Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elisabet Londos Överläkare, docent Neuropsykiatriska kliniken, Malmö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elisabet Londos Överläkare, docent Neuropsykiatriska kliniken, Malmö"— Presentationens avskrift:

1 "Examination av valbar kurs på läkarutbildningen med inriktning på tredje uppgiften"
Elisabet Londos Överläkare, docent Neuropsykiatriska kliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus

2 "Examination av valbar kurs på läkarutbildningen med inriktning på tredje uppgiften"
Elisabet Londos Överläkare, docent Neuropsykiatriska kliniken, Malmö Skånes UNIVERSITETSSJUKHUS

3 Universitets sjukhus Undervisning Forskning/Utveckling Sjukvård

4 Universitets sjukhus Utbildning Forskning Sjukvård Tredje uppgiften

5 Universitet och högskolor…
…….skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Högskolelagen 1997

6 Valbar kurs 5 v på termin 9 Läkarprogrammet
”Kognitiva sjukdomar – gränslandet mellan neurologi och demenssjukdomar” Valbar kurs 5 v på termin 9 Läkarprogrammet

7 Syfte: Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper avseende förståelsen för hur sjukdomar som drabbar hjärnan leder till kognitiva symptom =tänkande

8 Förväntade studieresultat:
Att utifrån praktiska, teoretiska undervisningsmoment samt stöd i vetenskaplig litteratur kunna redogöra för de olika demenssjukdomarna, förklara och reflektera över symtom i förhållande till sjukdom och patofysiologi undersöka kognition praktiskt, ställa upp en hypotes angående hjärnskadeprofil, teoretisera och ställa preliminär demensdiagnos

9 Förväntade studieresultat:
Att utifrån praktiska, teoretiska undervisningsmoment samt stöd i vetenskaplig litteratur kunna reflektera över vilken behandling som är lämpligast för patienten (farmakologiskt, rehabilitering eller annan) generera praktisk förståelse för riskfaktorer och skyddande faktorer utifrån aktuell demens och kognitionskunskap

10 Skriftlig, muntlig, praktisk.
Examination: Skriftlig, muntlig, praktisk.

11 Del 1:I individuellt case:
Träffa och undersöka en inneliggande patient på avdelningen: Genomföra kognitiva tester. Observera beteende, yttre faktorer. Koppla till kognition (analys). Skriv ner kortfattat, ½-1 A4 sida. Målsättningen: att utifrån enkla test, anamnes komma fram till en hjärnskadehypotes. Sedan kan undersökningsresultat från ex vis hjärnavbildning jämföras med hypotesen. Redovisa case på gemensam kandidatrond. praktiskt skriftligt muntligt

12 Forskning/Utveckling Sjukvård
Kunskapen återförs efteråt till avdelningens personal eller genom att någon t ex ansvarig läkare/ underläkare/ sjuksköterska/kontaktperson är närvarande vid presentationen. Undervisning Forskning/Utveckling Sjukvård

13 Del2: Valbar projektuppgift
föreläsa för anhöriga eller på ett demensboende och där göra en begriplig omskrivning/tolkning av information om demenssjukdomar skapa/utforma en informationsbroschyr för patienter och anhöriga om demenssjukdomar eller någon särskild aspekt gå igenom och skriva om någon aspekt i patient/anhörigtidning för demens muntligt skriftligt skriftligt Undervisning Tredje uppgiften

14 Exempel

15 för anhöriga Jakob Andersson, Liv Lomax, Iris Zahirovic
Föredrag för anhöriggrupp Demens Bild för anhöriga Jakob Andersson, Liv Lomax, Iris Zahirovic

16 Informationsmaterial

17 Artiklar i anhörigtidning

18 Forts del 2: Valbar projektuppgift
komponera och genomföra tillagning av en middag med ingredienser som skyddar mot demens – med referenser i menyn praktiskt skriftligt muntligt MÅL generera praktisk förståelse för riskfaktorer och skyddande faktorer utifrån aktuell demens och kognitionskunskap

19 Menyer

20 Menyer

21 Ur utvärderingarna: ”Mycket trevlig examination som jag gjorde med stor glädje (vilket annars sällan sker…)

22 Utvärderingar ”Kursen som helhet 1-6” ”Uppgifterna vid examinationen
5,9 5,7 5,8 5,9 6,0 5,3 5,8 ”Uppgifterna vid examinationen var relevanta för att bedöma om kursmålen uppfyllts 1-6” 5,4 5,3 5,3 5,9 5,2 4,4 5,4

23 Det viktigaste är hur vi med vår kunskap når mottagaren för sjukvård
Undervisning Forskning/Utveckling Sjukvård Tredje uppgiften

24 Den viktigaste examinationen…
Exempel på s från studenter som beskriver hur de använt det de lärt sig på kursen när de träffat patienter på sina sommarvikariat och AT.

25 Tack för uppmärksamheten!
Elisabet Londos Överläkare, docent Neuropsykiatriska kliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus


Ladda ner ppt "Elisabet Londos Överläkare, docent Neuropsykiatriska kliniken, Malmö"

Liknande presentationer


Google-annonser