlänga överlevnaden och öka livskvaliteten Minska regionala skíllnader i överlevnadstid Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i sjuklighet och dödlighet

3 Tio kriterier karakteriserar arbetet
Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Vårdprocesser Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård Patientens ställning i cancervården Utbildning och kompetensförsörjning Kunskapsstyrning Klinisk cancerforskning och innovation Ledningsfunktion, samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Nivåstrukturering

4 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer
Kartläggning av riskbeteende - Riktade preventionsprojekt Aktivt deltagande i screening Diagnostiskt centrum

5 Vårdprocesser Patientprocessen en röd tråd Utbildning i processarbete och utvärdering av genomfört arbete Indikatorer, målnivåer och öppen redovisning av nyckeltal

6 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård
Implementering av vårdprogram Flerspråkig information om psykosocialt stöd och rehabilitering Samordnad bedömning av rehabiliteringsbehov och tillgång till rehabilitering Kartläggning av den palliativa vården Utveckling av avancerad vård i hemmet

7 Patientens ställning i cancervården
Patientföreträdarutbildning och forskningspartners Tillvaratagande av patient- och närståendeupplevelser Utbildning av kontaktsjuksköterskor och vidareutveckling av kontaktsjuksköterskans roll Min vårdplan Möjlighet till second opinion Unga vuxnas särskilda behov

8 Utbildning och kompetensförsörjning
Kartläggning av utbildningsbehov och kompetensbehov Kunskapsstyrning Öppen redovisning och populärvetenskaplig presentation Patientrapporterade mått och seneffekter efter cancerbehandling

9 Klinisk cancerforskning och innovation
Klinisk registerforskning Ökat deltagande i kliniska studier Gemensam biobanksstruktur

10 Ledningsfunktion, samverkan och
uppföljning av cancervårdens kvalitet Ledningsfunktion och RCC-samverkan Uppföljning av cancervårdens kvalitet Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Strategisk utvecklingsplan 2013

11 Vem arbetar på RCC syd? Chef/stf chef/projektsamordnare 3
Forskningssamordnare 1 Verksamhetsutvecklare 2 Kommunikatör IT-utvecklare Data managers Statistiker Monitorer (läkarsekr/ssk) 10 Regionala processledare 15

12 Använd hemsidan!


Ladda ner ppt "RCC Norr RCC Uppsala-Örebro RCC Stockholm-Gotland RCC Väst RCC Öst"

Liknande presentationer


Google-annonser