Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursintroduktion – Religionsdidaktik ht 2012. Här idag: Presentation kursen, deltagare, lärare Introduktion av kursen: Kursplan, litteraturlista, momentschema.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursintroduktion – Religionsdidaktik ht 2012. Här idag: Presentation kursen, deltagare, lärare Introduktion av kursen: Kursplan, litteraturlista, momentschema."— Presentationens avskrift:

1 Kursintroduktion – Religionsdidaktik ht 2012

2 Här idag: Presentation kursen, deltagare, lärare Introduktion av kursen: Kursplan, litteraturlista, momentschema Paus Religionsdidaktik Religionsdidaktiska forskningsfältet Uppsatsintroduktion

3 Kursplan – Religionsdidaktik Religionsdidaktik kan förstås som en praxisorienterad disciplin. Lärprocessen – där kunskaper, värderingar och handlingsmönster av religions- och livsförståelsemässig art förvärvas – är i förgrunden. Fokus: eleven, läraren och stoffet jfr momentschema

4 Delkurs 1: Metod och litteratur Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - beskriva det religionsdidaktiska forskningsfältet - beskriva några teorier relevanta för religionsdidaktiska studier - beskriva några metoder relevanta för religionsdidaktiska studier - fördjupat redogöra för och kritiskt diskutera något forskningsfält, någon teori och någon metod för religionsdidaktiska studier. - diskutera konsekvenser och tillämpning av uppmärksammade resultat och teorier med avseende på religionsdidaktisk yrkespraktik Målformuleringar (1. Metod & litteratur, 2. Uppsats)

5 Delkurs 2: Uppsats (arbetet påbörjas direkt men drar igång för fullt i v 45) Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - formulera och relevant avgränsa ett religionsdidaktiskt problem - beskriva det aktuella forskningsläget - välja och med relevanta metoder samla in ett material av lämpliga proportioner - kritiskt och systematiskt värdera och analysera materialet - strukturera, redogöra för samt diskutera resultat i relation till det beskrivna forskningsläget - uppvisa ett forskningsetiskt förhållningssätt - skriva en vetenskaplig uppsats enligt genrens formaliakrav Målformuleringar

6 Momentschema (Fokus; elev, lärare & stoff) VDagTidInnehållLitteraturLärare A. INTRODUKTION (Forskningsfält, teori, allm. uppsats) 35 Tor 08.15- 12.00 Allmän introduktion Religionsdidaktik Religionsdidaktiska forskningsfältet Uppsatsintroduktion Osbeck; s. 83-156 Backman: Översikt CO Fre08.15- 12.00 Teori för lärande Sem: Religionsdidaktik som forskningsfält/uppsatsidé B. ELEVEN I FOKUS Fortsättning – Se särskilt papper!! OBS! Studiegrupper! Arbetsuppgifter! Säljö Osbeck s. 83-156 CO

7 Litteraturlista Se separat papper!

8 Fastställda förväntningar Planering Genomförande... Vidare: * Religionsdidaktiska fo-fältet * Uppsatsintroduktion


Ladda ner ppt "Kursintroduktion – Religionsdidaktik ht 2012. Här idag: Presentation kursen, deltagare, lärare Introduktion av kursen: Kursplan, litteraturlista, momentschema."

Liknande presentationer


Google-annonser