Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beteendemedicinsk prevention och behandling i utbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beteendemedicinsk prevention och behandling i utbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Beteendemedicinsk prevention och behandling i utbildningen
Konsensus - Kursbeskrivning

2 Referensgrupp Ulrika Lindmark
Pia Andersson Björn Axtelius Kåre Burhlin Pia Gabre Kajsa Henning-Abrahamsson AnnSofie Johannsen Ann-Christin Johansson Veronica Johansson Birgitta Jönsson Katarina Konradsson Ulrika Lindmark Jesper Lundgren Patricia de Palma Ingrid Rejnefelt  Agneta Stenebrand Nina Sundberg Katarina Wretlind Anders Wänman Kerstin Öhrn .

3 Socialstyrelsen: Nils Oscarson
Sveriges Tandhygienistförening: Yvonne Nyblom Sveriges Tandläkarförbund: Gunilla Klingberg, Åsa Hultén Svensk Samhällsodontologisk förening: Elisabeth Wärnberg Gerdin .

4 Beteendemedicinsk prevention och behandling kräver utbildad personal
Ha kunskap om: Den sjukdom som beteendet syftar till att påverka Kommunikationsmetod Teorier för beteendepåverkan Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.

5 Beteendemedicinsk prevention och behandling kräver utbildad personal
Ha praktisk färdighet i att: Delge kunskap Kommunicera Använda teoribaserade strategier för beteendepåverkan Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.

6 Vilken utbildning krävs?
Beteende- medicinsk prevention och behandling , Rådgivande samtal med uppföljning Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling

7 … rådgivande samtal och hälsofrämjande återkoppling
. Tandläkarutbildning eller Tandhygienistutbildning Grundkurs i psykologi och hälsokommunikation

8 … beteendemedicinsk prevention och behandling
Rådgivande samtal med uppföljning Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling

9 Den sjukdom som beteendet syftar till att påverka
Kunskaper Den sjukdom som beteendet syftar till att påverka Metod för kommunikation Tandläkarexamen Tandhygienistexamen Hälsokommunikation

10 Krav på särskild behörighet
Allmänklinisk kompetens! Klinisk tandvård, minst 2 år Hälsokommunikation Tandläkarexamen Tandhygienistexamen

11 Utbildning i beteendemedicinsk prevention och behandling
Hälsokommunikation Tandläkarexamen, 300 hp Tandhygienistexamen, 180 hp Klinisk tandvård, minst 2 år Beteende- medicin, 15 hp

12 Syfte att fördjupa kunskaper inom hälsokommunikation och beteendepåverkan och förutsätter att studenten har grundläggande kunskaper inom detta område

13 Beteendemedicin, 15 hp Fristående kurs på avancerad nivå
För personer med god baskunskap i odontologi/oral hälsa hälsokommunikation klinisk erfarenhet av tandvård

14 Aktiviteter som stöttar lärande
Lärandemål Kunskap och förståelse Färdighet och förmåga Värderingsförmåga och förhållningssätt Examination Aktiviteter som stöttar lärande Lärandemål

15 Kunskap och förståelse
Lärandemål Kunskap och förståelse redogöra för hälsopsykologiska och beteendemedicinska teorier och modeller med avseende på individers hälsobeteenden i relation till oral hälsa och tandvårdens arbete

16 Kunskap och förståelse
Lärandemål Kunskap och förståelse redogöra för vetenskapligt förankrade metoder för beteendeinriktad intervention vid prevention och behandling av tillstånd i mun och käkar

17 Lärandemål Färdighet och förmåga
identifiera patienter i behov av mer omfattande beteendeinriktad intervention inom området oral hälsa utifrån den enskilda patientens behov analysera, planera och genomföra beteendeinriktad intervention, baserad på beteendevetenskaplig teori och metod tillämpa, kritiskt värdera och systematiskt följa upp metoder för beteendeinriktad intervention

18 Värderingsförmåga och förhållningssätt
Lärandemål Värderingsförmåga och förhållningssätt visa ett reflekterat och respektfullt förhållningssätt till egna och andras, däribland patienters, värderingar, prioriteringar, erfarenheter och utgångspunkter

19 Värderingsförmåga och förhållningssätt
Lärandemål Värderingsförmåga och förhållningssätt Etiska aspekter Behov av kunskapsutveckling Likabehandling och mångfaldsaspekter

20 Innehåll Beteendemedicin som vetenskaplig disciplin och praktisk utövning Tandvårdens arbete med patienten i en bio-psyko-social kontext Hälsopsykologiska och beteendemedicinska teorier och modeller av betydelse för patientens medverkan i preventions- och behandlingsprogram Metoder och teorier för hälsopedagogik och hälsolitteracitet Metoder för patientcentrerad hälsofrämjande kommunikation

21 Innehåll Praktisk tillämpning av beteendemedicinska metoder för patientens medverkan i preventions- och behandlingsprogram Analys av patientens beteende i relation till tillstånd i mun och käkar Möjligheter för systematisk uppföljning i den kliniska vardagen, för en kunskapsgenererande praktik Fokusering på vetenskapligt förhållningssätt och kunskapsfördjupning genom självständighet i planering och tillämpning av metoder för beteendeinriktad intervention och systematisk uppföljning

22 Aktiviteter som stöttar lärande
Kvartsfart – tid för reflektion och uppföljning Grupparbeten, föreläsningar och seminarier Praktisk- klinisk tillämpning av beteendemedicinsk prevention och behandling i tandvården med reflektioner och fallredovisningar Litteratur

23 Formerna för bedömning
Bedömning under kursens gång samt summativt Samtliga mål examineras Komplexa kompetenser och förmågor ställer höga krav på valida examinationer Patientfall Seminarier, skriftliga examinationer

24 Utbildning i beteendemedicinsk prevention och behandling
medicin, 15 hp Klinisk tandvård, minst 2 år Hälsokommunikation Tandläkarexamen, 300 hp Tandhygienistexamen, 180 hp

25 Beteendemedicinsk prevention och behandling
Utbildad personal för att: Delge kunskap Kommunicera Använda teoribaserade strategier för beteendepåverkan Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.


Ladda ner ppt "Beteendemedicinsk prevention och behandling i utbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser