Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

130208.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "130208."— Presentationens avskrift:

1 130208

2 SVPL Texten i vårdprogrammet är uppdaterad.
SVPL är patientens möte med kommunen. Vi på sjukhuset bidrar med lokal och information. Läkaren kan besluta om när patienten inte längre behöver vård på sjukhus – inte hur kommunen ska möta patientens behov efter utskrivningen. Tips för sjuksköterskan finns på hemsidan!

3 Teamarbete

4 Multiprofessionellt team Hur är det inom onkologi?
Gemensam värdegrund Definierat uppdrag Hög kompetens i kunskapsfältet Regelbundna teamträffar Sekretess utåt - delad information ”inåt” Alltid sjuksköterska, läkare och ytterligare minst en profession representerad i teamet Ingår kurator i teamet?

5 Smärtbehandling med fentanyl och gabapentin fungerar relativt väl.
Bengt-Åke 57 år Egen företagare, hustru och 4 barn. Blåscancer sedan ett par år. Opererad, cytostatikabehandlad, strålbehandlad. Nu lokal växt, ytterligare onkologisk behandling ej möjlig. Tumörpåverkan på flera organ i lilla bäckenet. Tilltagande tendens till svullet högerben. P-katetrar bilat, ibland blödning via uretra. Smärtbehandling med fentanyl och gabapentin fungerar relativt väl. För 4 dagar sedan talat med sin behandlande onkolog, och då fått klart för sig att ytterligare behandling för att påverka tumören inte finns. I natt inskriven från akuten på grund av blödning. Transfunderad, just nu blöder det inte. Ytterligare behandling planeras inte. Verkar dämpad och trött när Ni möter honom vid förmiddagsronden. Hustrun sitter vid hans sida och ser rädd ut. Hur förhåller vi oss till hustrun?

6

7 Kontaktssjuksköterska

8 Vårdprogram Understödjande cancervård/supportive care www.oc.gu.se
Patienten skall alltid veta till vem eller vart han/hon kan vända sig vid behov av hjälp och stöd när det gäller cancersjukdomen. Denna information ska ges muntligt och skriftligt. Patienten skall från diagnos och därefter kontinuerligt ha en muntlig och skriftlig information om vem som är kontaktsjuksköterska, samt hur läkare och kurator kan nås. (vp) När patienten inte längre har aktiv sjukdom och all uppföljning är avslutad, skall patienten informeras om detta. Vid detta tillfälle skall (med patientens medgivande) information om canceruppföljningens avslutning sändas till patientens läkare i primärvården.(vp)

9 3. Kssk ska ha uppdrag som reglerar innehåll och avgränsningar
3. Kssk ska ha uppdrag som reglerar innehåll och avgränsningar. Uppdraget skall vara skriftligt dokumenterat. 4. Patient/närstående ska informeras av kssk om tillgänglighet och kontaktens innehåll. Informationen ska vara muntlig och skriftlig. Informationsöverlämnadet skall dokumenteras i patientjournalen på ett sätt som möjliggör kvalitetssäkring. 5. Patient/närstående skall kunna nå kssk via telefon vid minst 2 angivna telefontider per vecka. Det ska vara direktnummer. Patienten/den närstående ska alltid ha information om vart han/hon ska vända sig på andra tider än telefontid, i akuta situationer, och utanför kontorstid.

10 När du behöver kontakt Från och med nu är du inskriven vid onkologiska mottagningen på Sahlgrenska sjukhuset. Om du behöver fråga om råd eller meddela oss något kan du under vardagar ringa oss direkt. Om du har frågor beträffande andra hälsoproblem än cancer hänvisas du till vårdcentralen eller din ordinarie läkare. Du kan fråga efter din kontaktsjuksköterska…………………………….telefon , telefontid alla vardagar. Du kan övriga tider lämna meddelande på telefonsvarare, , eller fax Behöver du kontakt med läkaren……………………………..kan sjuksköterskan förmedla detta och ge dig besked om när läkaren kan ringa upp. Behöver du kontakt med kuratorn,……………………………kan sjuksköterskan förmedla detta och ge besked om hur och när du kan träffa kuratorn. Du kan också ringa kuratorn direkt måndag-onsdag 9-12, telefon I de fall din kontaktsjuksköterska, läkare eller kurator inte är i tjänst, kommer någon av kollegorna på kliniken att hjälpa dig. Om det inträffar något akut under andra tider kan du kontakta avdelning xx, telefon , där det dygnet runt finns sjuksköterskor som kan ge råd. Datum och underskrift

11 7. Kssk bör vara en namngiven person, men i undantagsfall (deltider mm) kan högst två kssk dela ansvaret. 8. Varje kssk ska ha en uppdaterad lista över vilka patienter uppdraget omfattar.

12 När du behöver kontakt Den planerade uppföljningen på onkologiska mottagningen på Sahlgrenska sjukhuset är nu avslutad. Uppföljningen vad beträffar cancer kommer att ske på kvinnomottagningen på xx sjukhus. Din läkare har fått information om ditt aktuella hälsotillstånd, och din kontaktsjuksköterska, Fredrika Bremer, har lovat höra av sig till dig inom en vecka. Om du dessförinnan har frågor kan du kontakta vår mottagning som hittills. Vi sänder också inom kort medicinsk information till Bullerbyns vårdcentral för kännedom. Datum och underskrift

13 Team Autonomi/paternalism
Att lägga hela ansvaret för initiativ till kuratorskontakt på patienten är fel. Att rutinmässigt kalla alla patienter till kuratorssamtal är fel. Varje mottagning/enhet måste utarbeta rutiner för att det ska bli så rätt som möjligt.

14 Gränssättning Kuratorn och patienten/den närstående ska själva ha förtroendet att avgöra hur uppföljningen ska se ut. De antal timmar kurator som mottagningen disponerar ska fördelas så att stödet till patienterna inte blir orättvist eller slumpartat. När teamet beslutat (=läkaren har veto!) att avsluta uppföljningen blir det inte bra om kuratorn ändå fortsätter. Eller? Gränssättningsfrågor lämpar sig väl för samråd i teamet!

15 Vårdplan Patienten ska i större utsträckning än idag involveras i upprättandet av en plan för kommande vård. Planen ska upprättas i samråd, och erbjudas patienten i skriftlig form. Hur ska kuratorns planer infogas i planen? Det går nog inte om man inte har teamträffar!


Ladda ner ppt "130208."

Liknande presentationer


Google-annonser