Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtligt välkomna.  Kursintroduktion  Diskussion av läst litteratur  Inför nästa träff  Fika infaller vid väl valt tillfälle! Dagens program.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtligt välkomna.  Kursintroduktion  Diskussion av läst litteratur  Inför nästa träff  Fika infaller vid väl valt tillfälle! Dagens program."— Presentationens avskrift:

1 Hjärtligt välkomna

2  Kursintroduktion  Diskussion av läst litteratur  Inför nästa träff  Fika infaller vid väl valt tillfälle! Dagens program

3  Emma Johansson, kemiska institutionen & Rosendalsgymnasiet  Mikael Niva, IBG & Rosendalsgymnasiet  Ronny Alexandersson, IBG  Ni, med era erfarenheter

4 Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: planera, genomföra och utvärdera undervisning i kemi/biologi och naturkunskap utifrån aktuella styrdokument. kunna tolka och förstå skolelevers svårigheter i naturvetenskapliga begrepp och metoder (fokus på kemi, biologi och naturkunskap beroende på inriktning). genom olika examinationsformer bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i kemi/biologi och naturkunskap. visa förmåga att reflektera över medvetna didaktiska val inom kemi-, biologi- och naturkunskapsämnet och motivera dessa utifrån en analys av verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande. söka, sammanställa och tolka relevant vetenskaplig didaktisk litteratur.

5  samma kursmål som gäller för 7,5hp, samt genomföra ett utvecklingsprojekt inom kemi-, biologi- eller naturvetenskaps- undervisning baserat på forskningsresultat. Kursmål (för Ämnesdid…15hp)

6 Alla  Andersson B. (2008) Elevers tänkande och skolans naturvetenskap. Studentlitteratur. Lund.  Sjøberg S. (2005) Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Studentlitteratur. Lund.  Strömdahl H. (2002) Kommunicera naturvetenskap i skolan – några forskningsresultat. Studentlitteratur. Lund.  Pramling N & Säljö R. (2007) Scientific knowledge…J. of Educ Res 51:275- 295. -------------------------------------------------------------------  Jönsson A. (2005) Att bedöma naturvetenskapligt arbetssätt. Sid. 219-239. I Lindström L. och Lindberg V. “Pedagogisk bedömning – Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. HLS förlag. Stockholm  Wåhlin P. (2004) Likvärdig bedömning i kemi med hjälp av bl.a. rubrics. Skolverket  Samt vetenskapliga artiklar ------------------------------------------------------------------- Biologi/Naturkunskap  Ebert-May D och Hodder J. (2008) Pathways to scientific teaching. Sinauer Associates. Sunderland MA. USA Kemi  meddelas senare

7  Fyra träffar ◦ 22/1; kl. 13.15-15.00 Kursintroduktion mm (Sal 1) ◦ 12/2; kl. 8.30-12.00 Kursplaner, ämnesstoff och begreppsförståelse => avsnittsplanering (Sal 6; Sal 5 och Sal 4) ◦ 3/3; kl. 8.30-12.00 Bedömning och examination (olika undervisningsformer) (Sal 5) ◦ 16/3; kl. 13.00-16.00 Praktisk undervisning med elever från Gymnasiet år 1. Omarbetas och genomförs om möjligt under VFU:n: Återkoppling från medstudenter och elever. (Alla labsalar bokade – hela dagen) VFU-kursen börjar

8  Träff 1. Sjøberg (2005). Kap. 1,2 & 5.  Träff 2. Andersson (2008). ◦ Biologi: Kapitel 1-13. Pramling & Säljö (2007) ◦ Kemi: 1-6, 9, 14-16,19. Pramling & Säljö (2007)  Extra fokus på ditt avsnittsområde, men övriga kapitel gör att du kan ge mer konstruktiv kritik till medstudenter.  Träff 3. Sjøberg (2005). Kap. 3-4, 6-11 (diskuteras under träff). Jönsson A. (2005) och Wåhlin P. (2004) ◦ Mer litteratur i område bedömning kommer att komma  Träff 4. Alla litteratur är relevant vid utveckling av lektionen.  Strömdahl H. (2002). ◦ Boken läses enskilt under kursens gång och redovisas genom 2 A4:s referat. Boken lär också vara ett bra redskap när du motiverar lektionsupplägg mm. Läsning till:

9  Alla inlämningsuppgifter ska lämnas in för godkänt.  Gradering av betyg baseras på lektion träff 2 och träff 4.

10  http://www.ibg.uu.se/se/kurser2/1BG013- 14/index.html http://www.ibg.uu.se/se/kurser2/1BG013- 14/index.html Frågor?

11  Varför ska alla lära sig naturvetenskap?  Vad är didaktik?  Vad är din uppfattning om naturvetenskapens ställning i dagens samhälle?  Vad är en bra lärare? Diskussionsfrågor till dagens text

12 Nästa träff

13  Du ska planera en avsnitt i ett valt ämnesområde. Upplägget ska baseras på begreppsförståelse och missuppfattningar som finns beskrivna av Andersson, kursplaner, lärobok (lånas), samt annan relevant litteratur.  Du ska även jämföra hur kursplanernas innehåll speglas i några läroböcker.  Powerpoint-redovisning muntligt ca 10 minuter. Powerpoint kommer att läggas upp på hemsidan och du ska återkoppla på din egen under din VFU-period. Inför nästa träff

14 Gå in på skolverkets kursplanehemsida och gå vidare på relevant nivå.  http://www.skolverket.se/sb/d/2974 http://www.skolverket.se/sb/d/2974Kursplaner

15

16

17  Varför?  Vad?  Hur? -> Metodik  Syfte och variation  Styrmedel  Motivera ur didaktisk forskning

18  ekonomi*  nytta*  demokrati*  kultur*  sociala  *Sjöberg S. (2005). Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik

19 Forskningsmotiv för era val  ERIC  Pedagogiska inst. Göteborg  Litteraturen. t ex Andersson Styrmedelsmotiv för era val  Styrdokument  se länkar på hemsidan – lägg till bra sidor!


Ladda ner ppt "Hjärtligt välkomna.  Kursintroduktion  Diskussion av läst litteratur  Inför nästa träff  Fika infaller vid väl valt tillfälle! Dagens program."

Liknande presentationer


Google-annonser