Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning April 2013 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning April 2013 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle."— Presentationens avskrift:

1 Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning April Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle. Var även noga med information om vilka diagnosperioder som redovisas samt när datauttaget utfördes.

2 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Väntetid från första vårdkontakt * till behandlingsstart (operation, cytostatika-, endokrin- eller strålbehandling) *När patient söker för symptom (kan vara på vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning) eller datum för mammografi. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

3 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

4 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

5 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

6 HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

7 HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

8 HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

9 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

10 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

11 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

12 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

13 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

14 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

15 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

16 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

17 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

18 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

19 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

20 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

21 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

22 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

23 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

24 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

25 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

26 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

27 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

28 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice BRÖSTCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

29 HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

30 HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

31 HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice HJÄRNTUMÖR – Högmaligna gliom Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

32 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

33 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

34 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

35 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

36 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice KOLONCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

37 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

38 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice LUNGCANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

39 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

40 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice PROSTATACANCER Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

41 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Kontaktsjuksköterska i cancervården RCC:s uppdrag är bland annat att uppfylla den nationella cancerstrategins olika mål, så som att öka patientinflytandet. Under 2012 gjordes en kartläggning av kontaktsjuksköterskor på regionens nio sjukhus och det bildades ett nätverk med kontaktsjuksköterskor. Syftet är att förbättra samarbetet mellan kontaktsjuksköterskor och sjukhusen för att underlätta kommunikationen mellan olika vårdgivare. Syftet är också att trygga omvårdnaden av cancerpatienter och deras närstående. Målet med kontaktsjuksköterskefunktionen och multidisciplinära konferenser är att alla patienter ska få ett förbättrat flerprofessionellt omhändertagande och då är kontaktsjuksköterskan en viktig länk. Detta är också ett led i att möta ett av sydöstra sjukvårdsregionens sex löften till cancerpatienter. Under april 2013 har man identifierat 198 sjukstöterskor i regionen som fått denna roll och helt eller delvis uppfyller fastslagna kriterier enligt SKL: Kontaktsjuksköterskan är tydligt namngiven för patienten har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig informerar om kommande steg förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion vägleder till psykosocialt stöd vid behov säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård bevakar aktivt ledtider  Kontaktsjukskötersk​an har dessutom ett tydligt skriftligt uppdrag kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra) ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

42 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Kontaktsjuksköterska i cancervården – kartläggning* *Kartorna finns på: Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur kvalitetsregistret i INCA

43 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god vård oavsett bostadsort Täckningsgrad i Svenska palliativregistret, per län och kvartal Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur Svenska palliativregistret

44 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god vård oavsett bostadsort Graden av måluppfyllelse* för cancerpatienter i sydöstra regionen Utgångsläge * Målnivåer för ett antal indikatorer finns i registret t.ex. brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsobedömning, förekomst av trycksår, information till när stående, efterlevandesamtal, närvaro och önskemål om vårdplats. Diagrammen visar graden av måluppfyllelse (resultat/mål) på den avlidne cancerpatientens folkbokföringsort oavsett var vården i livets slutskede skedde. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April Datauttag gjordes ur Svenska palliativregistret

45 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Cervixcancerprevention Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April

46 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Bröstcancerscreening Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April

47 Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April - 2013
LÖFTE 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet En regional klinisk cancerforskningssamordnare på RCC Sydöst har fått uppdraget att arbeta med dessa riktlinjer. De primära målen är att: inventera regionens kliniska cancerforskning bilda nätverk stimulera en ökad forskningsaktivitet i regionen I regionen har det identifieras ca 69 forskare och 42 doktorander som kan räknas till området klinisk cancerforskning. De senaste fem åren har 40 doktorander disputerat. RCC Sydöst har under våren 2013 bildat ett forskningsråd bestående av nio deltagare med representanter från hela regionen med bred vetenskaplig bakgrund med syfte att stärka koordination mellan experimentell, transnationell och klinisk cancerforskning. Målet med rådet är att under 2013 fastställa en strategisk plan för framtida samordning av regionens cancerforskning, där mötesplatser för forskare i regionen bör prioriteras för att initiera nya forskningsprojekt med deltagare från flera delar av regionen. Frågor angående patientnära forskning inom cancerområdet ska prioriteras och underlättas i regionen. Behov finns att utveckla nya forskningsplattformar. Ett exempel är att sjösätta en gemensam regional klinisk prövningsenhet för nya mediciner och behandlingsmetoder för att stimulera till att en ökande andel patienter får möjlighet att delta i angelägen klinisk forskning och utveckling, oavsett bostadsort. Löften till cancerpatienter – resultatredovisning April


Ladda ner ppt "Löfte till cancerpatienter - resultatredovisning April 2013 Använd gärna bilder och/eller text från dessa rapporter men ange referens vid varje tillfälle."

Liknande presentationer


Google-annonser