Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ORDKLASSER 10 stycken Substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, preposition, räkneord, interjektion, konjunktion, subjunktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ORDKLASSER 10 stycken Substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, preposition, räkneord, interjektion, konjunktion, subjunktion."— Presentationens avskrift:

1 ORDKLASSER 10 stycken Substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, preposition, räkneord, interjektion, konjunktion, subjunktion

2 SUBSTANTIV Konkreta s. – som man kan röra ex. boll
Abstrakta s. – som man inte kan röra ex. kärlek Artnamn – människa, djur, växt, ämne, sak, tillstånd Egennamn – Meeri, Sari, Pellas, Vuorela, Kouvola, Hovila, Heinlax, Finland, Kotka Svenska Samskola

3 Substantivets böjning
GENUS: EN-ord och ETT-ord utrum neutrum utrum maskulinum ex tupp utrum femininum ex höna utrum reale ex kyckling NUMERUS: SINGULAR och PLURAL (ental och flertal) 1.-or ex klockor 2.-ar ex hundar 3.-er ex elever 4.-n ex bon ex hus

4 Substantivets böjning
SPECIES: OBESTÄMD och BESTÄMD FORM En stol – stolen en penna – pennan Ett bord – bordet Ett öga – ögat Stolar – stolarna Pennor – pennorna Bord – borden Ögon – ögonen Spöke - spöken – spökena KASUS: NOMINATIV och GENITIV NOM GENITIV Flicka – flickas Flickan – flickans Flickor - flickors Flickorna - flickornas

5 ADJEKTIV Egenskapsord, hurdan? Adjektivets böjning Komparation
Positiv komparativ superlativ Stor större störst Liten mindre minst Ful fulare fulast Dramatisk mer dramatisk mest dramatisk

6 Adjektivet Kongruens En vacker dag Ett vackert hus Vackra dagar, hus

7 VERB VAD NÅGON GÖR VAD SOM HÄNDER
Svaga verb = regelbundna ex låna, lånade Starka verb = oregelbundna ex stjäla, stal

8 Verbets böjning Tempus (tid) Infinitiv: att låna, att stjäla
Presens: lånar, stjäl Imperfekt: lånade, stal Perfekt: har lånat, har stulit hjälpverb huvudverb Pluskvamperfekt: hade lånat, hade stulit Futurum: skall låna, skall stjäla Futurum preteriti: skulle låna, skulle stjäla

9 Verbets böjning Tema Infinitiv låna, stjäla (att)
Imperfekt lånade, stal (igår) Supinum lånat, stulit (har, hade) Perfekt particip lånad, stulen (är) (lånat stulet) (lånade stulna)

10 Böj följande starka verb i tema
INF IMPF SUP PERF PTC Sjunga sjöng sjungit sjungen Flyga flög flugit flugen Skriva skrev skrivit skriven Hålla höll hållit hållen Förstå förstod förstått förstådd Göra gjorde gjort gjord Finna fann funnit funnen Bli blev blivit (bliven) Falla föll fallit fallen Vinna vann vunnit vunnen Gå gick gått gången Hugga högg huggit huggen Springa sprang sprungit sprungen

11 PRONOMEN = I STÄLLET FÖR NAMN korrelat pronomen
Syftning: Kalle läser en bok. Han är glad. 1. Definita pronomen (bestämd) 2. Indefinita pronomen (obestämd) 3. Interrogativa pronomen (frågande)

12 Definita pronomen Personliga pronomen:
Jag, du, han, hon, den, det, vi, ni, de (subj.form) Mig, dig, honom, henne, den, det, oss, er,dem (obj.form) Possessiva pronomen min, mitt, mina, din, ditt, dina, hans, hennes, dess, vår, er, deras,

13 Definita pronomen Reflexiva pronomen
(reflexiva verb : tvätta sig, kamma sig…) ( reflexiva pronomen: sin, sitt, sina) Ex: Hon tog sin väska. Hon tog hennes väska. (någon annans) (poss pron) Han tog sin väska. Han tog hans väska. (någon annans)

14 Definita pronomen De tog sina väskor.
(poss pron) De tog sina väskor. De tog deras väskor. (någon annans) (poss pron)

15 Definita pronomen Demonstrativa pronomen (utpekande)
den här, det här, de här den där, det där, de där denna, detta, dessa sådan, sådant, sådana själv, självt, själva samma den förra, den senare

16 Definita pronomen Relativa pronomen som, vars, vilken, vilket, vilka
ex: Jag har en katt, som heter Iris.

17 Indefinita pronomen Man Mången, månget, många Annan, annat, andra
Ingen, inget, inga Någon, något, några All, allt, alla Somliga, få, flera, vissa Ingendera, ingetdera Vardera, vartdera

18 RÄKNEORD GRUNDTAL Ett, två, hundra ORDNINGSTAL Första, andra, hundrade
1:a :a :e Den 8 december

19 Räkneord Romerska siffror I = 1 L = 50 II C = 100 III D = 500
IV M = 1000 V = = MCMXCV VI = MMIX VII = MMX VIII IX X =10

20 Interrogativa pronomen
Vem, vad, vilken? Vad för en? Hurdan? Hur många?

21 ADVERBET Bestämning till verbet
Platsadverb - Var? Vart? Varifrån? padv Tidsadverb - När? tadv Sättsadverb - Hur? sadv Gradsadverb - Hur mycket? gadv Orsaksadv - Varför? oadv Nekande adverb - inte, knappast nekadv Satsadverb - kanske, ju, nog, tyvärr…satsadv

22 PREPOSITIONER Pre = före ; position = plats = prepostion står före ett substantiv eller pronomen Ovanför på över under bakom efter bland före enligt i inom med mot till vid hos ur åt

23 INTERJEKTION Utropsord som ger uttryck för starka känslor ex fy!
Hälsningsord ex hej! Svarsord ex Ja och nej Ljudhärmande ord ex plask, pang (onomatopoetiska) svordomar

24 KONJUNKTION OCH SUBJUNKTION
Konjunktion (samordning) Bindeord mellan ord, satsdelar, satser Ex och, men, utan, eller, ty, för, så, antingen - eller, både – och, varken – eller, än – än, dels – dels, såväl – som Subjunktion (underordning) Inleder bisats Ex att, förrän, innan, medan, samtidigt som, sedan, tills, därför att, eftersom, för att, om, än, fast, fastän, under det att, då, när, så att

25


Ladda ner ppt "ORDKLASSER 10 stycken Substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, preposition, räkneord, interjektion, konjunktion, subjunktion."

Liknande presentationer


Google-annonser