Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordklasser Substantiv Verb Pronomen Konjunktioner Adjektiv Adverb

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordklasser Substantiv Verb Pronomen Konjunktioner Adjektiv Adverb"— Presentationens avskrift:

1 Ordklasser Substantiv Verb Pronomen Konjunktioner Adjektiv Adverb
Interjektioner Räkneord Prepositioner

2 Substantiv en, ett eller flera framför
Exempel: boll, träd, hundar Konkreta boll, ros, tagg Abstrakta tanke, tid, försening Egennamn Jesper, Piteå, Marabou

3 Substantiv Singular Plural obestämd bestämd katt katten båt båten
äpple äpplet Plural obestämd bestämd katter katterna båtar båtarna äpplen äpplena

4 Substantiv Genitiv: Genom att lägga till ändelsen –s till egennamn och andra substantiv talar man om att någon äger någonting Exempel: Calles dator, hundens svans

5 Adjektiv talar om hur någon (något) är eller hur någon (något) ser ut
Exempel: liten, blå, trevlig, långsam Adjektivet kan kompareras positiv komparativ superlativ glad gladare gladast lång längre längst snabb snabbare snabbast

6 Verb talar om vad någon gör eller vad som händer
Exempel: målar, springer, pratar Verbets grundform kallas infinitiv, du kan sätta att framför Exempel: att måla, att skriva, att springa

7 Verb Ett verb kan ha olika tempus (tidsformer)
presens (nutid) jag målar imperfekt (dåtid) jag målade perfekt (har framför) jag har målat pluskvamperfekt (hade framför) jag hade målat futurum (framtid) jag ska måla

8 Verb Du kan ”ta tema” på verb: Infinitiv imperfekt supinum
måla målade målat köpa köpte köpt skriva skrev skrivit

9 Pronomen ersättningsord som kan stå i stället för substantiv
Personliga pronomen Personliga subjektsform objektsform första person singular jag mig andra person singular du dig tredje person singular han, hon, den, det honom, henne, den, det första person plural vi oss andra person plural ni er tredje person plural de dem

10 Pronomen Possessiva pronomen anger vem som äger något
Exempel: min, din, hans, hennes, dess, vår, er, deras

11 Räkneord Grundtal anger antal, hur många
Exempel: tre, tjugofem, trettio Ordningstal anger ordningsföljd Exempel: den tredje, den tjugofemte, den trettionde

12 Adverb är ord som säger något om verb, adjektiv och andra adverb
Exempel: Han bor i ett mycket stort rum Tidsadverb svarar på frågan När? aldrig, alltid, då, ofta, sällan, genast Rumsadverb svarar på frågorna Var? här, där, hemma, ute Vart? hem, bort, in, ner Varifrån? hemifrån, därifrån, nedifrån Sättsadverb svarar på frågan Hur? bra, dåligt, fort, sakta, uselt, gärna

13 Prepositioner är oböjliga ord som ofta anger en riktning eller ett läge (placering)
Exempel: på, under, bakom, över, vid, bredvid, mot, framför, genom, till, före, i, inom

14 Konjunktioner binder samman satser och satsdelar
Samordnande konjunktioner binder samman satser och satsdelar av samma slag Exempel: och, men, ty, för, utan Jag sprang fort och Calle hoppade undan. Underordnande konjunktioner inleder bisatser Exempel: att, medan, om, ifall Jag ska vänta på dig om du kommer försent.

15 Interjektioner är oböjliga utropsord som uttrycker känslor
Exempel: fy!, usch!, oj! Till interjektionerna hör också: Ljudhärmande ord pang, kras, visp Hälsningar hej!, hallå! Kraftuttryck fy sjutton!, sablar! Svarsord ja, jaså, okej

16 Ordklasser Prepositioner Konjunktioner Interjektioner Pronomen
Substantiv Verb Adverb Adjektiv Räkneord


Ladda ner ppt "Ordklasser Substantiv Verb Pronomen Konjunktioner Adjektiv Adverb"

Liknande presentationer


Google-annonser