Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning av muntlig produktion och interaktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning av muntlig produktion och interaktion"— Presentationens avskrift:

1 Bedömning av muntlig produktion och interaktion
D-kursen SFI

2 Muntlig produktion - tala
Berätta utifrån egna erfarenheter Tala självständigt Tala anpassat till situation och mottagare Tala begripligt Tala sammanhängande Tala med flyt

3 Forts. tala Enkel och fungerande retorisk struktur (man kan följa strukturen – introduktion, händelse, avslutning) Fungerande textbindning – sambandsord, t ex konjunktioner (=huvudsatser och bisatser) och substantiv/pronomen (min lärare/hon/Maja) Variation i ordval – Sverige/landet/här, adjektiv, använda synonymer, bygga ut satser) Precision i ordval – tycker/tror Enkla och mer avancerade grammatiska strukturer – huvudsatser, bisatser, varierande ordföljd Uttal: betoning, intonation, talhastighet, vokaler och konsonanter

4 Muntlig interaktion - diskutera
Delta aktivt i diskussionen Försöka komma överens Tala begripligt, sammanhängande och med flyt Använda fungerande strategier Föra samtalet framåt – framföra och efterfråga information, uttrycka och bemöta åsikter

5 Forts. diskutera Retorisk struktur (t ex jag tycker, därför att, för det första… dessutom…) Fungerande textbindning (huvudsatser/bisatser etc) Idiomatiskt (t ex ”jag håller inte med” är mer idiomatiskt än ”jag tycker att du har fel”) Variation och precision i ordval (ex dansakurs istället för danskurs, inleda meningar med något annat än subjekt) Uttal Källa: Skolverket


Ladda ner ppt "Bedömning av muntlig produktion och interaktion"

Liknande presentationer


Google-annonser