Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cancerrehabiliteringsprojektet HSH

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cancerrehabiliteringsprojektet HSH"— Presentationens avskrift:

1 Cancerrehabiliteringsprojektet HSH

2 Projektgrupp Projektledare Patrik Göransson psykolog
Åse Ljunggren psykolog Liselotte Wahlbeck sjukgymnast Jörgen Franzén sjukhuspräst Monika Nilsson sjuksköterska Marianne Sundkvist arbetsterapeut Elinore Börjesson kurator

3 Projektets syfte Jämlikhet och patientfokuserad rehabilitering i hela vårdkedjan oberoende av cancerform och kliniktillhörighet. Tydligt patient- och närståendefokus. Cancerrehabilitering integrerad del i varje cancerprocess. Sjukhusövergripande specialistresurser och kompetens för cancerrehabilitering.

4 Patientprocesser cancersjukdom Akut/Förebyggande rehabilitering
eventuell palliativ fas diagn start beh avslut beh kronisk fas Patientprocesser cancersjukdom Akut/Förebyggande rehabilitering Rehabilitering efter behandling utredn Särskilda behov Avancerade behov Grundläggande behov Mycket avancerat

5 Detta har vi gjort Vi har bildat ett cancerrehabiliteringsteam som arbetar sjukhusövergripande. Skapat ett sjukhusövergripande nätverk för cancerrehabiliteringsfrågor. Tagit fram en basutbildning i integrerad cancerrehabilitering.

6 Tagit fram en journaltyp för dokumentation av cancerrehabiliteringsplanen.
Upprättat en blogg och en Face Book-sida för dialog och transparens. Tagit fram rutiner och mallar för att stötta arbetet med att bedöma rehabiliteringsbehov.

7 Vad händer nu ? Rehabkliniken HSH
Cancerrehabiliteringsteam – sjukhusövergripande specialistteam Teammedlemmar Konsulter

8 Teamets uppdrag Råd, stöd och konsultation till medicinsk personal.
Utbildning och tillhandahållande av information kring cancerrehabilitering. Bedömning, samordning och teambedömning vid komplexa rehabiliteringsbehov. Guidning och lotsning till olika instanser. Tillgång till internt och externt kontaktnät . Arbete för att få fram sjukhusövergripande verksamheter för patienter och närstående.

9 Planering 2013 Föreläsningsserie riktad till patienter och närstående.
Utveckla stödgrupper för patienter. Utveckla informationsträffar/stödgrupper för närstående i samarbete med kommunen. Samarbete med strategiska cancerenheten.

10 Skapa en webb-portal för cancerrehabilitering.
Fortsatt samarbete med nätverket av sjuksköterskor. Utbildningsinsatser till personal vid HSH erbjuds vid förfrågan.

11 Kuratorns arbete Alla avdelningar och mottagningar har namngiven kurator som kan kontaktas. Kuratorn eller andra i vårdteamet kan kontakta cancerrehabteamet vid komplexa ärende. Större kontaktnät av konsulter.

12 Bedömningssamtal Synliggöra behov.
Stöd i ett samtal om rehabilitering. Patientens. Andra länders erfarenheter. Kuratorns roll.

13

14 Vad, vem och när? Förslag till rutin. Sjukhusövergripande?
Spridning till hela vårdkedjan?

15 Kontaktuppgifter Teamets telefon 035-147800
blogg.regionhalland.se/cancerrehabilitering

16 Cancerrehabilitering
Regionalt vårdprogram- RCC syd Nationellt vårdprogram Perspektiv på onkologisk vård Maria Hellbom och Bibbi Thomé (2011)

17


Ladda ner ppt "Cancerrehabiliteringsprojektet HSH"

Liknande presentationer


Google-annonser