Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal"— Presentationens avskrift:

1 modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal
Läkare till läkare Kurs i SBAR modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal Börja kursen

2 Inledning SBAR Kurs i SBAR
Varje gång som muntlig information ska överföras från en person till en annan riskerar den att på ett eller annat vis förändras. Missförstånd eller missar i informationsöverföringen är den vanligaste orsaken till att det blir fel och att patienter skadas i vården. Genom att använda sig av SBAR kan man lämna och ta emot viktig information på ett strukturerat och snabbt sätt. Det underlättar dessutom för mottagaren eftersom han/hon vet i vilken ordning informationen kommer. Tillbaka Situation

3 Vi börjar med S som står för situation
Kurs i SBAR Vi börjar med S som står för situation S Situation B Bakgrund A Aktuellt tillstånd R Rekommen-dation Tillbaka Läs om Situation

4 Situation Läkare till läkare Kurs i SBAR
Vid kontakt mellan två personer i en akut situation är det viktigt att du fattar dig kort. Informera sedan om patientens namn, ålder och ange eventuellt patientens personnummer. Börja med att berätta vad du heter, vad du har för titel och inom vilken enhet du jobbar. Du kan börja samtalet med meningen: ”Jag kontaktar dig därför att…” Tillbaka Se film om Situation

5 Situation - Läkare till läkare
Kurs i SBAR Situation - Läkare till läkare Tillbaka Gå vidare till Bakgrund

6 Vi fortsätter med B som står för bakgrund
Kurs i SBAR Vi fortsätter med B som står för bakgrund S Situation B Bakgrund A Aktuellt tillstånd R Rekommen-dation Tillbaka Läs om Bakgrund

7 Bakgrund Läkare till läkare Kurs i SBAR
För att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu, lämnar du en kortfattad och relevant sjukhistoria. av betydelse. Ge en rapport om aktuella problem och behandlingar fram tills nu. Det är viktigt att berätta om eventuell allergi eller smittorisk. Informera om tidigare och nuvarande sjukdomar Tillbaka Se film om Bakgrund

8 Bakgrund - Läkare till läkare
Kurs i SBAR Bakgrund - Läkare till läkare Tillbaka Gå vidare till Aktuellt tillstånd

9 A står för Aktuellt tillstånd
Kurs i SBAR A står för Aktuellt tillstånd S Situation B Bakgrund A Aktuellt tillstånd R Rekommen-dation Tillbaka Läs om Aktuellt tillstånd

10 Aktuellt tillstånd Läkare till läkare Kurs i SBAR
För att rapportera om aktuellt tillstånd anger du information kring följande: temperatur, hud, färg, buk, urinproduktion och yttre skador. Avsluta genom att ge din bedömning av fallet: Luftväg, andning, puls, blodtryck, saturation, medvetandegrad, smärta, orienterad till tid/rum/person, ”Jag tror att problemet/anledningen till patientens tillstånd är…” Tillbaka Se film om Aktuellt tillstånd

11 Aktuellt tillstånd - Läkare till läkare
Kurs i SBAR Aktuellt tillstånd - Läkare till läkare Tillbaka Gå vidare till Rekommendation

12 Och till sist, R står för rekommendation
Kurs i SBAR Och till sist, R står för rekommendation S Situation B Bakgrund A Aktuellt tillstånd R Rekommen-dation Tillbaka Läs om Rekommendation

13 Rekommendation Läkare till läkare Kurs i SBAR
Nu är det dags att ge din rekommendation ”Därför föreslår jag…” När du har rapporterat all information om patienten kan eventuella frågor ställas. Ange åtgärd: Omedelbar handläggning, övervakning/överflyttning, utredning eller behandling. Om allt är klart är det viktigt att ni avslutar samtalet med en bekräftelse på kommunikationen. ”Är vi överens?” Uppge inom vilken tidsram åtgärden ska ske. ”Hur ofta ska jag…? Hur länge…? När ska jag ta kontakt igen…?” När rapporten är klar har ansvaret lämnats över till nästa läkare. Tillbaka Se film om Rekommendation

14 Rekommendation - Läkare till läkare
Kurs i SBAR Rekommendation - Läkare till läkare Tillbaka Sammanfattning

15 Sammanfattning Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation
Kurs i SBAR Sammanfattning SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktig information strukturerat och snabbt. Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd  SBAR står för: Rekommendation Tillbaka Slutför kursen

16 Skapad för Skånes universitetssjukhus 2010, av Neurologiska klinikens utbildningsredaktion
Källa: Svenska patientsäkerhetsföreningen Kurs i SBAR slutförd - modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal


Ladda ner ppt "modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal"

Liknande presentationer


Google-annonser